De moderne afgoderij van het theïstisch evolutionisme

Met een titel als deze weet ik zeker dat ik kritiek ga krijgen en dat ik een heleboel christenen op hun teentjes trap. Het zij zo. Toch moet me dit even van het hart.Golden-Calf

De afgelopen weken heb ik redelijk wat ‘aanvaringen’ gehad met prominente theïstisch evolutionisten (vanaf nu afgekort tot thevo’s, dat scheelt typewerk) als Cees Dekker, René Fransen en Corien Oranje (1-4). Het ging zelfs zo ver dat Cors Visser, de directeur van het zogenaamd neutrale platform voor geloof en wetenschap ForumC – maar, in praktijk niets anders dan een thevo-bolwerk – niet mijn blog (4) op wilde nemen in het artikeltje voor hun website over het symposium van Topnerd Tycho. Niet alleen mijn bijdrage werd genegeerd, maar slechts na veel aandringen is er één bijdrage van een creationist opgenomen, voor de rest zijn het alleen maar positieve reacties die ze op hun site laten horen (5, 6).

Edit: Ook op geloofenwetenschap.nl, een dochtersite van ForumC is vanavond een artikeltje verschenen waarbij thevo Dirk van der Wulp een artikeltje van mij eruit licht.

Afgoderij
Tijdens dit hele gebeuren kwam bij mij ineens de gedachte op dat het theïstisch evolutionisme stiekem best wel wat trekjes heeft van afgoderij. De Van Dale (7) definieert een afgod als:

1 – als vals beschouwde god
2 – zeer geëerd iem. of iets

De beide definities zijn van toepassing op thevo. Laten we eens bekijken hoe deze beide definities toe te passen zijn op het theïstisch evolutionisme en ook wat de Bijbel er over zegt.

Als vals beschouwde god
Thevo’s maken hun eigen geloof. Ze stellen het samen door uit te gaan van de onfeilbaarheid van de moderne wetenschap. De huidige wetenschappelijke consensus over de ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde heeft voor hun een hogere waarde dan wat de Bijbel er over zegt. Ze maken dus op die manier hun eigen godje, welke een karikatuur van de God van de Bijbel is.
Ze geloven niet dat God in 6 dagen de wereld heeft geschapen, maar wel dat Jezus uit de dood is opgestaan (wat ook niet kan volgens de wetenschap). Dekker probeert dat in Het Geheime Logboek van Topnerd Tycho nog een beetje te Darwin Altarverdedigen, maar kan niet aangeven waarom hij het ene wonder wel en het andere wonder niet gelooft (8).

Thevo’s maken op deze manier hun eigen god (9). Zij vertellen hun god wat hij wel en niet kan doen, en ze kunnen naar hartenlust uitkiezen welke Bijbelteksten ze wel letterlijk of historisch nemen, en welke niet.

Zeer geëerd iemand of iets
Thevo’s stellen hun eigen geloof samen. Gedeeltelijk op basis van de Bijbel, maar ook voor een groot gedeelte op basis van de wetenschap. Of beter gezegd: de consensus die er onder wetenschappers heerst over het onbewijsbare verleden.
De evolutietheorie (en ik bedoel dit in de breedste zin van het woord, inclusief oerknal en ontstaan van het leven) wordt als waarheid beschouwd, en moet koste wat kost in de Bijbel gepropt worden. Met als gevolg dat de tekst van de Bijbel niet meer gelezen kan worden zoals deze bedoeld is, en je voor ontzettend grote theologische problemen komt te staan (10).

Elke keer wanneer ik een thevo vraag naar antwoorden op die problemen (zoals hoe oud Adam werd, hoe je Lukas 3 moet lezen, hoe het zit met dood voor de zondeval (1, 4)) ontwijken ze de vraag. Ze geven er geen antwoord op. Logisch, want ze hebben geen antwoorden. Ze hebben de Bijbel helemaal kapotvergeestelijkt. Thevo’s hebben de Schrift geofferd op het altaar van de evolutietheorie.

De evolutietheorie is daarmee de nieuwe heilige schrift van de thevo’s geworden. Ze geven de evolutietheorie het hoogste gezag, en daarmee valt deze zeker in de categorie van een ‘zeer geëerd iemand of iets’. Omdat veel evolutionisten (christelijk of anderszins) geloven dat evolutie wetenschap is, plaatsen ze hiermee tegelijkertijd wetenschap op dat voetstuk.

