Kruis en zondeval

Op het moment van schrijven is het stille zaterdag. De dag tussen kruis en opstanding. Gisteren, met Goede Vrijdag, gedachten we dat Jezus voor onze zonden aan het kruis genageld werd. Morgen vieren we Zijn opstanding. In deze tijd van bezinning leek het me goed om een kort artikeltje te doen over de parallellen tussen de zondeval van Adam en de kruisiging van Jezus Christus, de laatste Adam.


Tweeduizend jaar geleden werd er een Man gekruisigd. Dat was niet verwonderlijk. De Romeinen kruisigden wel vaker mensen. Ook Romeinen moesten immers een hobby hebben. Maar deze keer was het anders. Deze Man beweerde de Zoon van God te zijn. Zelfs de wrede stadhouder Pontius Pilatus vond in deze Man geen schuld. Deze Man was zonder zonde. Toch riepen Zijn volksgenoten: “Kruisig Hem!”, opdat de eeuwenoude voorspellingen zoals in Jesaja 53 in vervulling zouden gaan.

Nog eens vierduizend jaar eerder was er een man in Eden, in de tuin van God. Deze man was ook zonder zonde. Hij kon geen slechte dingen doen of bedenken, op dezelfde manier dat de gemiddelde lezer van dit artikel geen complexe wiskundige berekeningen kan oplossen. Je weet Laatste Adamgewoon niet hoe het moet. Deze man mocht alles. Hij leefde in perfecte harmonie met God en met zijn vrouw. Eén ding was de man en zijn vrouw niet toegestaan, en dat was te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Je weet hoe het afloopt: ze deden het toch.

De zondeval
Door de overtreding van Adam kwam de zonde in de wereld. Alle nakomelingen van Adam hebben zijn zondige natuur geërfd. Dat betekent dat sinds die zondeval alle mensen van nature geneigd zijn om tegen God te kiezen.

In Genesis 3 lees je dat er een aantal gevolgen waren van de zondeval. God vervloekte de aarde, zodat er doorns en distels opkwamen. Adam en Eva verstopten zich voor God, omdat ze zich schaamden voor hun naaktheid. God had ze gewaarschuwd: ze zouden sterven wanneer ze van de boom aten. Vanaf dat moment was er een offer nodig voor verzoening: er moest bloed vergoten worden. Het eerste offer werd door God Zelf gebracht. Geloof je me niet? Lees maar eens in Genesis 3:21, en denk er maar eens over na waar de dierenvellen van die kleding van Adam en Eva vandaan kwamen.

Goede vrijdag
Maar wat heeft dit alles met het kruis te maken? Wanneer je de evangeliën gaat lezen zie je opmerkelijke parallellen tussen de gebeurtenissen voorafgaand aan Jezus’ kruisdood en de zondeval.

Vloek
Het lichaam van Jezus moest voor zonsondergang van het kruis gehaald worden. Het was voor de Joden niet toegestaan om het lichaam van een gehangene te laten hangen. Een gehangene was immers een vervloekte volgens Deuteronomium 21:22. De vloek die God op de schepping legde heeft Jezus gedragen aan het kruis, door Zelf een vervloekte te worden.

Dorens en distels
711px-CrownOfThornsBedfordMuseumEr is bij de zondeval iets veranderd in de natuurlijke wereld. Er kwamen dorens en distels op. En even tussendoor: er zijn fossiele doorns bekend. Die fossielen moeten dus van na de zondeval zijn.. Mattheüs, Marcus en Johannes maken melding van een kroon van gevlochten doorntakken die de soldaten in het paleis op Jezus’ hoofd zetten toen ze Hem bespotten. Die doornkroon symboliseert de dorens en distels die vanaf de zondeval in de wereld zijn gekomen.

Naaktheid
Adam en Eva ontdekten dat ze naakt waren. Het klinkt misschien wat oneerbiedig om erover na te denken, maar Jezus hing ook naakt aan het kruis. Het staat niet zo expliciet in de evangeliën, en je zult nooit een crucifix tegenkomen met een naakte Jezus zonder lendendoekje, maar je kunt het wel uit de tekst opmaken. Johannes vermeldt dat Jezus’ onderkleed ook werd verdeeld. Daaronder droeg men normaal gesproken niets. Kruisiging was niet alleen een hele nare martelmethode die je fysiek uitputte. Het was ook bedoeld als vernedering. Nog een reden dus om aan te nemen dat Jezus naakt aan het kruis hing.

Bloedvergieten
Wilkin van de Kamp omschrijft in zijn aangrijpende boek Het Wonder van het Kruis hoe Jezus zevenmaal voor onze zonden gebloed heeft. Wilkin trekt een parallel tussen deze zeven keer en de zeven keer dat de hogepriester op Grote Verzoendag het bloed van het offer op de grond moest sprenkelen.

Dit is niet de enige parallel. Vanaf de zondeval was er een offer nodig voordat mensen weer met God verzoend konden worden. Simpelweg gezegd: er is iets fout gegaan, en iemand moet daarvoor boeten. God is rechtvaardig, en Hij kan zonde niet onbestraft laten. Daarom werden er door de Israëlieten offers gebracht. Miljoenen schapen, geiten en runderen zijn in de geschiedenis gestorven als plaatsvervangend offer voor mensen.
Maar al die offers hielpen niet: de mens bleef zondigen. Geen enkel offer was groot genoeg om voor álle zonden te betalen. Behalve het offer van Jezus. Zijn offer en bloedvergieten heeft uiteindelijk de prijs betaald voor de zonde van Adam. En voor de zonden van al Adams nakomelingen, inclusief jij en ik.

Dood
Het enige wat je hoeft te doen is dat offer van Jezus accepteren. Als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is, dan zul je niet meer zelf de straf van de zonde hoeven te dragen. Die straf voor de zonde is de dood. Niet alleen de fysieke, tijdelijke dood, christenen gaan immers ook dood. Het gaat ook om een eeuwige dood, eeuwig van God gescheiden zijn. De dood die in de wereld is gekomen bij de zondeval heeft God de Zoon Zelf ondergaan aan het kruis. De dood is de ultieme parallel tussen zondeval en kruis.

Opstanding
Gelukkig is Goede Vrijdag niet het slot van het verhaal. Het is geen punt, maar een
komma. Want na drie dagen wekte God Jezus op uit de dood. Jezus is opgestaan. Het graf is leeg! En iedereen die in Hem gelooft en die Hem aanneemt als Verlosser mag op een dag ook met Hem opstaan. Net als Jezus krijg je dan een verheerlijkt lichaam en mag je voor eeuwig in Zijn aanwezigheid zijn. Ja, we gaan een mooie toekomst tegemoet.

Vrolijk Pasen!Empty


3 reacties op ‘Kruis en zondeval

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s