95 stellingen deel 7: evolutie en God

73. Evolutie past niet bij het karakter van God
In de natuur geldt het recht van de sterkste. Darwin gaf zijn boek de ondertitel: The preservation of favoured races in their struggle for life. Het behoud van bevoorrechte rassen in hun strijd om te overleven. Wie het sterkst is kan zich voortplanten en de soort doen voortbestaan. Hoe anders is het in de Bijbel, waar God keer op keer oog heeft voor de zwakken? In de zaligsprekingen klinkt juist het tegengestelde van de evolutiegedachte. En ook de mensen die God uitkiest: de jongste van acht die koning wordt, Jakob de bedrieger, Rachab de prostituee, Abraham de kinderloze… De god van evolutie zou deze mensen meedogenloos aan hun lot over hebben gelaten.

download (1).jpg74. Evolutie is egoïstisch, de Bijbel leert altruïsme
In de strijd om te overleven staat ‘ik’ voorop. Alles in de evolutiefilosofie streeft naar het eigen gewin. De Bijbel leert juist nederigheid en de noden van anderen voorop te zetten. Niet alleen is zelfzucht de motor van evolutie, het is ook nog eens de basis van de zonde. De evolutiefilosofie past derhalve niet bij de Bijbelse leer en een christelijke levenswijze.

75. In de evolutietheorie is de dood het ‘scheppende mechanisme’, in de Bijbel de laatste vijand
Volgens de Bijbel is de dood in de wereld gekomen bij de zondeval. De dood zal niet voor eeuwig deel uitmaken van deze wereld. In 1 Korinthe 15:26 noemt Paulus de dood de ‘laatste vijand’ die tenietgedaan wordt. Maar volgens de evolutietheorie is de dood juist noodzakelijk. Want als de ‘minder aangepaste’ soorten uitsterven kunnen de beter aangepaste soorten zich verder ontwikkelen. De god van theïstisch evolutionisten heeft de laatste vijand dus gebruikt om de dierenwereld en de mens te scheppen.

76. Revisionisme haalt de straf van de zonde weg
Volgens de Bijbel is de dood het directe gevolg van de zonde van Adam. Voor de evolutietheorie is de dood noodzakelijk voor soorten om zich te ontwikkelen. Dat betekent dat de zonde van Adam (als hij al bestaan zou hebben) geen consequenties zou hebben gehad. De god van revisionisten laat de zonde ongestraft.

77. Evolutie neemt de uniciteit van de mens wegOta_Benga_at_Bronx_Zoo.jpg
God maakte Adam uit het stof van de aarde en Eva uit Adams rib. God besteedde speciale zorg aan het scheppen van de mens, want de rest van de kosmos is geschapen doordat God sprak. Volgens de evolutietheorie stammen mensen echter af van aapachtige voorouders. Daarmee zijn mensen niet, zoals de Bijbel leert, uniek geschapen, maar een ‘toevalsproduct’, voortgekomen uit een lagere diersoort.

78. Een recente schepping past bij een spoedige wederkomst
De schepping heeft een begin. Dat ligt niet ergens in een ver verleden, maar in een overzichtelijk recent verleden. Die recente schepping past ook bij een spoedige wederkomst. Als het begin van de tijd niet zo heel erg lang geleden was, is het logisch te verwachten dat Jezus ook binnen afzienbare tijd terugkomt.

79. God herstelt de wereld naar een paradijselijke toestand
De teksten die doorgaans worden toegewezen aan het duizendjarig vrederijk hebben hetzelfde gevoel als wat in Genesis over schepping staat: vegetarische dieren, geen gevaar, een goede (her)schepping. Die nieuwe schepping zal niet ontstaan door middel van een evolutieproces. Waarom zou de oude schepping dan wel zo zijn ontstaan?


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s