Ook hier weer de inconsistentie van de thevo’s. Ze hebben er geen probleem mee om de ontstaansgeschiedenis van Genesis 1-11 te offeren op het altaar van de wetenschap, maar ze geloven wel in de wonderen van Jezus, welke volgens de wetenschap ook onmogelijk zijn.

God en afgod
In de Bijbel is God er heel duidelijk over.

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (11)

Thevo’s maken een beeld van God. Een karikatuur. Een god die door evolutie (weer inclusief oerknal) de wereld zou hebben gemaakt. Een god die je niet in de Bijbel tegenkomt.

Misleide broeder of dwaalleraar?
In eerste instantie kies ik ervoor om thevo’s te zien als mijn misleide broeders. De satan is al vanaf het begin van de 20031117schepping bezig geweest om Gods Woord te ontkrachten.

Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? (…)

U zult zeker niet sterven.
Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. (12)

Deze drievoudige aanval is door de zes millennia heen nauwelijks veranderd. Nog steeds is de satan bezig

 1. Twijfels te zaaien;
 2. Te ontkennen wat God heeft gezegd;
 3. Mensen voor te houden dat ze zelf als God mogen zijn.

Bewust of onbewust gaan thevo’s hierin mee. Ze zaaien ook twijfels. Kijk bijvoorbeeld maar naar het werk van Sonneveld (13). Hij stelt, in tegenstelling tot Jacobus (14) dat twijfelen juist goed is voor je geloof. Thevo’s ontkennen dat God in de 10 geboden bedoelt dat Hij de wereld ook echt in 6 dagen geschapen heeft (15). En, doordat ze zelf hun eigen geloof samenstellen, gebaseerd op stukjes Bijbel en stukjes wetenschap, leven ze mensen voor dat ze hetzelfde mogen doen. Dekker en Oranje leren dat zelfs kinderen aan in Topnerd Tycho (8).

Oproep
Het is te hopen dat de theïstisch evolutionisten zich niet beseffen waar ze mee bezig zijn. Dan kunnen ze in ieder geval nietWolf-in-Sheeps-Clothing voor hun daden verantwoordelijk worden gehouden, en dan zijn het gewoon misleide broeders en zusters die van het rechte pad zijn afgedwaald. Het alternatief is dat het wolven in schaapskleren zijn, mogelijk niet eens christen, die proberen de kerk van binnenuit uit te hollen. Maar dit is zo gruwelijk, dat ik het (nog) niet wil overwegen.

Daarom een oproep, aan ieder die dit leest. Laten we deze broeders en zusters helpen terug te keren naar het vaste fundament van Gods Woord. Laten we hen helpen hun afgoden te verbranden, en ze weer terug te brengen op het rechte pad. Als bemoediging en uitnodiging hiertoe wil ik graag afsluiten met de woorden waarmee Jakobus zijn brief ook afsluit:

Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren,
weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. (16)

Voetnoten

(1) https://twitter.com/WaaromSchepping/with_replies

(2) https://staatgeschreven.nl/2015/09/22/evolutie-is-een-no-go-voor-christenen-ehvolutie-gastblog/

(3) http://www.cip.nl/god/september-2015/51888-De-eenzijdigheid-van-het-evolutiedebat

(4) https://waaromschepping.wordpress.com/2015/09/25/symposium-topnerd-tycho-op-de-eh-creationisten-in-de-leeuwenkuil/

(5) http://forumc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=581:schepping-en-evolutie-hoe-nu-verder&catid=2&Itemid=20

(6) Persoonlijke correspondentie met Anneloes van Beesten en Cors Visser van ForumC.

  (7) http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=afgoden&lang=nn#.VhaHjvnzq00

(8) https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/05/was-het-logboek-maar-geheim-gebleven-recensie/

(9) De kleine letters zijn met opzet wanneer ik het over het theïstisch evolutionistische godsbeeld heb.

