95 stellingen deel 1: revisionisme en wetenschap

1. Revisionisme is on-Bijbels
Volgens 2 Timotheüs 3:16 is de hele Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Het Woord van God hoeft niet herzien te worden, het staat op z’n eigen autoriteit. Door de Bijbel te herzien op basis van buiten-Bijbelse theorieën behandel je de Schrift niet als Woord van God.

bible-open-to-psalm-118-1378400894gXP.jpg2. Revisionisme past niet bij het Sola Scriptura van de reformatie
De reformatoren zetten zich af tegen het toevoegen van menselijke leerstellingen aan de heilige Schrift: Sola Scriptura, alleen de Bijbel. Revisionisten hanteren Scriptura et scientias, Schrift en wetenschap.

3. Een gewone lezing van de Bijbel leidt niet tot evolutie en miljoenen jaren
Het woord ‘gewoon’ vereist enige uitleg. In het Engels zou hier ‘at face value’ staan. Dat betekent dat je de tekst leest in het genre zoals deze geschreven is. Iemand die niets van evolutie of miljoenen jaren af zou weten en de Bijbel zou lezen, zou ook niet tot de conclusie komen dat er zoiets als een miljoenen jaren durende evolutionaire geschiedenis is geweest.

4. God spreekt misschien wel in de ‘taal van de mensen’, maar Hij spreekt wel de waarheid
Revisionisten beroepen zich vaak op een foutieve toepassing van Calvijns accommodatieleer, door te stellen dat God de zesdaagse schepping gebruikte als metafoor voor het ingewikkeldere concept ‘evolutie’. Echter, ook de evolutietheorie kan aan kinderen worden uitgelegd (wat veelvuldig gebeurt). De schepping kan niet tegelijkertijd in zes dagen en in miljarden jaren hebben plaatsgevonden. Als God in miljarden jaren had geschapen, waarom heeft Hij dat dan niet gewoon gezegd?20031117

5. Revisionisten accepteren de wetenschappelijke visie, maar de Bijbel wordt aangepast
Het is opmerkelijk dat bij alle revisionistische theorieën de wetenschappelijke consensus kritiekloos wordt overgenomen, maar dat de Bijbel keer op keer wordt aangepast op de meest creatieve manieren. Dat is vooral opmerkelijk omdat de wetenschappelijke consensus sterk aan verandering onderhevig is.

6. Wetenschappelijke theorieën worden bedacht door zondige mensen
Geen enkele wetenschapper is honderd procent objectief. Alle wetenschappers zijn mensen met een zondige natuur, en handelen vanuit die menselijke natuur. In de wetenschap is geen ruimte voor God, want de zondige mens wil immers niet geloven dat er een God bestaat aan Wie hij na zijn dood rekenschap moet afleggen. Bedoeld of onbedoeld speelt deze gedachte ook een rol in de evolutietheorie.

7. Wetenschappelijke consensus maakt een theorie nog niet waar
Er bestaat geen twijfel over dat de evolutietheorie het algemeen geaccepteerde oorsprongsmodel is in de wetenschap. Maar louter het feit dat de meeste wetenschappers deze theorie aanhangen maakt haar nog niet waar. Er zijn tal van voorbeelden in de geschiedenis dat ‘de wetenschap’ ernaast zat. Zo geloofden wetenschappers (op basis van Aristoteles) dat de zon om de aarde draaide. Ook dachten medici nog maar een paar eeuwen geleden dat aderlating een goed idee was om iemand beter te maken, of dat handen wassen voor en na het omgaan met patiënten onnodig was. Wetenschappelijke consensus is dus geen waarheidsgarantie.

8. Er was pas noodzaak voor revisionisme toen deep time opkwam
Door de kerkgeschiedenis heen werden er geen miljoenen in de Bijbel gelezen. Dit werd pas nodig toen men vanuit een seculiere wetenschapsbeoefening het ontstaan van de aarde probeerde te verklaren.

