Symposium Topnerd Tycho op de EH – Creationisten in de Leeuwenkuil

Zo, dat was me het avondje wel zeg. Ik ben nu net terug van het veelbesproken symposium op de EH naar aanleiding van de lancering van Topnerd Tycho. Een paar impressies van de avond.

In het begin van de avond las Corien Oranje een stukje voor uit haar boek. Toen ze zonder blikken of blozen voorlas dat men vroeger geloofde dat de wereld plat was kon ik mijn lachen toch even niet inhouden. Een wetenschapper van formaat als Cees Dekker moet toch wel weten dat de platte aarde mythe verzonnen is door een paar anti-christelijke sciencefiction schrijvers? (1) Natuurlijk bevroeg ik Dekker daarover. Hij kwam aanzetten met een tekst uit de Psalmen waaruit zou blijken dat men in die tijd geloofde dat de wereld plat was. Dat het hier om een poëtische tekst gaat, en niet om een beschrijvende maakt voor Dekker blijkbaar niet uit.

Na een stukje voorgelezen te hebben gingen Corien Oranje en René Fransen de ruim vijftig kinderen indoctrineren vermaken, René met proefjes en Corien met het voorlezen van evolutiepropaganda haar kinderboek. Ondertussen was er voor de grote mensen een forum. Els van Dijk (EH), Janneke Burger (Jente), Reinier Sonneveld (auteur van De Stilte van God) en Cees Dekker zelf kregen 5 minuten de tijd om kort wat over hun opvattingen en visie te vertellen. Het betoog van Els van Dijk was nog best de moeite waard. Ze heeft de afgelopen week veel over zich heen gekregen vanuit christelijk Nederland omdat de EH, een van oorsprong creationistische instelling, nu een evolutionistisch geluid liet horen.

Het forum werd geleid door Andries Knevel. Hij zei vooraf dat het niet de bedoeling was om inhoudelijk in te gaan op argumenten voor en tegen evolutie, het creationisme zou geen plek krijgen. Het was daarom des te pijnlijker dat Burger en de beide heren Dekker en Sonneveld in hun betoog een karikatuur schetsten van creationisten, wat ze vervolgens onderuit gingen halen. Dit staat bekend als een stropopargument: in plaats van inhoudelijk op je opponent in te gaan geef je een valse representatie van wat hij beweert, en valt die valse representatie aan. Burger had het over het krampachtige van christenen die in een jonge aarde geloven (in tegenstelling tot de openheid en vrijheid van theïstische evolutie). Ze noemde zelfs nog tussen neus en lippen door de theorie dat God de fossielen in de aarde zou hebben geplaatst, iets wat ik nog geen enkele serieuze creationist heb horen zeggen (maar al wel vaker heb gehoord van theïstisch evolutionisten, dat wij dit zouden geloven). En Sonneveld beweerde dat creationisten alleen Genesis 1 en 2 met een moderne, westerse bril lezen en de rest van de Bijbel wel in de context laten van de cultuur waarin het geschreven is.

Over Knevel verder niets dan lof. Hij liet iedereen aan het woord komen, beginnende bij een paar creationisten op de voorste rij (ondergetekende incluis), zodat onze mening in ieder geval gehoord zou worden. Zelf stelde hij ook scherpe vragen aan de panelleden. En de antwoorden, die waren zoals te verwachten viel. Burger beriep zich er meerdere malen op dat ze inhoudelijk niets van evolutie wist op een wetenschappelijk vlak (maar dat je het natuurlijk wel aan je kinderen moet vertellen. Sonneveld en uiteraard Dekker kregen de meeste vragen. Vooral de vragen over de historiciteit van Adam vielen deze heren moeilijk. Ze draaiden opvallend vaak om de vragen heen. Ze praatten veel, maar zeiden weinig. Op vragen als ‘Heeft Adam echt bestaan?’ en ‘Hoe zit het met het vraagstuk van het lijden?’ kwam geen duidelijk antwoord. Sonneveld spande misschien nog wel de kroon toen hij deze laatste vraag beantwoordde: volgens hem is het probleem van het lijden niet zo verschrikkelijk veel groter in een theïstisch evolutionistisch geloof dan in een creationistisch geloof. Niet alleen beantwoordde dat de vraag niet, hij zit er ook nog eens faliekant naast! Het lijden is prima te verklaren vanuit een perfect geschapen wereld en een zondeval.

René Fransen mocht afsluiten met het voorlezen van een column die hij voor het ND van zaterdag heeft geschreven over het symposium. Hij (en ik meen ook Van Dijk in haar inleiding) spraken over het benadrukken van de overeenkomsten en niet focussen op de verschillen. Mooie praatjes. Maar dat heb ik al eerder gehoord, namelijk in gesprek met Jehova’s Getuigen. Zij doen hetzelfde: door de nadruk te leggen op de overeenkomsten lijkt het alsof we hetzelfde geloven. Maar ze vergeten daarbij dat de verschillen van fundamenteel belang zijn voor het lijden en sterven van Jezus, de voleinding, en het karakter van God, om maar een paar zaken te noemen.

