‘Dinostaart’ geen probleem voor de Bijbel

De media weten het zeker: de fossiele staart met veren in een stukje barnsteen komt van een dino. Maar wat zijn nu de feiten, en wat de interpretaties? Is dit bewijs voor dino-naar-vogel-evolutie? Of hoef je je als Bijbelgetrouw christen geen zorgen te maken over dino’s met veren?

Het was groot nieuws toen vorige week een artikel verscheen in het biologievakblad Current Biology, waarin een gevederde staart werd beschreven, gepreserveerd in barnsteen (ook wel bekend onder de Engelse naam amber). Het stukje barnsteen is slechts 36,73 mm groot en bevat 8 complete en een gedeeltelijke staartwervel van een diertje met een verenkleed. De staart wordt gedateerd op 99 miljoen jaar en wordt toegeschreven aan een dinosaurus.

amber-staart
De staart met veren in barnsteen. Afb. uit het oorspronkelijke artikel.

Feiten en interpretaties
Lida Xing, de hoofdauteur van het artikel, kocht een stukje barnsteen op een markt in Myanmar. Daarin zaten verschillende insectjes en een stukje van een gevederde staart. Volgens Xing is het 99 miljoen jaar oud, uit het midden-krijt, de tijd van de dinosauriërs. Veel evolutionisten geloven dat moderne vogels voortkomen uit dino’s. Sommige dino’s zouden veren kunnen hebben gehad, maar dat is nog nooit onomstotelijk aangetoond. Daarom is deze vondst zo bijzonder, want nu heb je dus duidelijk een stukje dinostaart met veren. En dino’s met veren waren blijkbaar op weg om te vliegen als vogels. Nou ja, dat is de interpretatie in elk geval.
Hoewel het stukje staart uit slechts 8 wervels bestaat gaat men ervan uit dat de complete staart waarschijnlijk uit meer dan 25 wervels bestond. Ter vergelijking: vogelstaarten zijn meestal maar 8-10 wervels lang. Deze staart moet dus wel van een dino zijn. Bij vogels zijn de laatste staartwervels namelijk aan elkaar gegroeid (os pygostyle, staartbeentje).

800px-archaeopteryx_lithographica_berlin_specimen
Archaeopteryx. Afb. H. Raab, Wikimedia Commons.


Toch zijn er ook vogels geweest met lange, benige staarten. De bekendste is Archaeopteryx, een uitgestorven vogelsoort die volgens evolutionisten 150 miljoen jaar geleden leefde. Dit was volgens veel wetenschappers een vogel, en niet een soort tussenfossiel. In de evolutionaire stambomen wordt Archaeopteryx doorgaans als ‘neef’ van de moderne vogels gezien, niet als een voorloper ervan. Moderne vogels kwamen voort uit dino’s, daarvan is de wetenschap overtuigd.

Dinoveren
En dan zijn er natuurlijk de veren. Die lijken sterk op de veren van moderne vogels qua structuur. Aan de centrale schacht zitten de ‘baarden’ (Engels: barbs). Die hebben op hun beurt weer ‘baardjes’ (Eng.: barbules) met haakjes, waardoor de veer een dichte structuur krijgt. Die structuur hebben deze fossiele veren ook. Dit was dus geen dino met zogenaamde ‘proto-veren’ (voorlopers van veren), maar een dino met echte, volwaardige veren.

Christelijke interpretaties
De meningen van christelijke wetenschappers zijn verdeeld over deze vondst. Dat is ook logisch, want je hebt alleen maar informatie uit de tweede hand: je moet afgaan op de foto’s die gepubliceerd zijn, en je hebt het stukje barnsteen niet zelf in handen.
Sommige christenen als Todd Wood (Core Academy of Science) en Marcus Ross (Liberty University) geloven dat dit een dinostaart is. God is immers een creatief Schepper. Hij kan best dino’s met veren hebben gemaakt. Er is niets in de Bijbel waaruit blijkt dat dat niet het geval zou zijn geweest.
Andere christenen hebben en wat sceptischer houding. David Coppedge, auteur van scheppingsnieuwswebsite Creation-Evolution Headlines, wijst erop dat er al jaren sterk overdreven claims zijn van gevederde dino’s, “meestal fossielen met ingebeelde veren, nu echte veren op een ingebeelde dinosaurus.” Die mening wordt gedeeld door Frank Sherwin van het Institute for Creation Research en David Menton van Answers in Genesis.
Onze Duitse vrienden van Wort und Wissen en de ID’ers van evolutionnews.org zijn wat voorzichtiger. Zij stellen (in mijn ogen terecht) dat het staartfragment te klein is om te concluderen of dit een dino of een vogel was.

