Bijbelstudie – Waar was je…? (Job 38:4)

De kwestie schepping of evolutie gaat ten diepste niet om de feiten. Het is een geestelijke zaak. Daarom verzorgt WaaromSchepping af en toe een korte Bijbelstudie die direct of indirect met dit vraagstuk te maken heeft.

Waar was jij toen ik de aarde maakte?
Vertel het maar, als je zo veel weet.

Job 38:4 (BGT)

God is hier aan het woord. Hij spreekt Job aan, die het allemaal wel dacht te weten.
“Ja, Job. Waar was je? Jij weet het toch zo goed? Vertel het Mij dan eens, hoe het zit?”

ContextXIR84999
Job leefde waarschijnlijk in de periode vlak na de zondvloed (gezien zijn hoge leeftijd, Job 42:16). Hij was een rechtvaardig man. Hij had niets verkeerd gedaan. Toch overviel hem allerlei ellende. God stond toe dat de satan Job treiterde. God had vertrouwen in Job, Hij zei dat Job rechtvaardig was van zichzelf, niet vanwege alle zegeningen die God hem gaf. Dat was namelijk wat de satan beweerde: “Job is alleen maar vroom omdat Jij hem zegent.”
“Prima,” zegt God dan. “Neem hem alles maar af. Wedden dat hij dan nog steeds Mij niet verloekt?”
Dus krijg Job het voor z’n kiezen. Zelfs zijn vrouw zegt op een bepaald moment: “Vervloek God toch en sterf!” (Job 2:9).
Maar Job blijft een gelovig man. Hij wordt bijgestaan door vier vrienden, en wat volgt is een prachtig (zij het wat ingewikkeld) stuk klassieke literatuur. Elk van de vrienden denkt te weten waarom dit onheil Job treft: hij heeft het er namelijk zelf naar gemaakt door te zondigen. Maar Job blijft volhouden dat hem geen blaam treft.

God grijpt in
Die discussie (of misschien beter, dat welles-nietes-spelletje) kon nog wel dagen doorgaan. Maar dat gebeurde niet, want God neemt Zelf het woord.
Ominous-Storm-Clouds-Gathering-Public-DomainDe Almachtige zet iedereen goed op z’n nummer, Job niet in de minste plaats. Met Bijbelse special effects (een donderstorm) spreekt God tot Job.
“Wie is toch dat schepseltje die Mij hier een beetje zit te zeggen wat Ik wel en niet moet doen? Jij weet het toch zo goed? Zeg Me dan eens: waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?”

Spervuur
Deze vraag opent een waar spervuur van vragen van God aan Job. De hele schepping komt voorbij: land, zee, hemel, sterren, dieren. God openbaart Zijn grootheid aan Job door middel van twee enorme beesten, de behemoth en de leviathan, qua beschrijving lijken die nog het meest op dinosauriërs.

Nederigheid
Uiteindelijk gaat Job door z’n knieën. “Ik heb verkondigd wat ik niet begreep. Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend.”

Job erkent God als zijn meerdere.

Waar was jij…?
Dezelfde vragen die God zo’n vierduizend jaar geleden aan Job stelde zijn vandaag de dag ook nog relevant. Ook voor jou. Want waar was jij, beste lezer, toen God de aarde maakte? Je was er niet bij. Ik ook niet. Niemand was erbij, zelfs geen wetenschappers. Om louter vanuit de wetenschap iets te zeggen over het scheppingsproces is dus een absurditeit van het hoogste niveau.
Maar we kennen Iemand die er wel bij was: Jezus Christus. Want, door Hem en voor Hem zijn alle dingen geschapen (Kolossenzen 1:16). Jezus getuigt van een recente schepping. God Zelf was erbij, en Hij getuigt van een recente schepping. Wie zijn wij dan, nietige mensen, dat wij het lef hebben om God te vertellen hoe Hij de aarde gemaakt heeft?download.jpg

Wat doe jij…?
Misschien nog een betere vraag dan ‘waar was jij?’ is de vraag ‘wat doe jij?’ Je hebt nu namelijk een keuze. Dezelfde keuze die Job ook had. Ga jij, net als Job, vol eerbied, nederigheid en ontzag door je knieën? Erken je dat God het beter weet? Dat Hij je mag vertellen hoe hij de hemel en aarde geschapen heeft?
Of neig je meer naar de keuze die Adam en Eva maakten? Ja… God had wel gezegd dat ze niet van die vrucht mochten eten, maar…
God heeft dan wel gezegd dat Hij in zes dagen de hemel en aarde heeft geschapen, maar…

Reflectievragen
-Kijk eens naar je eigen leven, en verplaats je dan eens in de situatie van Job. Welke vragen zou God aan jou stellen?
-Wat zou je God antwoorden? Wat kies jij?


