Bijbelstudie – De dagen van Noach (Mat. 24:37-39)

Er zijn veel wetenschappelijke bewijzen aan te voeren voor zowel het scheppingsmodel als het evolutiemodel. Sommige bewijzen worden zelfs door beide partijen gebruikt! Dat geeft ten diepste aan dat de kwestie schepping of evolutie niet gaat om de feiten, maar een geestelijke zaak is. Daarom verzorgt WaaromSchepping af en toe een korte Bijbelstudie die direct of indirect met deze kwestie te maken heeft.

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Mattheüs 24:37-39 (NBG)

Het is bijna Pesach, het joodse paasfeest. Jezus is voor de laatste keer naar Jeruzalem gekomen. Hij weet dat Hij de stad niet meer levend zal verlaten. Aangekomen in de stad veegt Hij het tempelplein sch
oon van de handelaars die daar proberen een slaatje te slaan uit de joodse religie door duiven te koop aan te bieden voor de offerdienst. De volgende dag keert Hij terug naar de tempel en geeft daar onderricht aan de menigte. De Sadduceeën en de
Farizeeën vallen Hem lastig met moeilijke vragen. Daarna gaat Jezus met Zijn discipelen de stad uit, naar de Olijfberg.

Enrique_Simonet_-_Flevit_super_illam_-_1892.jpg
Jezus en Zijn discipelen op de Olijfberg, met de indrukwekkende tempel op de achtergrond.

De val van Jeruzalem
“Rabbi, kijk toch eens naar die mooie gebouwen van de tempel!” Vanaf de Olijfberg hebben ze een mooi uitzicht op de tempel. “Kijk er maar goed naar,” zegt Jezus, “want die gebouwen zullen allemaal verwoest worden. Geen één steen zal op de andere blijven staan.”
“Wanneer gaan deze gebeurtenissen plaatsvinden?” vragen de discipelen zich terecht af. 

De eindtijd
Twee hoofdstukken lang, in Mattheüs 24 en 25, schetst Jezus een beeld over de eindtijd en de periode die eraan vooraf gaat. Er komen valse profeten, ziektes, honger, aardbevingen en oorlogen. Maar temidden van al die toenemende ellende zal óók het Evangelie, het goeden nieuws van Jezus’ verlossingswerk en aankomende Koninkrijk, steeds verder verspreid worden. En dan begint de ellende pas.

Jezus vertelt over de grote verdrukking, een periode van 7 jaar waarin de christenen zwaar te lijden zullen hebben. Die periode eindigt wanneer Jezus terugkomt.

Spoils_from_Jerusalem_-_Arch_of_Titus_-_Rome_2008 josé luiz
De triomfboog van Titus in Rome, met daarop de gouden zevenarmige kandelaar (menorah) en andere tempelschatten uit Jeruzalem.
Afb. José Luiz, Creative Commons

Een boom herkent men aan de vruchten
De voorspelling van Jezus over de val van Jeruzalem werd bewaarheid toen de Romeinen in het jaar 70 na Christus de stad innamen. De tempel werd steen voor steen ontmanteld, zodat de Romeinen het goud dat in de muren verwerkt zat mee konden nemen.

Dat het eerste deel van deze profetie is uitgekomen geeft aan dat het tweede deel van de profetie ook uit gaat komen. Het staat nog te gebeuren. Jezus heeft de waarheid gesproken over de verwoesting van de tempel. Dat betekent dat Hij naar alle waarschijnlijkheid ook de waarheid heeft gesproken over de rest van de komende gebeurtenissen. Het uitkomen van profetie is één van de kenmerken van een ware profeet (zie ook Deuteronomium 18:18-22).

Als in de dagen van Noach
Jezus vergelijkt Zijn wederkomst met de tijd van Noach. Noach moest van God een ark bouwen om met zijn gezin, met alle geschapen diersoorten (aard, Statenvertaling; kind, King James Vertaling; baramin, wetenschappelijke benaming), en wellicht nog ieder ander mens die zich bekeerde van zijn wangedrag aan het komende oordeel te ontsnappen.