Dino-naar-vogel
Of je deze staart nu ziet als een dinofossiel of als een vogelfossiel, voor de Bijbelgetrouwe christen is dit geen bedreiging voor het geloof. De oplettende lezer heeft al opgemerkt dat deze ‘dinostaart’ een ouderdom van 99 miljoen jaar krijgt, en dan was dit volgens evolutionisten een lopende dino wiens verre nakomelingen vogels werden. Maar een volledig functionele vogel als Archaeopteryx bestond al 50 miljoen jaar eerder. In onderstaand filmpje laat Ian Juby mooi zien hoe de door evolutionisten voorspelde volgorde van fossielen precies omgekeerd is van wat je vindt in het fossielenbestand.


14 reacties op ‘‘Dinostaart’ geen probleem voor de Bijbel

 1. Beste Gert-Jan,
  Ik weet natuurlijk niet welke stambomen jij hebt bekeken, maar volgens mij wordt de Archaeopteryx gezien als voorouder van de Aves en zit de Archaeopteryx tussen de ‘echte’ dinosauriërs (Deinonychosauridae) en de vogels in. Natuurlijk niet dat de vogels de nakomelingen zijn van de Archaeopteryx zoals wij die kennen, dat zou wel heel toevallig zijn. Maar de Archaeopteryx verdient wel degelijk een plekje in de evolutiestamboom.

  Like

  1. Hoi Radagast,

   Dat volgt uit de redenering dat moderne vogels voortkomen uit de “gevederde dino’s” als Microraptor uit het krijt, en niet uit Archaeopteryx uit het jura. Zie bijvoorbeeld ook de stamboom halverwege deze pagina, waar Archaeopteryx op een zijtak wordt geplaatst. Maar je kunt ook gelijk hebben als je zegt dat Archaeopteryx wel een plekje in de stamboom heeft, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de stamboom onder deze link.

   Dus laat ik gedeeltelijk met je meegaan en stellen dat de meningen onder evolutionisten daarover verdeeld zijn :-).

   Like

 2. Beste Gert-Jan,
  Fylogenie is niet gemakkelijk. Het is te vergelijkbaar met het idee dat wetenschappers in de toekomst mijn DNA vinden, dat van mijn broers en zussen, neven en nichten, ouders, grootouders, achterneven enzovoorts. Stel dat ze mij en mijn familie dan een heel interessant onderzoeksonderwerp zouden vinden, dan zal er heel wat discussie ontstaan over wie nu precies mijn broer is en wie mijn neef. Het is werken met waarschijnlijkheden. Evolutionisten doen niet anders: zij stoppen alle gegevens in een computer en die geeft dan het meest waarschijnlijke plaatje. Krijg je nieuwe gegevens, dan zal de computer een ander plaatje geven. Ik noem dat zelf niet ‘moeite hebben’.

  Like

  1. Dag Radagast,

   Fylogenie is niet gemakkelijk omdat het geen goede wetenschap is. Men probeert afstammings-verbanden te zoeken tussen basistypen. Die zijn er niet. Een dino verandert niet in een vogel. Vogels werden op dag 5 geschapen, en de dino’s pas op dag 6. Dat fylogenie geen goede wetenschap is blijkt wel uit het feit dat je moet afwegen welke factoren zwaarder meetellen. In de huidige biologie wordt in de eerste plaats gekeken naar voortplanting. Daarom worden walvissen en dolfijnen ingedeeld bij de zoogdieren. Maar God deelt ze in bij de vissen. Overigens vond ik het interessant te lezen dat Herman Melville deze kwestie in zijn boek Moby Dick (1851) aanstipte. Hij woog de voors en tegens en deelde walvissen uiteindelijk in bij de vissen. Niet om nu te zeggen dat Melville hierin het laatste woord moet hebben, maar enkel als voorbeeldje dat fylogenie een heel arbitraire tak van wetenschap is. Een poosje terug stond hierover in Journal of Creation een goed artikel. Ik zal voor je kijken of ik hem kan vinden als je daar interesse in hebt.