(10) https://waaromschepping.wordpress.com/2015/09/22/theistische-evolutie-christenen-tussen-wal-en-schip/

(11) Exodus 20:2-3, HSV

(12) Genesis 3:1b, 4b, 5, HSV

(13) Reinier Sonneveld, De Stilte van God, Buijten & Schipperheijn, 2013

(14) Jakobus 1:6. Jakobus roept juist op om te volharden in het geloof bij verzoekingen – en ik denk dat we het evolutionisme zeker als zo’n verzoeking mogen zien – en om niet te gaan twijfelen.

(15) Exodus 20:11.

(16) Jakobus 5:19-20 (HSV)


13 reacties op ‘De moderne afgoderij van het theïstisch evolutionisme

 1. Gert-Jan, voor mij zijn enkele dingen goed duidelijk geworden uit bijvoorbeeld een reactie van Edgar Andrews op een ‘recensie’ van zijn boek ‘Wie heeft God gemaakt? door René Fransen (http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/andrews/fransen.pdf), namelijk dat ze óf niet begrijpend kunnen lezen, óf zich niet echt de moeite getroosten zich in creationistische werken te verdiepen. Ze hebben zich al in hun loopgraven verschanst en willen er niet meer uitkomen. Dr. James White zegt in zijn kritiek op een boek van Peter Enns over inspiratie en incarnatie (over inerrantie) dat de liberalen helaas de werken van orthodoxen veelal negeren, zodat ze vrijwel niet weten wat er allemaal aan goed materiaal voorhanden is. De werkwijze van de arrogante liberalen (arrogant omdat ze menen het veel beter te weten dan ‘de ouden’) gaat ongeveer als volgt:

  Ze lezen ergens twee verschillende, conflicterende, maar BETROUWBARE getuigenverslagen uit de oudheid. De ene groep zegt: die man werd in onze stad gelyncht, de andere groep zegt dat de man in een aangrenzende stad is gelyncht. De liberalen concluderen: een van deze twee groepen liegt.

  Maar nu, dezelfde situatie vindt plaats in de moderne tijd, waar men de beschikking heeft over foto-apparatuur. Het hele gebeuren is middels een serie foto’s vastgelegd. Wat is er werkelijk gebeurd? De man was in de ene plaats gelyncht, en in de aangrenzende plaats nog verder gelyncht en opgehangen, zodat hij stierf. Beide groepen vertelden dus de waarheid.

  Liberalen menen vanuit hun zogenaamde, maar nergens op gebaseerde ‘grotere kennis van zaken’ hun trotse hoofden te kunnen verheffen boven ‘de ouden’ die nu eenmaal ‘niet beter wisten’, om vervolgens hun vermeende ‘foute zienswijze’ te kunnen herstellen.

  Iemand die deel uitmaakt van het TE-establishment in Nederland noemde een hele tijd geleden in een e-mailwisseling eens dr. A. E. Wilder-Smith ‘ouwe koeien’. Dat zal op zijn werken slaan, maar het blijft denigrerend (het komt over alsof natuurwetten zouden kunnen veranderen – daarop baseerde hij zich immers steeds weer). Edgar Andrews mailde mij onlangs nog over dr. A. E. Wilder-Smith (even in het Engels):

  “Basically, Wilder-Smith was ignored by the scientific community simply because he was a creationist and (like myself) always sought to promote creation rather than simply attack evolution. He was however a highly qualified scientist who wrote rationally and cogently. As for errors, yes he did embrace the Paluxy River ‘human’ footprints as evidence against evolution and these were subsequently shown to be worn dinosaur tracks or forgeries, but it is very common for scientists to have to retract claims in the light of new evidence (this is actually claimed to be a strength of the scientific method) and even Einstein made mistakes! As for the other criticisms of this particular book (The Natural Sciences Know Nothing of Evolution), these are simply typical of the attacks made on theists by atheists and consist of quotes from sources that oppose any kind of super-naturalism. There is no reasoning employed, only assertions that anything claimed by a creationist must by definition be wrong or misleading. These so-called reviews and analyses (all of them, not just the one about Wilder-Smith’s book) are completely without merit because they just do not engage with the arguments of the theists but only assert that they are wrong.”

  Zo werkt het helaas vaak.