2 reacties op ‘Bijbelstudie – Waar was je…? (Job 38:4)

 1. Het verhaal van Job is een verhaal waarin de persoonlijkheid van God zeer dubieus wordt neergezet naar mijn idee. Hier een paar punten om over na te denken als je dit boek leest.

  Ten eerste wordt hier verteld dat Job’s hele verhaal gebaseerd is op een weddenschap tussen God en de satan. God begint zelfs tegen de satan over Job op te scheppen en stelt zelf de weddenschap met de satan voor!

  God geeft dus toestemming om de kinderen van Job te doden. Ook zijn slaven (‘knechten’) worden op een paar na allemaal gedood, met toestemming van God. Al het vee van Job, wat niet alleen hemzelf maar ook veel andere mensen voorzag, wordt gedood of gestolen. Kortom: God geeft toestemming om Job mentaal te treffen door andere mensen, dieren en bezittingen waar hij van houdt en die hij nodig heeft, af te laten slachten of te laten verdwijnen. God gaat dus blijkbaar weddenschappen aan met als inzet de gezondheid en het leven van ons mensen. Dat klinkt afschuwelijk naar mijn idee. Wat voor waarde heeft ons leven dan voor iemand als God?

  En als Job zo gelovig is, is er dan geen kleine kans dat één van de mensen in zijn familie of knechten niet ook gelovig is? Maar deze mensenlevens worden als pionnetjes van het bord geschoven in het spelletje dat de satan en God met elkaar spelen. Ze betekenen duidelijk niets voor hen. Is God dan wel te vertrouwen, als hij willekeurig mensen in kan zetten als stervende marionetten in zijn spelletje?

  Wat ik me telkens afvraag als ik lees dat Job nieuwe kinderen heeft gekregen: hoe gelukkig kan een mens nog worden met nieuwe kinderen als zijn eerste tien kinderen gruwelijk gestorven zijn? Dat verdriet tekent je voor je leven, vraag het de ouders maar eens die hun kind of kinderen zijn verloren. Hoe mooi je nieuwe kinderen ook zijn voor de buitenwereld, het sterven van je eerste kinderen slaat een gat in je ziel die nooit meer te vullen is.

  En als laatste nog een interessante vraag: Waarom zou de satan met een alwetende en almachtige God een weddenschap aangaan? Ondanks zaken als “vrije wil” – God is per definitie alwetend?! De satan zou die weddenschap altijd verliezen, want de satan is nooit aangemerkt als alwetend.

  Like

  1. Hoi Eelko,

   Ik snap dat Job voor je wat problemen oproept. Ik hoop dat je ook begrijpt dat dit voornamelijk een eenmalige gebeurtenis is geweest. En net zoals met elk lijden dat mensen moeten doorstaan is Job ook hier beter uitgekomen: hij krijgt aan het eind namelijk het dubbele van wat hij eerst had. Bedenk dat ook als je zelf een periode van lijden door moet. God kan dat gebruiken om je wat te leren. Het belangrijkste wat je uit Job kunt leren is mijns inziens dat God de macht van de satan beperkt. Paulus omschrijft dat als “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” (1 Korinthe 10:13, HSV). Juist dat Job gespaard blijft geeft aan dat het menselijke leven een hele grote waarde heeft. En Job offerde dagelijks voor zijn gezin, zodat hij zich ervan kon verzekeren dat hij hen in de eeuwigheid weer terug zou zien.
   Het is jouw interpretatie dat deze mensen niets voor God en de satan betekenen. Dat ben ik half met je eens. God geeft weldegelijk om ze. De satan wil ze alleen maar vernietigen. De kinderen van Job hoorden al bij God. Op een aards leven met enkel een menselijk uitzicht beschouwd heb je gelijk, dan zou dit een heel naar verhaal zijn. Maar dit aardse leven is slechts een inleiding op het eeuwige leven dat ons te wachten staat.
   Job kan gelukkig zijn met zijn nieuwe kinderen omdat hij weet dat hij de eerdere tien weer terug zal zien in de hemel. Daar zal de grote gezinshereniging hebben plaatsgevonden. Maar op je vraag ‘hoe gelukkig kan Job nog zijn geworden’ kan ik je namens hem geen antwoord geven. Dat zul je hem zelf moeten vragen als je in de hemel komt.
   Ook over de motieven van de satan kan ik je weinig zeggen, behalve wat ik al gezegd heb: hij wil zoveel mogelijk mensen het ongeluk in storten. De satan is niet alwetend, maar wel hooghartig:
   “En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.” (Jesaja 14:13-14, HSV).

   Shalom!

   -GJ

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s