   Like

   1. “Fylogenie is niet gemakkelijk omdat het geen goede wetenschap is.”

    Heb je zelf al eens een fylogenetische analyse uitgevoerd? Ken je uberhaupt iets van de fylogenetische methoden die gebruikt worden, zoals maximum likelihood, maximum parsimony of Bayesian inference? En wat denk je van de nieuwste trend in het fylogenetische onderzoek? Fylogenetische netwerken die rekening houden met incomplete lineage sorting en hybridisatie?

    Fylogenie zo maar eventjes (lees: zonder enige ondersteuning) wegzetten als ‘geen goede wetenschap’ vind ik niet kunnen. Verdiep je eerst in het vakgebied voordat je zulke uitspraken doet!

    Like

    1. Hoi Sven,

     Ik hoef me niet in het vakgebied te verdiepen om te zien dat fylogenie geen goede wetenschap is. Goede wetenschap begint immers bij Gods Woord. Fylogenie… niet. Dat gaat uit van de onbewezen aanname dat alle levende wezens één gemeenschappelijke voorouder hebben gehad.

     Je methode kan nog zo goed en intern consistent zijn, maar dat maakt het nog geen goede wetenschap. Fylogenie staat los van de realiteit.

     Like

     1. “Dat gaat uit van de onbewezen aanname dat alle levende wezens één gemeenschappelijke voorouder hebben gehad.”
      Als je denkt dat dit de basis van fylogenetisch onderzoek is, dan heb je dit vakgebied volledig verkeerd begrepen. Lees eens wat artikels uit vakbladen zoals Molecular Phylogenetics and Evolution of Systematic Biology. En als ik jouw blog doorlees, dan merk ik dat je heel wat (zo niet alle) evolutionaire principes niet snapt.

      “Goede wetenschap begint immers bij Gods Woord”
      Tja, met deze stelling zet je jezelf meteen buitenspel in een wetenschappelijke discussie. Wetenschap is gebaseerd op het voortdurend in twijfel trekken van alles om zo tot meer inzicht te komen. Gods Woord lijkt me voor jou niet in twijfel te trekken en kan daarom niet wetenschappelijk benaderd worden.
      En zeg nu niet “Maar trek jij de evolutietheorie dan niet in twijfel?” Want dat is precies wat wetenschappers sinds Darwin gedaan hebben (en nog steeds doen). En wat blijkt? De evolutietheorie staat nog steeds overeind.

      Like

      1. Dag Sven,

       Wij zitten op twee verschillende niveaus te discussiëren. Jij gaat uit van de integriteit en betrouwbaarheid van wetenschappers en de onfeilbaarheid van de wetenschappelijke methode. Dat vertrouwen is misplaatst. Wetenschap is een bedrijf. Daar moet geld worden verdiend. Mensen zijn niet voortdurend bezig met het in twijfel trekken van alles, maar met het bevestigen en onderbouwen van hun eigen modellen. Een bekende uitspraak in de wetenschap is dat progressie gaat met ‘een grafsteen per keer’, wat inhoudt dat een model pas echt betwijfeld kan worden wanneer de bedenker ervan overleden is.

       De reden dat de evolutietheorie nog steeds overeind staat heeft niet te maken met de correctheid van de theorie, maar met de definitie van wetenschap. En daarmee wil ik de discussie naar een ander niveau tillen. Want het uitgangspunt van moderne wetenschap is het filosofisch naturalisme. Met andere woorden: alles móet een natuurlijke verklaring hebben, anders mag het geen wetenschap heten.
       Op zich is dat nog niet eens zo’n verkeerd uitgangspunt. Want als iets bovennatuurlijk is kun je er geen metingen aan doen. Dus vind ik het prima dat wetenschap zich alleen bezig houdt met het observeerbare.
       Maar daarmee moeten we een beperking op wetenschap leggen die ze nu niet heeft. Want als wetenschap zich alleen maar bezig mag houden met het meetbare, kan wetenschap niets zinnigs zeggen over zaken die in het niet-waarneembare verleden hebben plaatsgevonden. Daar is de grens van wetenschap bereikt, en moet je overstappen op een andere tak van sport. Op mijn blog omschrijf ik dat als historische wetenschap. Daarbij moet je uitgaan van onbewezen aannames. De gangbare aanname is het naturalisme. En díe aanname wil ik juist in twijfel trekken, want het blijkt dat je met een puur naturalistisch wereldbeeld deze wereld (en de hele kosmos) niet adequaat kunt verklaren. Dus wil ik een ander paradigma voorstellen, een die God niet per definitie buitenspel zet.