Na afloop bleek dat niet iedere aanwezige de mening van Dekker en consorten deelt. Mijn mede-creationisten en ik spraken nog een paar van de symposiumgangers die onze opvattingen over de Bijbel deelden of in ieder geval wat minder verstokt waren in hun verering van de wetenschap dan de sprekers. Nog wel grappig: Reinier Sonneveld vroeg hoe wij als creationisten het ervaren hadden. Ik vertelde hem dat ze veel om de vragen heen draaiden zonder antwoorden te geven. Sonneveld vroeg om een voorbeeldje, en mijn voorbeeld was de historiciteit van Adam. Hij legde uit hoe je dat moest lezen in zijn theïstisch evolutionistische visie. Vervolgens vroeg ik hem tot drie keer toe hoe oud Adam dan volgens die visie van hem was geworden. Het uiteindelijke antwoord was ‘adieu’. Niet alleen heb ik nog nooit van het getal ‘adieu’ gehoord, maar na veel gedraai heb ik nog steeds geen antwoord op deze vraag van Sonneveld.

I rest my case.

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_flat_Earth


35 reacties op ‘Symposium Topnerd Tycho op de EH – Creationisten in de Leeuwenkuil

  1. Dank voor je commentaar, en sorry voor mijn late reactie, door drukte dit weekend was ik er niet eerder aan toe gekomen. De Bijbel leert helemaal geen wereldbeeld, aldus C. Houtman, De Hemel in het Oude Testament.

   Like

 1. Gert-Jan, wat een megagekleurd verhaal. Ergerlijk, echt waar. Jij hebt het superieure gelijk in pacht en verder is iedereen dom. Wat denk je ervan dat alle natuurwetenschappers aan Europese universiteiten, van geoloog tot paleontoloog en van geneticus tot kosmoloog de evolutietheorie een voluit bewezen wetenschappelijke theorie vinden? En dat er onder die wetenschappers talloze christenen zitten? En zal Gert-Jan, die geen natuurwetenschapper is, het dan even beter weten op basis van een moderne lezing van Genesis 1, terwijl hij helemaal geen theoloog is? En wat denk je van het feit dat creationisme er niet in slaagt (1) vele wetenschappelijke feiten te verklaren (2) met een eenstemmige visie te komen en (3) ook maar één peer reviewed artikel gepubliceerd te krijgen? Ik denk dus dat het probleem bij het creationisme ligt. De creationist is niet vatbaar voor enig wetenschappelijk argument omdat hij heilig is overtuigd van zijn -vrij naïeve- bijbelvisie. Je vraag aan Sonneveld over Adam maakt dat duidelijk. Wie de evolutietheorie aanhangt ziet natuurlijk dat Adam een prototype is en geen werkelijk bestaand figuur. Bodemonderzoek en genetica maakt dit duidelijk. Maar natuurlijk moet Gert-Jan weer gaan vragen hoe oud Adam werd. Wat een ONZINvraag als Adam niet bestaan heeft! Lees dit maar eens: http://www.refdag.nl/opinie/mensheid_begon_niet_met_twee_personen_1_298755

  Wanneer stop je met deze waanzin Gert-Jan?

  Geliked door 1 persoon

  1. Hoi Peter,

   Natuurlijk is mijn verhaal gekleurd. Dat zeg ik ook netjes in het artikel zelf: dit is hoe ik de avond beleefd heb. Het is niet mijn intentie geweest om een ongekleurd verslag van de avond te geven. Ik wilde lekker subjectief zijn.

   Even een paar onwaarheden die je verkondigt in je stukje:
   -alle natuurwetenschappers aan Europese universiteiten geloven in evolutie: nee hoor. Ik ken persoonlijk verschillende natuurwetenschappers aan Europese universiteiten die in een Bijbelse schepping geloven. Daarbij is het een ad populum drogreden. Laat het me je demonstreren: als alle natuurwetenschappers aan Europese universiteiten van het dak springen, moet jij het dan ook doen?
   -Gert-Jan is geen natuurwetenschapper: ik heb een papiertje in de kast liggen waar op staat dat ik mezelf ir. in de chemische technologie mag noemen. Dus ja, ik ben natuurwetenschapper.
   -Het is een feit dat het creationisme veel wetenschappelijke feiten niet kan verklaren: onzin. Met creationistische modellen kun je de meeste feiten beter verklaren dan met evolutionistische modellen.
   -Creationisten slagen er niet in ook maar één peer reviewed artikel te publiceren: ook onwaar. Hoewel het zeker moeilijker is om artikelen te publiceren die tegen het heersende dogma in gaan, slagen creationisten er zeker in om in de seculiere literatuur artikelen te publiceren (zoals http://www.tbiomed.com/content/12/1/18 en http://sjg.lyellcollection.org/content/early/2015/09/23/sjg2014-028.abstract, recentelijk).
   -Creationisten zijn niet vatbaar voor wetenschappelijke argumenten: juist wel. Het zijn in mijn geval juist de wetenschappelijke argumenten geweest die me hebben overtuigd van het scheppingsmodel en de betrouwbaarheid van de Bijbel. De evolutionistische interpretaties van de feiten, ja, die zijn vaak verre van overtuigend.