9. De evolutietheorie is bedacht vanuit een naturalistisch denkkader
Al voor de evolutietheorie populair werd was er een strijd gaande om de wetenschap, een van oorsprong christelijke uitvinding, te seculariseren. De gedachte dat alles een natuurlijke oorzaak moet hebben ligt aan de evolutietheorie ten grondslag. De Bijbel leert juist een Goddelijke oorsprong van de wereld.picture-book-1983812_960_720.jpg

10. Het ‘boek der natuur’ staat niet boven de boeken van de Bijbel
Revisionisten roepen op het ‘boek van de natuur’ serieus te nemen. Van de natuur wordt ook wel gezegd dat zij het 67e boek van de Bijbel is – een buiten-Bijbelse leerstelling die losjes is gebaseerd op Romeinen 1:20. De schoonheid en het ontwerp van de natuur kunnen iemand in de richting van de Schepper wijzen, maar om deze Schepper persoonlijk te leren kennen als Jezus Christus moet je toch echt de Bijbel lezen. Daarmee staat het boek der natuur niet boven de boeken van de Bijbel.

11. Het ‘boek der natuur’ moet worden voorgelezen
Als je de natuur inderdaad als een extra boek van de Bijbel beschouwt, wie gaat het je dan voorlezen? Revisionisten laten zich maar wat graag dit ‘67e Bijbelboek’ voorlezen door atheïsten. De 66 boeken van de echte Bijbel lezen ze gelukkig zelf, maar dan wel na te hebben geluisterd naar het voorleesverhaal van de evolutietheorie.

12. De ‘oergeschiedenis’ uit Genesis 1-11 verklaart de huidige staat van de wereld
De huidige aanblik van de wereld past bij de zogenaamde ‘oergeschiedenis’ uit Genesis 1-11 (schepping, zondeval, zondvloed en toren van Babel). God heeft de wereld ‘zeer goed’ geschapen (Genesis 1:31), maar door de schuld van de mens is deze aan de vloek onderhevig (Genesis 3:17-19). De huidige vormen van de continenten met de (fossielhoudende) aardlagen zijn het gevolg van de verwoestende kracht van de zondvloed (Genesis 7:11; 8:3). De verschillende menselijke ‘rassen’ zijn ontstaan na de verspreiding van de volkeren bij Babel.


5 reacties op ‘95 stellingen deel 1: revisionisme en wetenschap

 1. God spreekt de waarheid en aan Zijn woorden mag geen letter veranderd worden, niet één gelovige die dat mag tegenspreken. Toch enkele opmerkingen, waarvan ik weet dat ze ook leven bij andere Bijbel gelovigen. Gezien respectabele Gert-Jan nooit verveeld zit om iets te verduidelijken richt ik onderstaande in de eerste plaats tot hem om te reageren als hij dat wil:

  1. Als in 2 Timotheüs 3:15 over de Schriften gesproken wordt, gaat dat volgens mij over de teksten van het Oude Verbond (het Oude Testament), gezien de hele Bijbel nog niet bestond.

  2. God heeft mensen Zijn woord doen opschrijven, maar het waren mensen, geen robots of mediums die in trance automatisch alles opschreven. Is er dan nooit iets fout gegaan?

  3. De Bijbel met zijn 66 boeken werd door menselijk overleg en stemming samengesteld, dacht ik. We geloven dat Gods Geest hen geleid heeft, maar ook hier alweer mensen die een volmaakt werk afleverden? En dan zijn er uiteraard de vele vertalingen.

  4. Als elke komma in de Bijbel er staat zoals God wil, dan is dat Boek het enige volmaakte in hele universum. Bij de Joden zien we dat ze de Thora-rollen kussen (bijna aanbidden).

  Like

  1. Ha Leo,

   Dank voor je mooie woorden! Je stelt goede vragen.

   1. Klopt. In dit geval maakt het niet uit, omdat het juist over de schepping gaat waaraan wordt getwijfeld. Maar theologisch gezien kun je verdedigen dat je deze tekst ook mag laten slaan op de boeken van het Nieuwe Verbond. De hele Bijbel, OT en NT, vormt één geheel.

   2. Of er bij het opschrijven nooit iets fout is gegaan durf ik niet te zeggen, maar ik verwacht van niet. Natuurlijk mogen we ook de menselijke factor niet buitenspel zetten: het is niet zoals van de Koran wordt gezegd, dat elk woord exact door God gedicteerd is. Die mensen beschreven de dingen vanuit hun beleving, dus je krijgt een gekleurd verslag. Tegelijkertijd mogen we erop vertrouwen dat, omdat de Geest mede-Auteur is van de Schrift, er geen onwaarheden in staan.
   Er zijn later wel foutjes ingeslopen; kopieerfoutjes. Geen grote dingen hoor, maar hier en daar staan wat tegenstrijdigheden. Die zijn allemaal allang bekend en verklaard.