       Het is dan ook niet zozeer mijn bedoeling om een wetenschappelijke discussie aan te gaan, maar eerder een wetenschapsfilosofische.

       Like

       1. “Wetenschap is een bedrijf. Daar moet geld worden verdiend”
        Weer een uitspraak die laat zien hoe weing je kent van de wetenschappelijke wereld. Ik ben zelf wetenschapper (evolutiebioloog) en ik zit zeker niet in de wetenschap om geld te verdienen. En natuurlijk is wetenschap niet onfeilbaar. Het wordt beoefend door mensen en die maken fouten. Maar het wetenschappelijke systeem corrigeert hiervoor met o.a. peer-review (heb je trouwens ooit een paper gepubliceerd in een vakblad? Dan merk je hoe kritisch men wel niet is!).

        “Want het uitgangspunt van moderne wetenschap is het filosofisch naturalisme.”
        Alweer een foute uitspraak! Het uitgangspunt van wetenschap is methodologisch naturalisme. De methode is puur naturalistisch omdat we bovennatuurlijke fenomenen per definitie niet kunnen waarnemen. Je kan dit doortrekken naar een filosofisch standpunt aangezien bovennatuurlijke verklaringen keer op keer vervangen werden door een naturalistische verklaring. Hoe meer er ontdekt wordt, hoe kleiner de ruimte voor het bovennatuurlijke wordt (het zogenaamde God-of-gaps argument).

        “De reden dat de evolutietheorie nog steeds overeind staat heeft niet te maken met de correctheid van de theorie, maar met de definitie van wetenschap.”
        De sterkte van de evolutietheorie is consilientie: diverse wetenschappelijke vakgebieden (o.a. genetica, morfologie, paleontologie, geologie, embryologie) wijzen allemaal in dezelfde richting: evolutie!

        Like

        1. Hoi Sven,

         Ik ben ook wetenschapper (chemisch technoloog). Met mijn afstudeerscriptie heb ik bijgedragen aan dit artikel. De onderzoeken die gedaan worden zijn degene waarmee geld binnengehaald kan worden. Peer review is zeker goed, maar ook niet onfeilbaar, omdat peer review weer op dat onderste niveau werkt, waarbij men al het naturalisme als uitgangspunt geaccepteerd heeft.

         Filosofisch naturalisme en methodologisch naturalisme zijn termen die door elkaar heen worden gebruikt. Hoe je het ook wilt noemen, dit is dé basis voor de moderne wetenschap. Wetenschappers zelf houden zich er meestal niet mee bezig die basis in twijfel te trekken, maar doen gewoon lekker hun ding vanuit dat onbewezen uitgangspunt. Gelukkig zijn er ook wetenschappers die de manco’s van dit paradigma inzien.

         De enige reden dat al die vakgebieden in de richting evolutie wijzen is omdat ze allemaal uitgaan van het naturalisme. Dan moet je wel een ‘fudge factor’ als miljoenen jaren gebruiken om de theorie van de feiten te redden. Vanuit al die vakgebieden kun je ook, met dezelfde feiten, op een recente schepping en een wereldwijde zondvloed wijzen. Je hoeft alleen je standpunt maar een beetje te veranderen, en dan vallen de puzzelstukjes ineens netjes op hun plaats.

         Like

 3. D”at volgt uit de redenering dat moderne vogels voortkomen uit de “gevederde dino’s” als Microraptor uit het krijt, ”
  Niemand beweerd dat. Een volledig uit de lrucht gegrepen beweing.

  Like

  1. Dag Peter,

   Hier heb ik een bron die Microraptor netjes in de evolutiestamboom plaatst. Maar als niemand dat beweert (met een ‘t’, wil je in het vervolg proberen een beetje beter te spellen…?), hoe zou je het dan verwoorden?

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s