   Je hebt helemaal gelijk dat mijn vraag over de leeftijd van Adam een onzinvraag is als Adam nooit bestaan heeft. Maar Adam is de voorouder van alle mensen, volgens de Bijbel en volgens het christelijk geloof. Wanneer christenen de evolutietheorie in de Bijbel proberen te proppen gaan ze in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat ze dan Adam niet meer als historisch persoon kunnen zien. Maar Jezus, Paulus en Lucas (om maar een paar van de personen uit het NT te noemen) laten er geen twijfel over bestaan dat in hun optiek Adam een echt persoon was. Je kunt evolutie en de Bijbel niet combineren zonder de Bijbel te verknippen.

   Is een opinieartikel van Gerdien de Jong je go-to bron? Ik heb op internet wel vaker met Gerdien van gedachten gewisseld, en als er iemand is die aan je omschrijving voldoet van een persoon die niet vatbaar is voor enig wetenschappelijk argument omdat zij heilig overtuigd is van haar -vrij naïeve- Bijbelvisie, dan is het Gerdien wel.

   Ik stop pas met deze ‘waanzin’ (hee, grappig dat je dat zo noemt, kijk maar eens wat Paulus daar over zegt in 1 Korinthe 1, hij spreekt over dwaasheid, maar dat is een synoniem) wanneer christenen (en de rest van de wereld) stoppen met evolutietheorie te omarmen, wanneer ik kom te overlijden, of wanneer Jezus terug komt.

   Geliked door 1 persoon

 2. discussies zoals hierboven en theologische discussies zijn vooral leuk en vermakelijk maar dienen vooral luchtig gehouden te worden. iedereen moet vooral blijven geloven wat hij en zij geloven wil, maar zeker niet opdringen aan anderen. ik ben er achter dat godsdienst niets anders is dan doorgeschoten symbolisme. godsdienst verdeelt de mensheid, religie verbindt. leuk is ook het woord ‘zondeval’ te lezen. een idee dat tot dezelfde categorie behoort als de idee ‘predestinatie’ wat ook o.m. een rol heeft gespeeld bij de moord op johan van oldenbarneveld door pr. maurits begin 17de eeuw. aan welhaast elke geponeerde stelling kleeft wel een ‘maar’ en is dus BEPERKT waar. welk model van het universum, ontstaan en ontwikkeling, je ook bedenkt, er blijft altijd plaats voor de idee ‘god’. naar mijn idee is het universum ‘abstract’. zoek/lees: romboutistic; the shiva doctrine. de mensheid blijft een uiterst boeiend phenomeen [en… o ja… het uiterste gevolg van natuurwetten, soms strijdig en chaos veroorzakend…. N.B.: we zijn met z’n allen gewoon een natuurverschijnsel en als zodanig voorbijgaand!].

  Like

  1. Dank voor je reactie. Een paar puntjes uit je bericht wil ik er graag even uitlichten:
   “Iedereen moet vooral blijven geloven wat hij en zij geloven wil, maar zeker niet opdringen aan anderen.” Dat is duidelijk jouw geloof, dat iedereen maar moet geloven wat hij wil. Door dat hier zo neer te zetten dring je jouw geloof op aan mij en mijn lezers. Beetje ironisch, vind je niet?
   “Godsdienst verdeelt de mensheid, religie verbindt.” Religie is een ander woord voor godsdienst, zie http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=religie&lang=nn#.VhESlfnzq00. Als je had gezegd ‘geloof’ in plaats van ‘religie’ had ik het meer met je eens kunnen zijn.
   De zondeval is een concept dat in de Bijbel heel duidelijk naar voren komt. Voor predestinatie zijn veel minder teksten aan te halen. M.i. is dit appels met peren vergelijken.
   Het klopt dat je in elk model ruimte kunt maken voor God. Dat is ook niet aan de orde, wat mij betreft. Waar het om gaat is: mag God jou vertellen hoe Hij de wereld heeft gemaakt (zoals in de Bijbel staat) of vertel jij God hoe Hij het heeft gedaan?
   “We zijn met z’n allen gewoon een natuurverschijnsel en als zodanig voorbijgaand!” Daarmee doe je m.i. de mensheid te kort. Mensen zijn meer dan slechts een natuurverschijnsel. Als het alleen aan de natuur had gelegen, zouden er nooit mensen geweest kunnen zijn! Mensen hebben behalve een lichaam ook een geest en een ziel. Die zijn ontastbaar en bovennatuurlijk. De mens is méér dan een natuurverschijnsel: wij zijn met veel zorg geschapen om in relatie te leven met onze liefdevolle Heer Jezus Christus!

