Bijbelstudie – Hoe word ik atheïst? (Ps. 14:1)

Er zijn veel wetenschappelijke bewijzen aan te voeren voor zowel het scheppingsmodel als het evolutiemodel. Sommige bewijzen worden zelfs door beide partijen gebruikt! Dat geeft ten diepste aan dat de kwestie schepping of evolutie niet gaat om de feiten, maar een geestelijke zaak is. Daarom verzorgt WaaromSchepping af en toe een korte Bijbelstudie die direct of indirect met deze kwestie te maken heeft.

De dwaas zegt in zijn hart:
Er is geen God.
Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden,
niemand is er, die goed doet.

Psalm 14:1 (NBG)

Laatst zag ik op Facebook een afbeelding van deze tweet voorbij komen:
Tweet Kreeft.png

Hierbij moest ik gelijk aan bovenstaande Bijbeltekst denken, en ik vond dit wel een mooie aanleiding om hier een korte Bijbelstudie over te schrijven. Om atheïst te worden moet je twee dingen doen: ontkennen dat God bestaat, en een gruwelijke hekel aan Hem hebben.

Irrationeel geloof
Dat klinkt niet heel erg rationeel, wel? Toch merk ik het bij atheïsten, ze strijden tegen God en Zijn kinderen met een haast religieus fanatisme. Atheïsme is het enige geloof dat zichzelf definieert aan de hand van de God waarin ze niet geloven: a-theos, niet-God. Er is geen God.

Dit is geen bewijsbare stelling. De atheïst neemt aan dat God niet bestaat. Hij gelooft dat God niet bestaat. Daarom voel ik me vrij om atheïsme een geloof te noemen. Wanneer je dat tegen een atheïst zegt beginnen ze over het algemeen heel geagiteerd te stuiteren.
Ieder mens is ten diepste gelovig. Iedereen baseert zijn wereldbeeld op zaken die hij of zij in geloof aanneemt. Ik zelf pleit ervoor dat alleen een geloof dat gebaseerd is op de Bijbel kan leiden tot een levende relatie met God. Dat is geen blind geloof. We hoeven niet te geloven in zaken die niemand kan controleren. De dingen die God heeft gedaan deed Hij in het openbaar. Dit staat in schril contrast met hoe andere religies zijn ontstaan.

 

Dwaasheid
Terug naar onze Bijbeltekst. De dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. Het hart is in de Bijbel de zetel van het verstand. De dwaas heeft, zou je dus kunnen zeggen, rationele argumenten tegen God. De Bijbel noemt mensen die zo denken dwaas. In de Bijbel in Gewone Taal staat het leuk verwoord: “Mensen zonder verstand denken: er is geen God.” Niet alleen in ons vers, maar ook in Psalm 53:2. Beide psalmen zijn door David geschreven en zijn nagenoeg hetzelfde. De boodschap is simpel: alle mensen doen slecht, maar op een dag komt er hulp vanuit Sion (Jeruzalem). Die hulp is natuurlijk niemand minder dan Jezus Christus.
Als ik deze tekst lees vraag ik me toch af of Paulus dit in gedachte had toen hij zijn brief aan de Romeinen schreef. “Alle mensen hebben gezondigd, er is niemand die goed doet.” Hierin klinken de woorden van Romeinen 3:23 door: “alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Ook een paar verzen eerder, in Romeinen 3:10-12, hoor je een echo van deze veertiende psalm.
Ook het eerste deel van onze tekst lijkt Paulus in de Romeinenbrief wat verder uit te werken:

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.

Romeinen 1:20-22 (HSV)

Niet te verontschuldigen
Je kunt God niet zien. Maar je kunt Gods werken wél zien. Misschien kun je dit nog het beste vergelijken met de wind. De wind kun je niet zien, maar je ziet wel de bladeren aan de bomen bewegen, je hoort de wind langs de gebouwen fluiten en je voelt een fris briesje op je wang in de zomer. De wind kun je niet zien, maar de ‘werken’ van de wind wel. Zo kun je God ook niet zien, maar Zijn ‘vingerafdruk’ kun je in de hele schepping terugvinden.
De complexiteit van een cel, de hoeveelheid informatie op het DNA in vJan_Matejko,_Stańczykerschillende lagen, het instinct van dieren, de nauwkeurigheid waarmee fundamentele natuurconstanten zijn afgesteld, de vervulde Bijbelse profetieën… De lijst gaat maar door. Je moet wel echt een dwaas zijn om al deze zaken te ontkennen. Volgens Paulus heb je geen enkel goed excuus wanneer je straks voor God staat. Je zult Hem niet kunnen zeggen: ik wist het niet. Iedereen kent God, maar niet iedereen wil Hem de eer geven.