  Like

 2. Beste Gert-Jan,

  Creationisme is allang geen ‘wetenschappelijk’ alternatief meer. Het is een alweer een christelijke stroming met zijn eigen waarheden. En hopelijk leer je inzien dat er vele christelijke stromingen zijn met hun goede bedoelingen, die niet perse ‘fout’ zijn. Iedereen is zo een beetje op zoek. Voor jou is het fysiek/historisch interpreteren van de bijbel een noodzaak om er iets aan te hebben, voor anderen kan de boodschap veel meer geestelijk een minstens net zo groot effect op hun levenswijze hebben. Als je het hebt over behoud/ hemel/hel bevind je je alweer in een andere christelijke stroming, waarvan er minstens net zo veel zijn, die dat anders interpreteren of daar niet mee bezig zijn. Ook zondeval is zo’n ding wat best prima vergeestelijkt kan worden en misschien ook wel het al dan niet geleefd en gestorven/opgestaan zijn van Jezus. Zolang het impact heeft op de levens van mensen, zodat ze zich christen willen noemen, moet dat toch kunnen?

  Het punt is denk ik vooral dat je volgens mij een sterk idee hebt van wat christenen zouden moeten geloven. Waarom wil je dat zo sterk vastleggen? Waarom geen ruimte laten voor ieders interpretatie, zoektocht, verwarring? Je noemt twijfelen van Sonneveld als iets slechts, waarom is het zo belangrijk alles zeker te weten?

  Misschien is het goed om bij volgende definities van creationisme een aantal christelijke uitgangspunten te benoemen, zodat helder is of men het daar mee eens is, voordat men verder leest. Een soort disclaimer, zoals jij steeds definieert hoe je het evolutionisme ziet. Zou je dat in het vervolg kunnen toevoegen?

  Like

  1. Dank voor je reactie. Ik ben het alleen niet met je eens. Ik ga het creationisme niet definiëren, omdat ik mezelf niet als aanhanger beschouw van het creationisme. Ik beschouw mezelf als iemand die de Bijbel op alle vlakken van de geestelijke en de natuurlijke wereld het hoogste woord geeft.

   Over christelijke stromingen met goede bedoelingen: je bent misschien bekend met de uitdrukking, “the road to hell is paved with good intentions”? Ik erken de goede bedoelingen van Oranje en Dekker met hun kinderboekje, ik denk alleen dat ze het op de verkeerde manier aanpakken. Groot kwaad kan voortkomen uit goede bedoelingen. En daarbij: wie bepaalt of een goede bedoeling echt ‘goed’ is? Hitler had ook ‘goede bedoelingen’, om een zuiver Arisch ras te kweken. Althans, zo zag hij dat. Je hebt een objectieve maatstaf voor goed en fout nodig. Die vind je in de Bijbel.

   Maar wanneer je de Bijbel enkel gaat ‘vergeestelijken’ dan doe je daarmee af aan de boodschap! Want Jezus zegt Zelf tegen Nicodemus: “wanneer je Mij al niet kunt vertrouwen als ik over aardse zaken spreek, waarom dan wel als Ik het over geestelijke zaken heb?” (vrije vertaling van Johannes 3:12).

   Dit kun je op de hele Bijbel toepassen. Als je Genesis niet kunt vertrouwen over over onze geschiedenis, waarom dan wel de evangeliën over onze redding? Of Openbaring over onze toekomst? Laat de tekst toch gewoon de tekst!

   Het is mooi wanneer jouw vergeestelijkte boodschap (en dank dat je Jezus daar ook bij haalt, want vroeger was je daar volgens mij nog wel van overtuigd – zie hier de afglijding waar ik voor waarschuw bij het loslaten van Genesis) mensen doet veranderen, maar dat zal een minderheid zijn. In de wereld waarin wij leven kun je niet met een vergeestelijkte boodschap aankomen. Wanneer je de Bijbel enkel vergeestelijkt, dan kun je op die manier zelf bepalen wat je wel en niet gelooft. Je maakt je eigen godsdienst. Je bent je eigen God!

   Dus ja, ik noem dit afgoderij, en daar blijf ik achter staan.

   Ik vind het prima om ruimte te laten voor ieders zoektocht en verwarring, maar dat moet niet de eeuwige status zijn. Een zoektocht moet ergens toe leiden. Een verwarring moet worden opgelost. Ik denk dat de Bijbel daar antwoorden op biedt, en daar wil ik de mensen graag op wijzen.

