95 stellingen deel 5: geslachtsregisters en personen

55. De geslachtsregisters in Genesis laten geen ruimte voor toegevoegde jaren
Een populaire manier om de geschiedenis van de mensheid op te rekken is door te stellen dat er generaties zijn weggelaten in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11. Het woord ‘verwekte’ zou ook naar een (achter)kleinzoon kunnen verwijzen. Zelfs als dat zo is kunnen de geslachtsregisters niet worden opgerekt. De leeftijd van de aartsvader staat genoemd op het moment dat de volgende persoon wordt geboren. Het maakt niet uit of daar dan nog een of twee generaties tussen zaten; Set bleef 105 toen Enos werd geboren, enz.

56. Het geslachtsregister van Jezus uit Lukas gaat terug tot Adam
Lukas, die toch wel zijn sporen als historicus heeft verdiend, geeft in hoofdstuk 3 van zijn evangelie een doorlopende lijn van Jezus terug tot Adam. Deze geslachtsregisters kom je ook tegen in de eerste hoofdstukken van 1 Kronieken en in Genesis 5 en 11. Deze historici gingen uit van de historiciteit van Genesis.

57. Er zit in de geslachtregisters geen ‘overgangsvorm’ tussen een fictief en een historisch persoon
Er is geen duidelijk onderscheid aan te wijzen in de geslachtsregisters tussen een historisch persoon als Abraham en een zogenaamd ‘fictief’ persoon als Noach.

Abraham.jpg58. Er zit geen scheiding tussen Genesis 11 en 12
De Bijbel presenteert een doorlopende geschiedenis van Genesis 1 tot en met 2 Koningen 25. Op diezelfde manier loopt de geschiedenis tussen Genesis 11 en 12 en gewoon door, er is geen onderscheid qua genre tussen de ‘oergeschiedenis’ van Genesis 1-11 en de rest van de historische geschriften.

59. Jezus noemt Abel als een echt persoon
In Lukas 11:51 en Mattheüs 23:35 noemt Jezus het bloed van de rechtvaardigen, van Abel tot Zacharia. Dat houdt hij de Farizeeën voor als een spiegel. Deze spiegel zou zijn werking verliezen als Abel nooit echt had bestaan.

60. De schrijver van de Hebreeënbrief nam Genesis serieus
De bekende lijst met geloofshelden uit Hebreeën begint met Abel en Noach, en gaat dan door naar Abraham, Izak en Jacob. De schrijver van Hebreeën ging ervan uit dat deze personen echt bestonden, een fictief persoon opvoeren als geloofsheld heeft geen enkele toegevoegde waarde.

61. Judas verwijst naar Henoch als ‘de zevende vanaf Adam’
Judas, de broer van Jakobus, verwijst naar de geschriften van Henoch, die hij bestempelde als de zevende vanaf Adam (Judas 1:14). Inderdaad is Henoch de zevende in lijn vanaf Adam (de achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon van Adam).

62. Judas noemt Kaïn samen met Bileam en KorachGustav_Jaeger_Bileam_Engel.jpg
In Judas 1:11 waarschuwt de schrijver voor lasteraars, die de weg van Kaïn bewandelen, de dwaling van Bileam volgen en tegenspreken als Korach. Als deze drie personen niet geleefd hebben (en van Bileam zijn zelfs archeologische aanwijzingen gevonden), is deze vergelijking nietszeggend.

63. Johannes noemt Kaïn
In 1 Johannes 3:12 zet de apostel het liefhebben van elkaar af tegen de broedermoord van Kaïn op Abel. De werken van Kaïn waren verderfelijk. Johannes waarschuwt: doe niet zoals Kaïn. Deze tekst verliest zijn lading als Kaïn nooit echt bestaan heeft.

64. Jakob zegt tegen Farao dat hij jong overlijdt vergeleken met zijn voorouders
Genesis 37 maakt melding van een interessant gesprek tussen Jakob en de Egyptische farao. Wanneer Farao Jakob vraagt hoe oud hij is, luidt het antwoord: “Ik ben 130 jaar, maar dat is nog weinig vergeleken met de leeftijden van mijn voorouders.” Jakob heeft Abraham (175), Isaak (180) en Heber (464) nog gekend of kunnen kennen. Tien jaar voor zijn geboorte overleed Sem (600). Geen wonder dat Jakob zichzelf ‘jong’ noemde op zijn 130e.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s