95 stellingen deel 3: Adam, Eva en de zondeval

24. Adam werd door de gehele kerkgeschiedenis als een echt persoon gezien
Nergens in de kerkgeschiedenis werd aan de historiciteit van Adam getwijfeld. Er waren wel discussies over pre-Adamieten, maar dat was pas na de opkomst van het naturalistische gedachtegoed dat de aarde ouder zou kunnen zijn dan de Bijbel leert. Zelfs dan werd er nog altijd van een historische Adam uitgegaan.

25. De naam ‘Eva’ sluit pre-Adamieten uitCranach_the_Elder_Adam_and_Eve
Adam noemt zijn vrouw ‘Eva’ (Hebreeuws: ‘Chawwa’), afgeleid van het woord ‘chai’, ‘leven’, omdat zij de moeder van alle levenden was. Als Eva de moeder van alle levenden was konden er geen levenden (mensen) zijn die vóór Eva en Adam leefden.

26. Adam was eenzaam
In Genesis 2 staat dat Adam niemand vond die bij hem past, tot God hem in slaap liet vallen en Eva uit zijn rib vormde. Als Adam was geroepen uit een volk van pre-Adamieten zou hij hebben geweten dat er andere mensen waren.

27. Paulus noemt dat alle mensen uit één bloed kwamen
Net zoals Eva de moeder is van alle levenden zijn alle mensen uit één bloed voortgekomen. Paulus haalt dat aan in zijn rede op de Areopagus, in Handelingen 17:26. Dit zei Paulus nota bene tegen de niet-gelovige Atheners.

28. Pre-Adamieten kunnen niet door Jezus worden vrijgekocht
De verlossing van de zonde die Jezus bewerkstelligt kan alleen maar verleend worden aan Zijn familie. Om te worden vrijgekocht in de Bijbel moest een (naaste) bloedverwant de losprijs betalen. Als alle mensen van Adam afstammen is de lijn van Adam tot Jezus duidelijk genoeg om alle mensen tot Zijn bloedverwant te maken. Maar als er mensen vóór Adam waren, en dus niet behoren tot het geslacht waar Jezus uit voortkomt, kunnen ze ook niet worden vrijgekocht en niet verlost worden.

29. Paulus legt het verband tussen Jezus en Adam
In 1 Korinthe 15:45 noemt Paulus Jezus ‘de laatste Adam’. In vers 22 van datzelfde hoofdstuk stelt de apostel dat iedereen in Adam (door diens zonde) sterft, en dat in Christus allen levend gemaakt worden (uit de dood worden opgewekt). Dat Paulus Jezus als historisch persoon zag moge duidelijk zijn, want hij heeft Hem zelf ontmoet. Daaruit kun je afleiden dat Paulus Adam ook als historisch persoon zag.

30. Verschillen tussen man en vrouw komen voort uit de scheppingsvolgorde
In 1 Korinthe 11:7-9 grijpt Paulus terug op Genesis 2 om aan de gemeente van Korinthe uit te leggen hoe hij wil dat christelijke mannen en vrouwen (in die tijd!) zich zouden gedragen. Paulus zag Genesis 2 duidelijk als historisch, anders zouden deze handleidingen van hem ongegrond zijn.

31. Paulus bevestigt de scheppingsvolgorde en zondeval
In 1 Timotheüs 2:13-14 legt Paulus aan zijn protegé uit waarom hij verschillende rollen ziet voor mannen en vrouwen in de gemeente: omdat Adam het eerst was geschapen, en Eva daarna. Bovendien is Eva misleid en de eerste die zondigde. Ook in 2 Korinthe 11:3 bevestigt Paulus dat de slang Eva heeft verleid. Als Genesis 2 en 3 niet historisch waren hebben deze woorden van Paulus geen inhoud.

cq5dam.web.1280.1280.png32. Jezus bevestigt de zondeval door de duivel een mensenmoordenaar te noemen
Volgens Johannes 8:44 noemde Jezus de Joden met wie Hij sprak kinderen van de duivel. Die is, volgens Hem, een mensenmoordenaar is van het begin af. Dat is een directe verwijzing naar Genesis 3.

33. De dood is in de wereld gekomen door de zondeval
Vóór de zondeval was er geen dood, lijden, ziekte, enzovoort. De dood van Adam was geen uitsluitend geestelijke dood. Juist de fysieke, lichamelijke dood doet iedereen eraan herinneren dat we in een gevallen wereld leven.

34. Zonder zondeval geen Verlosser
Als er geen letterlijke zondeval was, had Jezus geen letterlijke kruisdood hoeven sterven.

35. De symboliek van de zondeval komt ook terug bij de kruisiging
Bij de zondeval wordt melding gemaakt van lijden, dood, naaktheid, doorns en distels en een vloek. Jezus droeg dit alles aan het kruis.

36. Paulus bevestigt de vloek
In Romeinen 8 omschrijft Paulus dat de wereld zucht en reikhalzend uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God. Uit de context blijkt dat dit gaat over het herstel van de wereld, en het ongedaan maken van de vloek bij de zondeval.

37. Doorns en distels komen voor in het fossielenbestanddesert-447244_960_720.jpg
Volgens de Bijbel ontstonden doorns en distels bij de zondeval. Toch zijn er al fossielen van doorns gevonden die vele miljoenen jaren oud zouden zijn. Die lagen moeten dus van na de zondeval zijn.

38. Paulus bevestigt de zondeval
In Romeinen 5 legt Paulus een verband tussen Jezus’ verlossingswerk en de zondeval van Adam. In Adam hebben alle mensen gezondigd, maar dankzij het offer van Jezus kunnen er velen weer de relatie met de Vader herstellen.

39. Petrus verwijst naar Genesis om de gemeente te waarschuwen voor spotters
In 2 Petrus 3 zegt de apostel dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten wandelen en willens en wetens ontkennen dat God de aarde uit het water heeft geschapen en door het (zondvloed)water heeft geoordeeld.

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s