   Die disclaimer waar je om vraagt kun je vinden onder het kopje ‘about’.

   Geliked door 1 persoon

   1. Gert-Jan,

    Mijn punt was dat het wel handig is als je introduceert wat je verstaat als uitgangspunten die voor jou belangrijk zijn (in jou woorden: de waarheid). Ik kan mezelf bijv. christen noemen, maar zou prima kunnen leven met de ‘vergeestelijke’ boodschap. Of dat genoeg is om ‘gered’ te zijn, zou je nooit kunnen weten. Je kunt alleen zeggen dat jij denkt dat je op een andere manier moet geloven om dat te zijn (aan de hand van jou uitgangspunten). Prima, dan hebben we daar een meningsverschil. Het maakt gelijk wel duidelijk dat je een andere nadruk op bepaalde teksten kunt hebben en of die dan geestelijke of historisch zijn.

    Btw: Niet meteen de Godwin-kaart trekken 😉 Er zijn wel wat definities van het christelijk geloof te citeren om aan te geven, dat hij niet direct ‘christelijk’ bezig was.

    Mbt de zoektocht; Natuurlijk is het goed om af en toe wat te vinden, maar het is toch ook mooi om steeds verwondert te raken van andere aspecten van God en daardoor je uitgangspunten steeds wat bij te stellen? Past bij ouder en wijzer worden!

    Like

    1. Deze hele blog is om mensen te informeren over de onjuistheid van de evolutietheorie en de betrouwbaarheid van de Bijbel, en natuurlijk ook zodat mensen http://www.waaromschepping.nl weten te vinden :-).
     Natuurlijk kun je prima leven met een vergeestelijkte Bijbel. Ik ga geen uitspraak doen wat dat betreft of je wel of niet behouden bent, dat is iets tussen jou en Jezus.
     Maar je kunt wel zeker weten of je gered bent of niet! Staat in de Bijbel: Romeinen 10:13.
     Leuk dat je dat zegt van de Godwin-kaart, ik had die nog nooit gehoord. Maar het is volgens mij wel een valide argument, wat jij ook in ziet. Je hebt helemaal gelijk dat Hitler fout zat. Hierbij leg je zijn moraal naast de christelijke moraal (oftewel: de moraal die God in de Bijbel aan ons gegeven heeft). Je ziet daarbij dus (indirect) de Bijbel wel als autoriteit. Maar, je hebt er geen basis toe om dat te doen als je de Bijbel alleen maar vergeestelijkt. Want dan kun je van alles wat in de Bijbel staat gewoon zelf uitkiezen wat je wel en niet gelooft. En dan verwijs ik weer terug naar het artikel hierboven.

     Ik denk, als ik je laatste alinea lees, dat je de zoektocht tot doel hebt verheven. Jezus is er duidelijk over: zoek en u zult vinden. Dat doet niets af aan het verwonderD (sorry, kon het niet laten) raken van God. Want zelfs wanneer je Hem gevonden hebt, blijf je meer over Hem leren en meer verwonderd raken.
     En ja, daar hoort af en toe bij dat je je uitgangspunten bij moet stellen. Voor mij was dat onder andere in 2006, toen ik leerde over de wetenschappelijke manko’s van de evolutietheorie en de wetenschappelijke correctheid van een scheppingsmodel.

     Like

     1. Aan de manier waarop je mijn woorden interpreteert, merk ik dat je mijn punt nog niet helemaal pakt.. Ik zei namelijk niet dat de Bijbel mij vertelt wat goed en fout is. Ik voel me aangetrokken tot datgene wat mensen christelijk vinden en concludeer dat Hitler’s manier van doen daarvan afweek. Of dat goed of fout is, is voor mij niet zo relevant. Dat mensen uit de Bijbel halen dat andersgeaarden of andere geslachten anderen rechten/plichten hebben, kan ik er niet in vinden, daarin hebben zij dan blijkbaar andere uitgangspunten. Ik snap niet zo goed waarom je het een probleem vindt dat mensen daarin zelf kiezen wat ze belangrijk vinden (of in jou woorden: wat ze geloven). Ik lees daarin toch nog steeds de ongerustheid van jou dat ze het daarin mis gaan hebben en bijv. niet gered of behouden worden (dat ze blijkbaar op de verkeerde weg zijn). Zie je dan in dat als mensen niet zo in zo’n scheiding geloven, ze dan ook jou boodschap niet zullen begrijpen/serieus nemen?