   3. Hoewel de canon van het NT pas in de tweede helft van de vierde eeuw officieel is vastgelegd blijkt uit de geschriften van de kerkvaders wel dat het huidige NT al vanaf dat het is geschreven met dezelfde eerbied werd behandeld als het OT. Er is een boekje van Brian Edwards, Why 27?, waarin hij argumenten aanvoert voor waarom de canon van het NT uit juist die boeken bestaat. Andere geschriften, zoals de gnostische werken (denk aan het evangelie van Thomas e.d.) zijn duidelijk van een ander kaliber dan de boeken van het NT, en zijn ook aantoonbaar later geschreven. Wat de vertalingen betreft: daar komt het vooral aan op je eigen voorkeur. Wil je een zo letterlijk mogelijke vertaling, dan kom je uit bij de Statenvertaling of de Naardense Bijbel. Dan lees je eigenlijk geen Nederlands, maar ‘Nederbreeuws’. De NBG ’51 is ondertussen ook een vertaling met wat ouderwets woordgebruik. Aan de andere kant van het spectrum heb je de vertalingen die eigenlijk geen vertaling mogen heten: Bijbel in Gewone Taal en Het Boek. Dat zijn meer parafrases van de tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling ligt er ergens tussenin, maar neigt naar de parafrase-versies, omdat bij het maken van deze vertaling bepaalde principes zijn gehanteerd zodat de vertaling goed aansluit bij het lezerspubliek. Zelf vind ik de Herziene Statenvertaling het fijnst. Die is goed leesbaar maar zit tegelijk dicht bij de grondtekst. Nog een bijkomend voordeel: de SV en HSV maken voor het Nieuwe Testament gebruik van de Textus Receptus, de meest originele Griekse tekst van het Nieuwe Testament. De NBG ’51, NBV en BGT maken gebruik van de ‘kritische tekst’, een versie van het NT uit 1881 waarin de auteurs zwaar leunen op de Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus, werken uit de 4e eeuw (ter vergelijking, de Textus Receptus voert terug op werken uit de eerste eeuw). Sindsdien is de kritische tekst keer op keer aangepast, om zo te proberen de oorspronkelijke versie van het NT te reconstrueren (of in elk geval zo goed mogelijk te benaderen).

   4. Even los van het feit dat zowel het Hebreeuws als het Grieks in de oorspronkelijke geschriften geen komma’s hadden: ja, dat klopt. Er zit een menselijke vrijheid in de geschreven tekst van de Bijbel (dat zie je mooi terug bij de vier evangeliën, die alle vier een andere aspect belichten van Jezus’ leven), maar er staat geen letter in die God er niet in wil hebben (denk ook aan wat Jezus zegt over de Bijbel, dat er geen jota of tittel van verloren zal gaan).

   Like

  2. Als ik mag reageren op punt 1: Volgens de apostel Petrus (2 Petrus 3:16)

   “zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.”

   Hierin zie je dat de apostel Petrus de brieven van de apostel Paulus gelijk stelt aan de ‘Schriften’.

   Like

 2. Bedankt Gert Jan, we kijken uit naar al je andere stellingen.

  Misschien lezen we ooit: Aankondiging 95 stellingen tegen het ongeloof. Nee, niet tegen ongelovigen, maar tegen de consequenties die het ongeloof in een Wetgever en Opperrechter inhoudt aangaande je sociaal leven en je moralistische opvattingen. Niet dat ongelovigen hun kinderen maar beter leren om iemand vakkundig het hoofd in te slaan als die iemand in hun weg loopt, daar schieten ze in vele gevallen niets mee op, dan gaan ze immers in de doos. Maar waarom als ongelovige de stem van je geweten niet versmoren als je meent dat je de volmaakte misdaad kunt plegen en ze je bijvoorbeeld een luilekkerland bestaan geeft? Zeg niet dat de volmaakte misdaad niet bestaat, heel veel kleine en grote misdaden worden nooit opgelost.
  Misschien komen we niet tot 95 stellingen, maar ik ken er meer, zoals trouwens elke Godvrezende sterveling.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s