95 stellingen deel 4: Noach en de zondvloed

40. De Bijbelse zondvloed was wereldwijd
De zondvloed was een wereldwijde gebeurtenis. De zondvloed was immers bedoeld als oordeel voor de mensheid. Mensen in een ander gebied zouden dan het oordeel kunnen ontsnappen. En als er al een wereldomvattende zondvloed was geweest, zoals sommigen menen die de hiaattheorie aanhangen, een zondvloed als gevolg van het oordeel van Lucifer, waar zijn dan de sporen van de wereldwijde zondvloed ten tijde van Noach, waar zoveel meer over staat geschreven in de Bijbel?

41. Overal ter wereld zijn sporen van de zondvloed te vinden
Wat zou je verwachten als er een wereldwijde zondvloed was geweest? Sporen van een enorme, waterige catastrofe, vol dode organismen. Wat is nu precies wat je vindt? Continent-omvattende aardlagen, afgezet door water, vol dode organismen.

0242. Als de zondvloed lokaal was hoefde Noach geen ark te bouwen
Noach had 120 jaar de tijd om een ark te bouwen. In die 120 jaar had hij genoeg tijd om zijn biezen te pakken en te verkassen. Ook waren er genoeg plekken voor dieren om te overleven.

43. Als de zondvloed lokaal was hoefde Noach geen vogels mee te nemen
Opmerkelijk genoeg staat in de Bijbel dat Noach van alle vogels er zeven mee moest nemen. Vogels kunnen gewoon wegvliegen voor het vloedwater uit. Alleen wanneer er nergens een ander plekje was om neer te strijken zou het nuttig zijn om ze mee te nemen in een ark. Zoals bij een wereldwijde zondvloed.

44. Als de zondvloed lokaal was kon de ark niet op een berg stranden
Volgens Genesis 8:4 strandde de ark op het ‘gebergte van Ararat’ (let wel: niet ‘de berg Ararat’). Bij een lokale vloed in Mesopotamië zou de ark door het water zijn weggevoerd naar de Perzische golf. Een lokale vloed kan de ark nooit op een berg laten stranden.

45. De duratie van een jaar maakt een lokale vloed onmogelijk
Al met al duurde de zondvloed meer dan een jaar, van het moment dat Noach in de ark stapte totdat de aarde weer droog was. Een lokale vloed, hoe vreselijk ook, komt nog niet in de buurt van een jaar.

46. Als de zondvloed lokaal was heeft God Zijn belofte gebroken
Na de zondvloed zet God de regenboog aan de hemel als teken dat er nooit meer een zondvloed komt. Sinds die tijd zijn er talloze lokale overstromingen geweest. Als de zondvloed een lokale overstroming was, heeft God het ‘regenboogverbond’ keer op keer gebroken.

47. Er zijn wereldwijd talloze zondvloedverhalen
De legenden van een (wereldwijde) vloed als oordeel, waaraan alleen een rechtvaardig man/gezin ontkwam op een boot met dieren bevestigen de historiciteit van de zondvloed. Al deze mythen zijn een verbastering van de oorspronkelijke Bijbelse zondvloed.

48. De Bijbelse ark heeft de perfecte afmetingen om een wereldwijde vloed te overlevenBig_Ark_in_Dordrecht_3
Van alle zondvloedlegenden is alleen de geschiedenis uit de Bijbel natuurkundig mogelijk. De verhouding en dimensies van de ark maken deze stabiel genoeg om de zondvloed te kunnen overleven.

49. Jezus bevestigt de zondvloed als een historische gebeurtenis
Jezus vergelijkt de tijd voor Zijn wederkomst met de dagen van Noach (Mattheüs 24:37-39). Daarmee geeft Hij aan de zondvloed als een historische gebeurtenis te zien.

50. God noemt de geloofshelden Noach, Daniël en Job in één adem
In Ezechiël 14 vers 14 en 20 spreekt God tegen de profeet. Zelfs deze drie rechtvaardige mannen zouden uit dit verdorven volk alleen zichzelf hebben kunnen redden. Dit bevestigt Noach als een historisch persoon.

51. In Jesaja bevestigt God Zijn eed aan Noach
In Jesaja 54:9 belooft God redding voor Sion, waarbij Hij de profeet herinnert aan de belofte die Hij Noach deed na de zondvloed. Als die belofte er nooit geweest is (of steeds gebroken werd), wat is dan deze belofte van God waard?

niagara-725299_960_720.jpg52. Petrus legt een verband tussen de schepping, zondvloed en de laatste oordeel
In 2 Petrus 3:5-7 noemt de apostel drie grote, wereldomvattende gebeurtenissen: de schepping (vers 5), de zondvloed (vers 6) en het laatste oordeel (vers 7). Dat Petrus deze drie gebeurtenissen in één adem noemt geeft aan dat hij ze alle drie als gelijkwaardig ziet. Ze zijn alle drie historisch (hoewel het laatste oordeel nog in de toekomst ligt); en ze zijn alle drie wereldomvattend.

53. Petrus bevestigt dat er acht mensen de zondvloed ontkwamen
In 2 Petrus 2:5 bemoedigt Petrus de gelovigen dat God hen kan verlossen en dat Hij de zonde bestraft. Specifiek noemt Petrus hier dat God de ‘oude wereld’ (de wereld voor de zondvloed) niet heeft gespaard, maar het achttal van Noach wel. In 1 Petrus 3:20 gebruikt de apostel eenzelfde zinsnede.

54. De zondvloed weerspiegelt het laatste oordeel, de ark Jezus
De zondvloed staat model voor het laatste oordeel, zoals zowel Jezus als Petrus bevestigen. De ark kun je dan zien als symbool voor Jezus. Iedereen die ‘in Christus’ is kan worden gered, wie dat niet is komt om in het oordeel.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s