   Like

   1. dank voor uw weerwoord! de bijbel heeft twee aspecten… het veelal als juist bewezen historische deel en een aspect dat interpretatie behoeft en daardoor voor meerderlei uitleg vatbaar is. voor de samenstelling van mijn wereldbeeld ga ik niet uit van de bijbel en haar uitleggingen maar vanuit logica. [ja, menschelijke logica, maar we hebben geen andere] het woord religie wordt inderdaad ook gebruikt voor het begrip godsdienst, maar ik ga hier uit van de letterlijke lat. betekenis >religare, Latijn voor verbinden. met de bijbel in de hand kunnen wij ons niet het juiste ‘natuurlijke’ begrip vormen hoe het universum werkelijk in elkaar steekt. [je kunt er over discussiëren of het ook nodig is, dat wij dat moeten weten-maar om datzelfde ‘willen weten’ is juist de bijbel stukje bij beetje geschreven, juist zoals de andere ‘heilige’ boeken uit de verschillende culturen]. ”-dat iedereen maar moet geloven wat hij wil.- Door dat hier zo neer te zetten dring je jouw geloof op aan mij en mijn lezers. beetje ironisch, vind je niet?” dit kunt u maar beter terug nemen. het is juist uw doel om met al of niet oneigelijke argumenten anderen te overtuigen en ‘tot geloof’ te laten komen: evangelisatie! [ 2000 jaar geschiedenis en ontwikkeling!! al ‘ns ‘romboutistic’ en ‘the shiva doctrine’ in getikt?

    Like

   2. een -tussen-deel van mijn reactie kwam om een niet duidelijk te verklaren reden niet mee:
    alsnog> de directe aanleiding dat ‘de Nazarener’ ter dood werd gebracht, was ondermeer daarin gelegen, dat hij aan de centen -de rijke! inkomsten- van de tempel kwam…. waarin jezus uiteraard gelijk had… en… iets van dien aard heb ik ook meegemaakt en dat was huilen, hoewel dan net niet ‘gekruisigd’. evenals het begrip ‘paradijs’ is ook de zondeval volstrekt symbolisch bedoeld. de ‘zondeval’ markeert de overgang van een paradijselijke leefomgeving, waarin alles maar vanzelf gaat, het eten zomaar de mond komt binnengevlogen, naar de meer realistische natuurlijke, waarbij de mensheid geacht wordt al zijn vindingrijkheid in te zetten voor overleving -van de soort- en verdere ontwikkeling. – met een zomaar letterlijk geloven van wat er in de bijbel staat zijn we er niet… en zouden we onszelf en… jawel… de bijbel, de schepping -hoe je die ook wenst waar te nemen-, ook zwaar te kort doen!
    o ja..: paradijs…. al ‘ns door en langs PERSEPOLIS gelopen? dat had een tuin, een omtuinde ruimte, waar vele, zo niet alle planten uit het hele Perzische rijk te vinden waren: voorwaar… een -para-dijselijke ruimte!

    Like

    1. Als het paradijs in het begin van de Bijbel alleen maar een symbool was, wat zegt dat dan over de toekomst? Daarbij, het Perzische woord waar ons woord paradijs van afgeleid is betekent zoiets als ‘ommuurde tuin’. Tjarko Evenboer pleit in zijn boek De Wereldwijde Vloed ervoor dat dit woord afstamt van de overgeleverde omschrijving van de hof van Eden. Een aanrader!

     Like

     1. het verleden wordt altijd verheerlijkt. bijv. in onze jeugd leefden we allemaal in het paradijs…. meestal niet waar natuurlijk, maar zo komt het ons nu voor… de toekomst van onze aarde, onze directe leefomgeving waar wij een product van zijn en van afhankelijk zijn, kunnen wij lezen uit gebeurtenissen, zoals die plaatsvinden [eig. vonden] in het universum. in de bijbel staat geen realistische toekomstvoorspelling over het leven op onze aarde, de toekomst van de mensen-soort. ‘het geloof’ is een grote warboel van ‘waan en werkelijkeid’, ‘symbolisme en geschiedenis’, geschiedenis die ook nog ‘ns verdraaid en verfomfaaid uit de mist van het verleden is gereconstrueerd. de bijbel, zoals alle ‘heilige boeken’ bevatten vooral teksten voor hen die daarin WILLEN geloven, naast teksten die algemeen geldende leefregels bevatten, cultuur/natuur gebonden. geloof is IRrationeel. rationaliteit en irrationaliteit bijten elkaar, maar kunnen ook NIET ZONDER elkaar. wat zou het leven saai zijn zonder deze chaos!
      ZIE: romboutistic; the shiva doctrine. groetjes rom.