Big_Ark_in_Dordrecht_3
De ark van Noach in Dordrecht.
Afb. Ceinturion,
Creative Commons

Maar de mensen in de tijd van Noach wilden niet. Ze waren te druk bezig met hun eigen leventje. Ze wilden niet op God letten, op de tekenen van de tijd. Volgens sommigen kun je Genesis 6:3 lezen als: ‘Noach had 120 jaar de tijd om de ark te bouwen’. 120 jaar is een hele tijd, maar vergeet niet dat Noach 950 jaar oud werd, hij was 600 toen de vloed kwam. Als dit inderdaad zo is zouden sommige hedendaagse christelijke leiderschapsgoeroes nogal wat commentaar op Noach hebben. Hij begon zijn kerk met 8 mensen, en na 120 jaar had hij… diezelfde 8 mensen! Niet echt een succesmodel…

Eigen leventje
Iedereen was in de dagen van Noach bezig zijn eigen leventje te leiden. Ze hielden zich bezig met aardse zaken. Eten en drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Deze dingen zijn niet intrinsiek slecht. Kijk maar eens hoe vaak Jezus zelf aan het eten en drinken is in de Bijbel. Zijn eerste publieke wonder is nota bene het veranderen van water in wijn op een bruiloft(!). God is dus niet tegen eten, drinken en huwen. Maar mensen waren in de dagen van Noach meer bezig met deze zaken dan met God. Ze sloegen geen acht op Gods waarschuwingen. In veel kinderbijbels (maar niet in de echte Bijbel) zie je hoe Noach door zijn buren belachelijk wordt gemaakt dat hij een ark bouwt.

644px-Last-judgment-scrovegni-chapel-giotto-1306De wederkomst
Jezus gaat nog een keer terugkomen om als Koning te regeren. Wanneer dat is? Niemand behalve God de Vader kent dat moment, zegt Jezus. Maar je kunt wel kijken naar de tekenen van de tijd. Want de tijd voor Zijn wederkomst lijkt erg op de tijd voor de zondvloed.
Nu, vandaag de dag, zijn mensen ook vooral heel druk bezig hun eigen leventje te leiden. Het lijkt erop dat we weer in de ‘dagen van Noach’ leven. Velen zijn atheïst (of beter: anti-theïst, als je ziet hoe fel ze de God waarin ze niet geloven bestrijden). Anderen zoeken hun heil weer bij het boeddhisme. Een enkele Nederlander laat zich vrijwillig het onmenselijke juk van de islam op (vaak) haar schouders leggen. Alternatieve geneeswijzen, geloven in jezelf, new age, kosmische krachten, karma… Alles is toegestaan, behalve geloven in Jezus en de God van de Bijbel. Tot het moment dat het te laat is.

De historische Noach
Dat Jezus Noach aanhaalt in deze context geeft twee dingen aan. Ten eerste dat Jezus geloofde dat Noach een historisch figuur is, een persoon die echt bestaan heeft, en niet een of andere vage Midden-Oosterse mythe. Wanneer Jezus Christus, de Zoon van God, zegt dat Noach echt geleefd heeft, wie zijn wij dan om Hem te zeggen dat Hij het fout heeft? Toch zijn er veel christenen die Jezus’ woorden over Noach (en over Zijn wederkomst) niet geloven. Tot het te laat is…?

Een wereldwijd oordeel
Ten tweede vergelijkt Jezus de zondvloed met zijn wederkomst. Ook hier weer als historische gebeurtenis. De zondvloed heeft echt plaatsgevonden. Dat kun je afleiden uit de 02.jpgwetenschap. Als de zondvloed niet echt heeft plaatsgevonden, waarom zou je dan wel geloven dat Jezus terug komt naar de aarde?
Jezus neemt niet alleen de historiciteit van de zondvloed serieus, maar ook de omvang daarvan. Als de zondvloed een lokale vloed was, ergens in Mesopotamië, houdt dat dan in dat Jezus ook alleen maar in een heel specifiek gebied in het Midden-Oosten terugkomt, en dat alle andere landen en volken ‘de boot missen’?