Trots
In een andere psalm lees je hoe dat komt. In Psalm 10:4 staat dat de goddeloze zijn neus omhoog steekt, een teken van trots. Hij heeft God niet nodig. Hij kan het allemaal zelf wel klaren. Hij denkt dat hij onschendbaar is. Een cirkelredenering. Er is geen God dus hoef je Hem geen verantwoording af te leggen van je daden, en omdat je geen verantwoording af wilt leggen, kies je ervoor niet in God te geloven. Je wilt er gewoon op los kunnen leven. Je bepaalt zelf wel wat goed voor je is, en wat niet. Je bent je eigen god! Dat was wat de satan Eva voorhield in het paradijs: eet van de vrucht van de boom, en je zult zelf als God worden.
Hoe vaak word je wel niet door de wereld opgeroepen om even hoogmoedig te zijn als de goddelozen uit deze psalmen? Stel je vertrouwen op je geld, op je baan, op je sociale contacten, op je gezondheid, op… Op alles, behalve op God.
Maar vanuit God gezien is dat
natuurlijk dwaas. In vers 4 van onze psalm staat dat deze goddelozen “geen kennis hebben”. Ze claimen dat ze wijs zijn, maar ze zijn dwaas geworden, staat in Romeinen 1:22. Ze zoeken overal naar kennis en wijsheid, behalve bij de Wijsheid zelf: Jezus, door Wie en voor Wie alles geschapen is.

 

Atheist_Bus_Campaign_Citaro
Atheïstische reclame op een bus in Londen. Afb Dan Etherington, Creative Commons

Spiegel
Tot zover lijkt het alsof deze Bijbelstudie alleen maar over goddeloze atheïsten gaat. Maar wie Psalm 14 leest, ziet dat hem of haar een spiegel wordt voorgehouden. Want in deze psalm staat herhaaldelijk dat niemand goed doet. Iedereen is afgedwaald. Alle mensen hebben gezondigd en ontberen de nabijh
eid van God. Dus ook gij, broeder of zuster christen. Ook ik. Zijn wij ook maar een haar beter dan die atheïst, die continu denkt dat God niet bestaat, en die deze God die niet bestaat continu vervloekt en bespot? Wij hebben misschien andere zonden dan onze niet-gelovige medemens, maar voor God maakt dat niet uit. Jakobus, de halfbroer van Jezus, schrijft dat in het tweede hoofdstuk van zijn brief: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.” (Jakobus 2:10, HSV). Niemand kan zondeloos voor God staan. Niemand? Nou ja, één Iemand kan dat wel. De verwachte redding uit Sion, Jezus van Nazareth! Hij is de enige geweest die de wet van God nooit overtreden heeft. Door Hem aan te nemen als je persoonlijke Redder en Verlosser mag je God vrij naderen. Je mag dan van al je zonden vergeven worden. Want ieder die de Naam van de Heer aanroept, zal gered worden.

Reflectievragen
-Wat geloof je over God? Waar baseer jij je geloof op?

-Zijn er nog zonden in je leven waar je vergeving voor kunt vragen?
-Ken je atheïsten in je omgeving? Wat zou je voor hen kunnen bidden? Hoe kun je het gesprek met ze aangaan?

 

Bij een tekst als deze moet ik vaak denken aan dit prachtige nummer van de OC Supertones: de wijze of de dwaas, wie wil jij zijn? Hier kun je de tekst vinden.

Advertenties

21 reacties op ‘Bijbelstudie – Hoe word ik atheïst? (Ps. 14:1)

   1. Atheisme is wel een gebrek aan geloof. Jij maakt de claim dat een god bestaat. En ik als atheist geloof die claim niet. Dat is atheisme, niets meer en niets minder.

    Ik geloof niet dat er geen god bestaat. Als atheist doe ik geen uitspraken over het bestaan van een god. Een religieus persoon doet dat wel en zegt dat een god bestaat, en ik als atheist zeg dat Ik daar niet in geloof en de claim onbewezen acht. That’s it. Spelen met de definitie van een atheist om atheisten ook in een religieus hoekje te drukken is ronduit achterbaks en een valse representatie van de situatie.

    En anders is mijn wedervraag, hoe zou je iemand noemen die jouw-god claim niet gelooft? Want dan ben ik kennelijk geen atheist, maar datgene waarvoor jij dan nu een woord mag verzinnen. En dan kunnen vele andere atheisten ook die bewoording gaan hanteren.