      Like

      1. Ik vind het te ver gaan dat je zegt dat geloof irrationeel is. Ik ben juist vanwege rationele argumenten gaan geloven! Maar jij hebt je eigen geloof, waarbij je ieder ander geloof als irrationeel bestempelt. Zo vind ik het bijvoorbeeld irrationeel dat er mensen zijn die, ondanks de vele bewijzen tegen een oude aarde en evolutie, er toch nog voor kiezen er in te geloven. Kijk maar eens naar hoe sommige atheïsten reageren, daar is weinig rationeels aan.

       Like

       1. die argumenten werden u voorgesteld als zijnde rationeel, maar waren/zijn het zeker niet. het is ook heel lastig! beïnvloedbaar en beïnvloed als we zijn door onze cultuur. we leven in een wereld, aarde/universum dat ons heel concreet voorkomt, maar het is allerminst concreet. het is heel moeilijk je voor te stellen dat het universum de som van drie [?] abstracties is en dus zelf ten diepste abstract – a.h.w. een illusie -..het is heerlijk om hierover te filosoferen…. en dat doen we al vele duizenden jaren! maar wanneer het het fenomeen ‘godsdienst’ raakt, en dat doet het al snel, mogen we blij zijn dat wij in de ‘nadagen van de Middel Eeuwen’ leven en in een vrij land waar artikel EEN van onze grondwet heilig is [met de onmiddellijk daaraan verbonden Vrijheid van Meningsuiting]. Godsdienst floreert voornamelijk en vooral onder een beetje veel drang en dwang. en dat is nou precies de zwakte van de meeste, zo niet alle, godsdiensten. zonder die drang en dwang wordt ’t een vrijblivende boel. ach, wij arme zondaren!!!!
        godsdienst heeft daarom ook meer/het meest met de mensen te maken en [helaas] bijzonder weinig met het abstracte fenomeen ‘god’. de aardigheid is ook, dat er tegenover het begrip ‘god’ [het ‘goede’],.het begrip ‘duivel’ [het ‘kwaad’]. bestaat. is de een er voor de beloning [na een oppassend leven], de ander als tuchtiger van degene die nu juist niet zo oppassend is. pekelzonden zouden door de jezus-figuur bij voorbaat weggewassen zijn [maar….! N.B: dat heeft zo zijn beperkingen…. pas dus goed op!].. –je moet toch wát verzinnen om als machthebber het volk in het gareel te houden….?–.zoek op: romboutistic – the shiva doctrine [=over het abstracte universum].

        Like

        1. Als ik dit zo lees ben je volgens mij ooit erg bezeerd door christenen of gelovigen, om je zo af te zetten tegen de Bijbel. Bedenk alsjeblieft dat wat christenen onderwijzen en doen lang niet altijd in lijn ligt met wat de Bijbel zegt en wie God is.

         Like

         1. uw gewaardeerde reactie verbaast mij en moet ik toch beschouwen als een zwakte bod uwerzijds. let wel…. dit is een forum voor en door nerds… zoals de kop roept! veel gelovige wetenschappers beoefenen hun wetenschap min of meer streng gescheiden van hun geloof, zoals ik een Israëlische wetenschapper jaren geleden hoorde zeggen over zichzelf.en dat is ook de enig juiste houding om niet hevig in de knoop te geraken. het is inderdaad zo dat het handelen van veel gelovigen soms strijdig is met het geloof dat ze zo hevig menen te moeten belijden, simplistisch, primitief, waarbij ze zich verliezen in allerlei vrome geschriften en aansprekende shows van televisie dominees [shows buitengemeen boeiend om te zien]. kijk ik naar mezelf, dan houd ik er een nogal christelijke levenswandel op na… maar dat kun je ook weer beschouwen als een luxe die ik mij kan permitteren… bij toeval en misschien ook omdat het mij zo uitkomt en omdat het in mijn aard zou kunnen liggen…[?] . het enige wat een ONgelovige, eh … heiden, van een gelovige onderscheid is een oppervlakkig verschil in culturele achtergrond… zeker NIET zijn/haar algemeen menselijke eigenschappen [als bijbelsvoorbeeld misschien zou kunnen gelden: ‘de barmhartige samaritaan]’. om het ook ‘ns van een ander te horen, wat is volgens u de oorsprong/oorzaak/nut van het menselijk fenomeen ‘godsdienst’? over Andries Knevel:
          hij zal nooit, althans niet in zijn uitzendingen, in discussie gaan met zijn absolute tegenpool in geloofszaken. dat maakt hem en zijn programmaatjes zo onuitstaanbaar! kijk ook ‘ns op: romboutistic; the shiva doctrine. ik zie uit naar uw reactie, vergeet dus niet in te gaan op mijn vraag!