shutterstock_96113795.jpg
Kletr/Shutterstock.com


Waar sta jij?
De zondvloed was wereldwijd. Jezus’ wederkomst is wereldwijd. Iedereen die dan leeft maakt het mee, maar niet iedereen mag mee. Dat staat in de verzen die volgen op onze tekst van vandaag. Jezus is er duidelijk in: twee collega’s zijn aan het werk, maar eentje blijft achter. Twee mensen liggen in hetzelfde bed, en maar één mag er mee. Deze verzen gaan over de opname van de gemeente. Het voert te ver om er nu op in te gaan wanneer die opname plaats gaat vinden. Maar het concept is duidelijk: niet iedereen wil bij Jezus horen. Jij wel?

Reflectievragen
-Hoe ga je om met moeilijke Bijbelgedeelten als Mattheüs 24 en 25, met veel beeldspraak? Omarm je ze? Laat je ze links liggen?

-Wat betekent het voor jou dat Jezus de zondvloed als een historische gebeurtenis ziet?
-Hoe kijk jij aan tegen de wereld van vandaag de dag, met onze tekst van vandaag in je achterhoofd?
-Waar sta jij?


7 reacties op ‘Bijbelstudie – De dagen van Noach (Mat. 24:37-39)

  1. Hoi Andre,

   Bedankt voor de toevoeging! Ik ben het niet eens met zijn premisse, dat weggenomen worden oordeel betekent. Maar het is mij niet te doen om hier eindtijd-scenario’s te bediscussiëren. Ik heb daar wel lezingen over, maar dat is niet mijn core business. Het gaat mij om de historiciteit van de schepping (en daarmee de hele Bijbel). Er is veel speculatie wat eindtijd betreft, en je kunt al snel verzanden in één bepaalde denkwijze die je dan aan de Bijbel oplegt.

   En of nu degene die weggenomen of degene die achterblijven de gelukkigen zijn maakt weinig uit. Zolang je er maar voor zorgt dat je aan de goede kant zit.

   Shalom,

   -GJ

   Like

 1. Noach bouwden de ark in 120 jaar tijd, die ook wordt aangegeven in Genesis 6: zegt: Toen de mensen op aarde talrijk gingen worden, gingen de zonen Gods, de engelen uit hemel de geboren dochters op de aarde gadeslaan, en ze gingen zich vrouwen nemen die zij verkozen, en er werden kinderen de Neflims uit hen geboren, de reuzen op de aarde. Toen zei Jehovah God, voorwaar mijn geest zal niet tot onbepaalde tijd werkzaam zijn. Bij gevolg zullen zijn dagen 120 jaar bedragen. En in die tussentijd bouwden Noach de Ark.

  Like

  1. Het lastige aan Genesis 6 is dat verschillende van de teksten voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Bijvoorbeeld dat vers van 120 jaar: dat kan betekenen dat de mens niet ouder zal worden dan 120 jaar, of dat Noach 120 jaar had om de ark te bouwen. Of allebei. Persoonlijk denk ik dat dat op de tijd van de arkbouw slaat, omdat lang na Noach mensen nog veel ouder werden dan 120 jaar.
   Dat vers over de nefilim is er ook zo een. Letterlijk betekent ‘nefilim’ ‘gevallenen’ of ‘geweldenaars’. Je komt dat woord ook tegen, vertaald als ‘reuzen’, wanneer de verspieders het beloofde land doorkruisen. Maar hieruit kun je niet opmaken dat het kruisingen zijn van mensen en engelen. Een andere uitleg is dat de ‘zonen van God’ kan slaan op de ‘goddelijke geslachtlijn’ van Set, en ‘dochters van de mensen’ op de nakomelingen van Kaïn. Dan waren de nefilim uit Genesis 6 dus gewone mensen, tirannen of krijgsheren die bij God uit de gratie waren gevallen. Welke uitleg de juiste is…?

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s