    Like

    1. Waarop baseer je dat je de claim dat God bestaat verwerpt? Dat doe je op geloofsgronden. Hoe ik iemand zou noemen die ‘mijn’ God-claim niet gelooft? Dat hangt ervan af wat hij of zij wel gelooft. Als deze fictieve persoon niet in mijn God gelooft, maar in de god van de koran, dan noem ik hem of haar een moslim. Gelooft hij of zij in natuurgeesten, dan een animist. En gelooft hij of zij dat er niets is tussen hemel en aarde, dan een atheïst.

     Je zegt dat je niet gelooft dat er geen god bestaat. Wat geloof je dan wel? Of weet je het niet zeker (dan zou je een agnost zijn)?

     Like

     1. Als agnost zeg je dat je iets niet kunt weten. Als atheist zeg je dat je iets niet gelooft. Het een sluit het ander niet uit.

      Sowieso ben ik atheist. Omdat ik geen enkele god-bewering geloof.

      Of ik agnost ben met betrekking tot god hangt van de definite van god af. Als je een bepaalde god als bovennatuurlijk zou beschrijven dan ben ik naast atheist ook nog eens agnost. Omdat ik dan stel dat je het niet kunt weten, het speelt zich dan allemaal af buiten onze realiteit (vandaar boven-natuurlijk). Maar dat betekent m.i. dan ook dat niemand het kan weten. Waardoor de hele discussie volgens mij uberhaupt zinloos is.

      Als een god niet bovennatuurlijk is, maar een wezen/ entiteit in onze eigen realiteit. Dan zouden we deze moeten kunnen bewijzen. En daarbij zijn de argumenten die ik tot dusver heb gehoord verre van overtuigend. Zeg ik dan dat er geen god bestaat? Nee, ik weet het niet. Echter op basis van de argumenten die ik heb gehoord vind ik dat er na 10.000, 6.000 of 2.000 jaar (afhankelijk van de religie) dat er schrikbarend weinig bewijs is en acht ik het zeer onwaarschijnlijk. De argumenten voor een god zijn niets anders dan persoonlijke anekdotes, gevoelens, argumenten uit onwetendheid (kijk naar fenomeen X, hoe verklaar je dit anders?), cirkelredenaties etc.

      Om aan te geven wat voor argumenten ik bedoel: “ik heb ervaren dat god echt is nadat ik op wonderbaarlijke manier genezen ben na een ongeluk of andere vervelende ervaring (= stelling), ik had een ervaring precies zoals beschreven in de bijbel/koran/etc en voelde me aangeraakt door god (= persoonlijke anekdote). Dat boek is al jaren oud (=argumentum ad antiquitatem) in dit boek staat dat het gods woord is (= cirkelredenering), en miljoenen mensen geloven het (=argumentum ad populum). Hoe kun je anders verklaren wat er met me gebeurd is? (=argument uit onwetendheid)”.

      Of een ander bekend argument uit onwetendheid waarin het antwoord al impliciet in de vraag is ingebakken: “Kijk naar de wereld om je heen, hoe anders kan dit zo afgestemd zijn voor het leven anders dan dat het gemaakt is door een ontwerper voor het leven?” (waarbij men natuurlijk hoopt op het antwoord: “ik weet het niet” dus ontwerper, dus god, en vaak dan ook nog de dezelfde god als die van de persoon die de vraag stelde).

      Alle argumenten heb ik onderhand wel eens gehoord. En ze zijn voor mij (en ik denk voor vele atheisten) zeer onvoldoende en ondermaats. Daarbij zijn die argumenten voor iedere religie ook nog min of meer hetzelfde waardoor het ook niet aantoont welke god-claim dan correct zou zijn. Het overtuigt mij niet van het bestaan van een god, dus ik geloof de god-bewering niet. Het is dus geen geloofsgrond waarop ik dit doe. Het is juist dat ik het niet geloof. En dan ben je per definitie atheist. En anders zul je een nieuw woord moeten verzinnen voor het niet-geloven van een bewering.

      Verder probeer ik zo min mogelijk zomaar te geloven. Als het niet anders kan probeer ik iets te geloven omdat ik daar goede redenen voor heb die hun basis in redelijkheid vinden. Dit is echter natuurlijk wel rekbaar, hoe minder impact een bewering heeft op de wereld, maatschappij, iemand zijn realiteitsbeeld etc. Hoe minder sceptisch je hiervoor hoeft te zijn. Dus niet iedereen die zegt gisteren een frikandel speciaal te hebben gegeten hoeft hiervoor bewijs te leveren.