          Like

          1. Wat zou u omschrijven als ‘een gelovige levenswandel’?
           Ik ben het oneens met de stelling dat wetenschappers hun geloof buiten de deur moeten laten. Dat is een vrij recent filosofisch standpunt. De meeste grote wetenschappers van het verleden (Newton, Maxwell, Pasteur, Kelvin) waren allemaal gelovig en hadden daar met hun wetenschap geen moeite mee. Ik zie dat bij mezelf ook niet, overigens, al zou ik niet durven mezelf tot dat rijtje te rekenen.

           Like

          2. andermaal mijn waardering voor uw geduldige reactie! om er maar gelijk een ‘gelovige’ levenswandel van te maken, dat gaat te ver. wat de lading dekt is het hebben van tijd, aandacht, zorg en zo mogelijk, voor zover je het in huis hebt… ‘begrip’ voor de mensen om je heen! de door u genoemde wetenschappers waren kinderen van hun tijd… een tijd waarin geloven, het geloof, iets vanzelfsprekends was. propageerde je het ongeloof op enigerlei wijze, negeerde je de ‘dogma’s, dan kreeg je geen voet aan de grond, dan kon de BANVLOEK over je worden uitgeroepen in het uiterste geval! .u negeert mijn vraag aan u gesteld in mijn vorige reactie. hebt u zich inmiddels verdiept in ‘the shiva doctrine’ dan moet u toch iets zijn opgevallen. om dat ‘iets’ nader te duiden het volgende: over de begrippen ‘god’ en ‘leven’ als de drijvende kracht in/van het universum: ‘leven’ vormt de materie, stel ik in the shiva doctrine. dat benadert wel heel dicht het begrip ‘god’, zou het zelfs dekken. daar zou geen enkel bezwaar tegen zijn, ware het niet dat god wel heel veel, soms verwerpelijke, meestal weinig goddelijke, want menselijke eigenschappen wordt toegedicht….. ‘leven’, zoals bedoeld in de doctrine, heeft dus weinig of niets te maken met de goden uit de godsdiensten, het klassieke begrip ‘god’. en… om nog even terug te komen op een wat meewarige reactie van u. ook die kunt u beter terug nemen. zogenaamde ongelovigen zijn niet meewariger dan zogenoemde, zich zo noemende ‘ware gelovigen’. we hebben geen van allen de wijsheid in pacht. het blijft dus gissen naar de waarheid en de oorsprong van het leven etc.. gelukkig maar!.een ding is zeker, er is niet zoiets als een god die wij het even in persoon kunnen vragen. en da’s allemachtig jammer!

           Like

          3. Ik heb uw site even bekeken, en ik kan niet zeggen dat ik het er mee eens ben. Waar is dat leven (en de materie en de ruimte en de tijd) dan vandaan gekomen? Leven ontstaat niet vanzelf, dat is een keer-op-keer bevestigde natuurwet. Zie mijn lezing aan boord van de Ark van Noach op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=grKW_fE4v3A.
           Wat u zegt over het dogma van de tijd: dat geldt nu precies hetzelfde wbt de evolutietheorie. Wanneer je daar niet in gelooft ben je een pariah, een outcast. Zie bijvoorbeeld de docu van Ben Stein, Expelled: no intelligence allowed.
           ‘Begrip’ voor je medemens is een mooi ding, maar niet hetzelfde als geloof en zeker niet genoeg om later in de hemel te komen. Er is maar één manier om zeker te zijn van een eeuwig leven na de dood in de hemel, en dat is door te erkennen dat je zondig bent en Jezus Christus als je persoonlijke Redder aan te nemen.
           Het klopt dat wij niet de wijsheid in pacht hebben, maar ik ken Iemand die dat wel heeft. Hij heet Jezus, en je kunt met hem praten: christenen noemen dat bidden.

           Geliked door 1 persoon

 3. Zelf ben ik na een lange weg tot geloof gekomen en Hem aangenomen als mijn persoonlijke zaligmaker en verlosser door Hem in mijn leven te vragen. Het werkt!
  Destijds las ik bij Maasbach een foldertje over yoga en waarom dit niet beoefend moest worden.
  Een opmerking over “het vlees” begreep ik niet maar ik dacht :Daar moet je toch genuanceerd over denken. Toen hoorde ik een stemmetje dat daar achter zat en zei:Leugen, Leugen.
  De duivel wilde zeggen dat het evangelie een leugen is.
  Ik ben niet iemand die stemmetjes hoort, soms had ik ingevingen die niet goed hoefden te zijn.
  Overigens kunnen wij mensen anderen niet bekeren, dat doet de Heilige Geest aan iemand, ook al kan dat na een geinspireerde toespraak/preek.
  Christenen hebben in het verleden fouten gemaakt.
  Elkaar uitschelden en dom vinden helpt niet.

