Bijbelstudie – Briefje uit de Hemel (Ex. 20:11)

Er zijn veel wetenschappelijke bewijzen aan te voeren voor zowel het scheppingsmodel als het evolutiemodel. Sommige bewijzen worden zelfs door beide partijen gebruikt! Dat geeft ten diepste aan dat de kwestie schepping of evolutie niet gaat om de feiten, maar een geestelijke zaak is. Daarom verzorgt WaaromSchepping af en toe een korte Bijbelstudie die direct of indirect met deze kwestie te maken heeft.

Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Exodus 20:11 (HSV)

“Ja, ik wil best geloven dat er een God is, maar dan moet Hij zich wel laten zien.” Deze of soortgelijke uitspraken heb je vast wel eens gehoord. Mensen willen wel geloven, maar dan moeten ze een briefje uit de Hemel krijgen. Maar zou dat helpen, zo’n briefje uit de Hemel?
Niet alleen atheïsten weigeren te geloven tot ze een briefje uit de Hemel krijgen. Veel christenen hebben ook geloofstwijfels. Mag ik wel bij God komen? Kun je wel alles geloven wat in de Bijbels staat? Hoort God mijn gebeden wel?
En dan heb je nog christenen die in evolutie geloven, ondanks dat ze een briefje uit de Hemel hebben waarop staat dat het niet zo is.

In zes dagen
Bij mijn lezingen begin ik vaak met bovenstaande tekst (zonder referentie erbij). Ik vraag mensen dan of ze weten in welk Bijbelboek deze tekst staat. 80-90% van de mensen roepen vol overtuiging “Genesis”. En het had gekund, want in Genesis staat inderdaad de schepping in zes dagen beschreven. Maar deze tekst staat midden in Exodus 20, het hoofdstuk over de Tien Geboden.

Stenen tafelenRembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpg
Iedereen ken het verhaal: Mozes ging de berg op en kreeg daar van God de stenen tafelen met de Tien Geboden. Toen hij het gouden kalf zag smeet hij ze in stukken. Hij moest nieuwe tafelen uithakken en daarmee terug gaan naar God.

De vinger van God
Van de stenen tafelen wordt gezegd dat ze door God Zelf beschreven zijn, zowel de eerste als de tweede set. Dat kun je lezen in Exodus 24:12, 31:18, 32:16, 34:1 en Deuteronomium 9:10. Ten minste 5 keer zegt de Bijbel expliciet dat God de wet op de stenen tafelen heeft geschreven. In Zijn eigen handschrift, aldus Exodus 32:16. Dat heeft nogal wat implicaties als dat waar is.

Gij zult geen vals getuigenis afleggen
Je mag niet liegen. Zo wordt dit negende gebod vaak vertaald. Maar de Hebreeuwse tekst heeft wel wat weg van een situatie in een rechtszaal, waarbij de ene persoon een ander vals beschuldigt. Dit gaat verder dan liegen (bedenk dat Rachab ook loog tegen de soldaten van Jericho toen ze zei dat de verspieders al vertrokken waren, en daarvoor zelfs beloond
werd!). Het gaat hier om een officieel getuigenis, een officieel document. Zoals de Tien

evan-amos
Afb. Evan-Amos, Creative Commons

Geboden. Volgens sommige uitleggingen zijn de Tien geboden niet geschreven zoals vaak wordt weergegeven, vijf per tafel, maar hadden beide tafelen dezelfde tekst. Dit is een kenmerk van een contract tussen een opperheer (God) en een vazal (Israël). Iedere partij kreeg een afschrift van de overeenkomst. Het afschrift van Israël werd bewaard bij de ark van het verbond, het centrum van deze theocratie. Het afschrift van God werd ook bewaard bij de ark, die de aanwezigheid van God vertegenwoordigde. De Tien Geboden (en waarschijnlijk ook nog de wetten die in hoofdstukken erna volgen) vormen zo een contract, een officieel document. Een getuigenis.
En van God mocht je geen vals getuigenis afleggen. God Zelf kan niet liegen (Numeri 23:19, Titus 1:2).
Daarbij, zelfs al zou God kunnen liegen, dan zou het nog steeds behoorlijk hypocriet van Hem zijn om eerst een vals getuigenis af te leggen, en dan vijf verzen verderop te zeggen dat je geen vals getuigenis af mag leggen, nietwaar?


Scheppingsweek

God, Die niet kan liegen, heeft in Exodus 20:11 geschreven met Zijn eigen vinger dat Hij in zes dagen de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is heeft gemaakt. De scheppingsweek staat model voor de zesdaagse werkweek. In dit artikel gaat het er eventjes niet om of je de rustdag nu op de zaterdag of de zondag moet houden, of dat je die überhaupt nog in acht moet nemen. Daar zijn andere artikelen voor. Het punt is dat God Zelf een getuigenis heeft gegeven, een letterlijke brief uit de Hemel, waarin staat dat Hij in zes dagen de aarde heeft geschapen. Van dat briefje is het afschrift bewaard gebleven in de Bijbel.

De andere Tien Geboden
Er staan twee versies van de Tien Geboden in de Bijbel. De andere versie staat in Deuteronomium 5. Hoewel deze versies sterke overeenkomsten hebben zijn er ook een paar opvallende verschillen. Want in Deuteronomium staat niets over de reden van de sabbat. De Israëlieten moeten gedenken dat ze slaven zijn geweest in Egypte, en dat daarom hun slaven ook niet mogen werken. Sommigen beweren dat de tekst in Deuteronomium de tweede versie is die God heeft geschreven op de tafelen die Mozes

shutterstock_212681392
Afb. Minerva Studios/shutterstock.com

zelf moest uithakken. Een waarschijnlijker verklaring is dat Mozes hier een toespraak houdt waarin hij kort de geboden benoemt. Aan dit vierde gebod geeft hij nog een extra betekenis. De reden lees je in Exodus 20: de scheppingsweek. Maar de toepassing is ook dat de Israëlieten goed moeten zijn voor hun slaven, en die niet mogen laten werken op de sabbat. Dat de scheppingsweek niet genoemd wordt in Deuteronomium 5 wil natuurlijk niet zeggen dat dat ineens niet meer de reden is dat wij zelfs vandaag de dag weken van zeven dagen hebben.

Briefje uit de Hemel
We mogen er dus vanuit gaan dat de tekst zoals die in Exodus 20 staat ook de tekst is van de Tien Geboden die God ons gegeven heeft. Er zijn christenen die wekelijks in hun kerk deze versie van de Tien Geboden voorgelezen krijgen, waarin staat dat God in zes dagen de aarde heeft geschapen en dat een vals getuigenis afleggen uit den boze is. Het is jammerlijk dat sommige van die christenen kiezen te geloven in een god die miljoenen jaren van evolutie gebruikt zou hebben. Je ziet: zelfs een briefje uit de Hemel helpt niet. Het is en blijft een kwestie van geloof.

Reflectievragen
-Twijfel je wel eens aan God? Hoe komt dat?
-Verlang jij wel eens naar een briefje uit de Hemel? Wat zou daar dan op moeten staan?


3 reacties op ‘Bijbelstudie – Briefje uit de Hemel (Ex. 20:11)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s