      Echter, hoe meer impact de claim/ bewering heeft, des te meer bewijs men dient te eisen. Maar soms weet je iets gewoon niet. En dat is helemaal niet erg. Toegeven dat je iets niet weet is m.i. beter dan net doen alsof je wel iets weet. Want wanneer je net doet alsof je wel iets weet, zul je het juiste antwoord negeren wanneer deze wel bekend wordt.

      Dus alles nog eens samengevat. Er is geen god claim waarvan ik overtuigd ben. Ik geloof er geen. Of er een god is, dat weet ik niet, echter lijkt het me door de slechte ondermaatse bewijsvoering hoogst onwaarschijnlijk. Indien we spreken van een bovennatuurlijke god ben ik naast atheist ook nog agnost. Want dan kun je het niet weten (het speelt zich immers buiten onze realiteit af) en is het eerlijk gezegd nogal raar wanneer men pretendeert het wel te kunnen weten.

      Like

      1. Ik ben het niet eens met je splitsing tussen louter natuurlijk en louter bovennatuurlijk. God is bovennatuurlijk; Hij heeft het natuurlijke gemaakt, dus hij staat erboven. Maar er zijn ook veel aanwijzingen en getuigenverslagen dat die bovennatuurlijke God Zich actief met Zijn schepping heeft bemoeid.
       Interessant dat je het zwakke ontwerpargument aanhaalt (ik weet het niet, dus het moet wel ontworpen zijn). Dat wordt vaak als voorbeeld gebruikt. Maar wist je dat er ook een sterk ontwerpargument bestaat? Dat gaat als volgt: ik zie dingen in de natuur die eruitzien alsof ze ontworpen zijn. Daarbij kun je denken aan hele grote, maar ook hele kleine structuren: de werking van de cel, vogelveren, tandwielen in een cicade, kruisverbindingen in je knie, kogelgewrichten, en zelfs geslachtelijke voortplanting.

       Ik snap dat al die argumenten voor jou ondermaats zijn. Je zegt zelf dat je niets zomaar wilt geloven. Dat doe je natuurlijk wel. Je gelooft heel veel dingen zomaar. Je gelooft dat de stoel waar je op zit je gewicht kan dragen. Je gelooft dat het dak niet instort. Je gelooft zelfs dat je bestaat. En je gelooft dat je niet in een God wilt geloven. Best logisch dat je dat niet wilt, want als God bestaat, dan moet je verantwoording aan Hem afleggen.

       Misschien kan ik je uitnodigen om eens wat verder op deze site rond te neuzen? De argumenten die mij overtuigd hebben dat God bestaat en dat de Bijbel klopt komen uit de natuurwetenschap. Niet alleen de ontwerpargumenten, maar ook de zaken die te maken hebben met de ouderdom van de aarde, de zondvloed, het hele plaatje.

       Ik neem even vakantie, dus als ik niet direct reageer of je berichten niet plaats, dan weet je waarom dat is.

       Like

 1. Waarmee ik dus dit wil zeggen: als je gelooft dat (een) God bestaat, moet je ook aannemelijk maken dat hij bestaat. Zeggen dat hij (voor jou) bestaat is niet voldoende. Dat is anekdotisch bewijsmateriaal.

  Like

 2. Een geloof is niet iets dat bewezen hoeft te worden anders zou het geen geloof meer zijn maar slechts een feit. Ik geloof in voorbestemming en niet in toeval. Als dit leven puur op basis van toeval bestaat dan voel ik mij een dwaas daarom kies ik ervoor wat ik diep in mijn ziel weet: God bestaat ! Een ieder ander mag geloven wat hij wil. Gelukkig kan dat in dit land. Vrede op aarde.

  Like

  1. Het bestaan van God kun je niet bewijzen. Maar het is wel aannemelijker dat de complexe natuur is gemaakt, dan dat deze zou zijn geëvolueerd. De natuur wordt er niet complexer op, ook niet als je maar genoeg tijd hebt.

   Like

     1. Nieuwe geneninfo komt er niet bij nee, maar vervorming zou toch wel kunnen? Met zelfde nucleotiden krijg je al enorm verschil tussen organismen. En dan overleven dus degenen die de nucleotiden op de juiste plek hebben staan.

      Like

      1. Het gaat om meer dan alleen baseparen op de goede plek. Ze moeten ook op de goede volgorde staan, en soms is het zo dat als er maar eentje niet goed staat, je geen functioneel eiwit krijgt. Als ik je een tip mag geven: lees het boek Degeneratie van Peter Scheele maar eens, die legt dit heel helder uit.

       Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s