  Like

 4. Waarom worden er mensen geboren met staarten?
  Waarom worden er mensen geboren met een dichtbehaarde vacht?
  Waarom krijgen sommige mensen verstandskiezen (die nutteloos zijn en vaak problemen veroorzaken)?

  Wel, omdat de verre voorouders van de mensen staarten hadden, omdat de verre voorouders van mensen dichtbehaard waren, omdat de voorouders van mensen grotere kaken hadden (als een aap).

  Waarom worden er walvissen geboren met atavistische poten?
  Waarom hebben walvissen een rudimentaire bekkenstructuur?

  Omdat walvissen ooit landdieren waren, en zich gedurende tientallen miljoenen jaren hebben aangepast aan een leven in zee.

  http://blogimages.bloggen.be/evodisku/attach/159995.docx

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atavism

  Like

  1. Dank voor je bericht Bas. Al je vragen hebben dezelfde basis en hebben te maken met genetische mutaties en degeneratie (met uitzondering van de laatste). Maar voordat ik die vragen van je ga beantwoorden wil ik even wat gekleurde misvattingen van je wegnemen.

   Door het te hebben over een vacht geef je al een dierlijk karakter aan de beharing voor mensen die aan hypertrichose (de medische naam voor het ‘weerwolfsyndroom’) lijden. Het is verkeerd om hier te spreken van een vacht. Deze mensen groeien normaal haar, wat jij en ik ook overal over ons lichaam hebben, alleen zit er genetisch iets mis waardoor deze haargroei wat extreme vormen aanneemt. Om het een vacht te noemen zouden deze mensen waarschijnlijk als ronduit beledigend opvatten en toont een gebrek aan kennis en respect van jouw kant naar mijn mening.

   Ook het spreken van een ‘staart’ bij mensen is verkeerd, al kan ik zien waar dit vandaan komt. Het is namelijk niet echt een staart, maar een vergroeiing. Die vergroeiingen kunnen ook op andere plekken op het lichaam voorkomen. En dan moet je nog onderscheid maken tussen vergroeiingen met botten en spieren en zonder. Maar geen van die vergroeiingen kun je bestempelen als een echte staart.

   Zoals gezegd hebben de eerste vier vragen die je stelt te maken met genetische defecten en mutaties. Doordat er iets mis gaat in het bouwplan heb je de kans dat er vergroeiingen optreden, zoals overmatige haargroei, een vervelend aanhangsel of een te korte kaak waardoor de verstandskiezen in de verdrukking komen. Om daar direct uit te concluderen dat het om voorouderlijke organen gaat of dat het een bewijs is voor evolutie gaat te ver. Ik kan namelijk vanuit exact dezelfde gegevens tot de conclusie komen dat het DNA van onze voorouders veel zuiverder was en dat er steeds meer foutjes in kruipen. Dat is aantoonbaar, zo’n 60-100 genetische fouten per generatie worden aan ons DNA toegevoegd. Dat betekent dus dat jij en ik er genetisch gezien slechter aan toe zijn dan onze ouders. Dat betekent ook dat deze mutaties (en andere) in de toekomst alleen maar meer en extremer zullen worden. Als het neodarwinisme klopt zullen deze mutaties dus minder moeten worden. Dat is een voorspelling die je kunt testen, al is het mogelijk niet waarneembaar binnen onze levens.

   Dan de walvisheupen. Om die rudimentair te noemen getuigt van een gebrek aan kennis van de functie. Niet bij jou specifiek, maar in het algemeen geldt dat. Van (zover ik weet) alle organen die men vroeger rudimentair noemde is de functie ondertussen bekend. ‘Rudimentair’ staat eigenlijk synoniem met ‘we weten het nog niet’ (overigens net als ‘junk’ in ‘junk DNA’). De heupbeenderen van een walvis vormen belangrijke plekken waar spieren zich aanhechten die verbonden zijn met de geslachtsorganen. Met andere woorden: als je deze ‘rudimentaire’ overblijfselen verwijdert heb je over 1 generatie geen walvissen meer. Niet zo rudimentair, dus…

   Like

   1. Het word veroorzaakt door oude genen. We beschikken allemaal nog over de oude genen van vroeger. Heel soms worden die oude genen weer geactiveerd.