      Like

      1. Natuurlijk ben ik daar ongerust over. Dat zou iedere christen moeten zijn. Al in Genesis 3 opent de duivel de aanval op het Woord van God. “Heeft God echt gezegd dat…?” “Natuurlijk zul je niet sterven!” “Je zult zelf als God zijn!”
       De mens valt nog steeds voor die leugens. Gods Woord is niet te vertrouwen! (Of anders gezegd: de Bijbel is niet Gods Woord). We mogen zelf ons eigen geloof samenstellen! Ik kies zelf wel… Ik bepaal… Ik… Ik!

       De houding die de Bijbel ons leert is niet ‘ik, ik’, maar ‘U, U!’

       Je hebt gelijk met je laatste zinnetje, als mensen dit niet geloven zullen ze het niet begrijpen. Anders gezegd: de gekruisigde Christus is voor de Joden een struikelblok, en voor de Grieken dwaasheid.

       Daarom heb ik ook verschillende soorten posts op mijn blog, sommige, zoals deze, die vooral voor christenen bedoeld zijn, en anderen die vooral voor niet-christenen of zoekenden of twijfelaars (net welk stickertje je jezelf op wilt plakken) bedoeld zijn, zoals https://waaromschepping.wordpress.com/2015/07/07/bomen-zijn-relaxed/.

       Like

       1. ” je hebt gelijk met je laatste zinnetje”
        Dus kom ik weer terug op mijn eerste punt: je hebt een aantal christelijke uitgangspunten die uiteindelijk bepalen hoe je tegen alles aankijkt. Als je willekeurig wat evangelische, reformatorische of katholieke christenen zult vragen of ze nog zo stellig in hemel/hel/gered/niet gered geloven of dit hetzelfde uitleggen als jij, zul je verschillende antwoorden krijgen (wie heeft het dan mis?). Je hele visie op het ontstaan van de wereld volgens wat je in de Bijbel leest. is dus afhankelijk van ‘ jou’ christelijke waarheden. Dat zijn niet perse de waarheden van God (want hoe weet je dat je het bij het goede eind hebt?), maar je hebt je eigen geloof samengesteld. Volgens jou eigen woorden, bevind je je dan op een verkeerde weg..

        Like

        1. Het interesseert me niet wat al die geloven zeggen over deze zaken. Wat God er over zegt in de Bijbel is genoeg. Ik weet dat ik het wat schepping betreft bij het rechte eind heb, omdat God het zelf zegt in de Bijbel. Als dat niet genoeg voor jou is, so be it. Ik stel niet mijn eigen geloof samen, ik baseer het op wat in de Bijbel staat. Als wat ik geloof op een of ander punt niet in overeenstemming is met wat in de Bijbel staat, dan pas ik mijn geloof aan. Niet de Bijbel.

         Overigens, het is ‘jouw’, niet ‘jou’ :-).

         Geliked door 1 persoon

  2. Postman, mischien beseft u het nog niet, maar er ZIJN helemaal geen wetenschappelijke verklaringen voor het ontstaan van het universum en de oorsprong van het leven; er zijn slechts speculaties. Dus uw betoog begint meteen al met een onjuistheid, en op dat “fundament” bouwt u dan verder.

   Like

   1. Beste wnee, ik kan niet teruglezen dat ik dat fundament gebruik voor mijn betoog. Natuurlijk is het creationisme ook een mogelijke verklaring van het ontstaan van het universum. Ik ben het met Gert-Jan eens dat als je zijn uitgangspunten hanteert over hoe je de Bijbel zou moeten lezen (en geloven), je met deze verklaring het verst komt. Ik ken alleen heel veel mensen die de Bijbel net wat anders lezen.. Zij kunnen dat prima rijmen met die andere speculatie, die van evolutie en een bigbang. Als er nog een andere verklaring komt die beter past bij datgene wat gemeten en bewezen wordt, zullen deze mensen ook die verklaring kunnen accepteren. Het start echter wel bij uitgangspunten van datgene wat als ‘ waar’ wordt ervaren bij het lezen van de Bijbel.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s