Welkom

Welkom op de nieuwe blog van WaaromSchepping.nl.

Op deze pagina zullen met enige regelmaat (nieuws)berichten komen die te maken hebben met schepping en evolutie.GJVector

Waarom Scheping?
Vanaf de 19e eeuw werd de voorheen algemeen aanvaarde ouderdom van de aarde van enkele duizenden jaren sterk in twijfel getrokken. Mensen als James Hutton en Charles Lyell beargumenteerden dat aardlagen in het verleden met dezelfde snelheid gevormd zouden zijn als vandaag de dag (in de orde van millimeters tot centimeters per jaar).

In 1859 werd Charles Darwin beroemd met zijn ideeën over gemeenschappelijke afstamming en evolutie. Voor Darwins theorie zijn lange tijdperioden nodig. Het grote geschilpunt tussen Bijbelgetrouwe christenen en evolutionisten is dan ook niet de evolutietheorie zelf, maar de ouderdom van de aarde. Want zonder een oude aarde is er überhaupt geen tijd voor evolutie.

Darwin deed in zijn magnum opus On the Origin of Species by means of Natural Selection and the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life een aantal voorspellingen, die vandaag de dag – 150 jaar na het verschijnen – nog steeds niet uitgekomen zijn. Zo voorspelde hij dat in het fossielenbestand graduele overgangen waren tussen soorten, en dat de veranderingen in organismen zorgden voor betere soorten.

Tegenwoordig weten we dat veranderingen op genetisch niveau vaak negatief zijn. Zelfs als een organisme daarmee kan overleven is het nog steeds een verlies aan informatie. Dit levert geen nieuwe eigenschappen.

(Atheïstische) evolutionisten geloven dat leven vanzelf is ontstaan. Hiertoe is nog nooit enig bewijs gevonden. Wat al in de 17e eeuw is aangetoond door Francesco Redi, en 200 jaar later door Louis Pasteur, is dat leven alleen maar uit leven ontstaat. Dit staat nu bekend als de wet van biogenesis.

Een alternatief model
Ondanks deze (en vele andere) mankementen van de evolutietheorie wordt deze nog steeds als het enige ware oorsprongsmodel onderwezen.

Daarom heb ik deze site en blog in het leven geroepen, om een ander geluid te laten horen. Want er is een wetenschappelijke oorsprongstheorie die veel beter bij de feiten past, namelijk het Bijbelse scheppingsmodel.

Dit model voorspelt dat ‘evolutie’ niets anders is als ‘devolutie’ of ‘degeneratie’: de negatieve genetische eigenschappen stapelen zich op. Dit is logisch als God in het begin de wereld perfect geschapen had, en door de zondeval genetische defecten zijn toegenomen.

Ook leert de Bijbel (en volksverhalen uit de wereldgeschiedenis) dat er een wereldwijde vloed is geweest. In die vloed zijn de (meeste) sedimentaire lagen afgezet. De fossielen in die lagen ondersteunen dit: ze vertonen vaak tekenen van verstikking en een snel begraven.

Als de Bijbel klopt, dan zouden mensen en dinosauriërs ook gelijktijdig hebben geleefd. De vele drakenverhalen en -afbeeldingen uit de geschiedenis geven een blik hoe men vroeger tegen deze beesten aankeek.

Voortgaand onderzoek
Het schepping-of-evolutiedebat is nog volop gaande. Het lijkt er ook niet op dat er binnenkort een uitsluitsel komt. Dit komt niet door een gebrek aan bewijs, maar door de interpretatiekaders, met welke bril je naar de wereld kijkt. Met andere woorden: je geloof of paradigma bepaalt hoe je naar de feiten kijkt.

In mijn leven heb ik beide brillen opgehad. Ik ben opgegroeid met de evolutietheorie, en later tot geloof gekomen doordat ik wetenschappelijke bewijzen zag die deze theorie onderuit haalden en het Bijbelse verslag ondersteunden. Ik ben van een evolutie-bril naar een Bijbelse bril gegaan, en ik zie dat ik met die Bijbelse bril de feiten veel beter kan verklaren dan met een evolutie-bril. Maar je hoeft mij niet op mijn woord te geloven, probeer het gewoon zelf maar eens uit.

Het oude-aardemodel bestaat in de wetenschap nu zo’n 200 jaar, en de evolutietheorie 150. Pas vanaf de jaren 1960 zijn er breed bekende wetenschappelijke argumenten aangedragen voor een jonge aarde. Het jonge-aardemodel is volop bezig met een inhaalslag. En omdat wetenschap sowieso niet stilstaat zijn er steeds nieuwe feiten en aanwijzingen die boven water komen. Zowel het scheppings- als het evolutiemodel zijn in mijn ogen niet 100% sluitend. Maar het scheppingsmodel geeft een beter beeld van de werkelijkheid dan het evolutiemodel.

Bijbel of Bijbels model?
Ik accepteer de Bijbel als het Woord van God. Dat is mijn paradigma, mijn bril. De modellen die door christenen worden opgeworpen zijn niet onwankelbaar. Die modellen kunnen er naast zitten. Of beter: die zitten ernaast, omdat elk model een incompleet beeld van de werkelijkheid geeft.

De Bijbelse modellen zijn dus niet heilig en kunnen door kritisch toetsen aangescherpt worden. Daarom nodig ik jou als lezer ook uit om te reageren op mijn blog. Omdat de schepping-evoltutiediscussie veel mensen in de kern van hun geloof raakt kan dit emotioneel beladen reacties opleveren. Ik filter daarom de reacties op profaan taalgebruik en ad hominem argumenten.

Shalom,

-GJ


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s