    Een mooi voorbeeld:

    Alle vogels stammen af van de dinosaurus, maar de kip lijkt genetisch nog het meest op een dinosaurus. Om het ontstaan van de snavel te begrijpen werd eerder dit jaar een kippenembryo genetisch gemanipuleerd. Bij het genetisch stopzetten van de groei van de snavel ontwikkelde het embryo een snuit. Tot grote verrassing van de onderzoekers hadden ze een kip met de snuit van een Velociraptor gecreëerd.

    http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/kippenembryo-met-dinosnuit-gemaakt/

    Paleontoloog Jack Horner wil uit een kip weer een dinosaurus creeeren door de genen die ervoor zorgen dat er vleugels, een vogelstaart en een snavel ontstaan uit te schakelen.

    http://www.nu.nl/wetenschap/3951790/kip-nauwer-verwant-dinosaurus-dan-andere-vogels-.html

    http://www.nu.nl/algemeen/1925577/jurassic-park-wetenschapper-wil-dinosauruskip-creeren.html

    Like

    1. Dat wij genen hebben van vermeende evolutionaire voorouders is slechts één interpretatie. Over de ‘kipposaurus’ heb ik in Weet Magazine een artikel geschreven. De conclusie is dat dit niet een voorouderlijke snuit is, maar slechts een gemuteerde, onvolgroeide kippensnavel. Als we werkelijk uit lagere soorten geëvolueerd zouden zijn, dan zou de mensheid er nooit geweest zijn!

     Bacteriën planten zich namelijk veel sneller en efficiënter voort en kunnen in veel meer milieus overleven dan mensen, dieren en zelfs planten. Als evolutie zou kloppen, dan zou er nooit een reden zijn geweest om van een eencellige naar meercellig leven te gaan.

     Daar komt bij dat je de mutatiesnelheden kunt meten, zoals ik in mijn vorige reactie al gezegd heb. Een simpel voorbeeldje: als je elke dag 60-100 euro uit je portemonnee haalt, en er komt niks bij, heb je dan aan het eind van je leven heel veel of heel weinig geld?
     Toch beweren evolutionisten dat ze door geld weg te halen juist meer geld overhouden, als ik dit voorbeeldje doortrek.

     Nog een wetenschappelijke voorspelling: het gaat Horner niet lukken om dino’s te kweken vanuit vogels. Let maar op. Vanuit verkeerde aannames (evolutie) kun je nooit op juiste conclusies uitkomen.

     Like

 5. Waarom het bijbelse scheppingsverhaal zo letterlijk nemen? Het scheppingsverhaal uit de bijbel is een mytisch verhaal. Er bestaan in de wereld verschillende scheppingsmythen. Waarom dan juist het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk nemen?

  Like

  1. Goeie vraag. Om te beginnen is Genesis geen mythisch verhaal. Zie voor de definitie van mythe bijvoorbeeld Wikipedia. Het zou beter zijn om te spreken van ‘scheppingsverhaal’ (hoewel je dan weer een ‘verhaaltje’ krijgt, wat verzonnen kan zijn). Daarom pleit ik voor het gebruik van de term ‘scheppingsverslag’.

   Als je gaat kijken naar de wereldse scheppingsmythen (waarin het dus wel gaat over de oorsprong van goden en hun onderlinge relaties tot elkaar) dan verschilt Genesis daar behoorlijk van. Dit is vrij uitgebreide materie, en om daar een goed beeld van te krijgen zou je al die scheppingsmythes en het verslag uit Genesis moeten lezen (het liefst in de oorspronkelijke taal). Daar ben ik niet zo in thuis. Ik kan je wel doorverwijzen naar het boek De Wereldwijde Vloed van Tjarko Evenboer, hij besteedt er wel een hoofdstuk aan waarom het Bijbelse verslag betrouwbaarder is dan scheppingsmythen.

   Like

   1. “Hij besteedt er wel een hoofdstuk aan waarom het Bijbelse verslag betrouwbaarder is dan scheppingsmythen.”
    En hoe! Op zich vind ik de Wiseman hypothesis een goede theorie, maar zoals Evenboer die presenteert niet. Hij zegt bijv. dat het boek Jasher waaruit hij citeert dezelfde is als in Jozua. Dat is natuurlijk niet zo. Ook neemt hij klakkeloos Ben Hobrinks argumenten over, wat ook niet het beste is wat je kunt doen.

    Like

     1. 3.5 van ‘De Wereldwijde Vloed’ vermeldt in de eerste twee alinea’s argumenten van Hobrink. Allereerst wordt het gedeelte geciteerd waarin Hobrink zegt dat er veel oude Babylonische woorden in Genesis voorkomen. In zijn boek geeft Hobrink daar geen bron bij. Nu twijfel ik eraan of Hobrink Hebreeuws kan en waarschijnlijk al helemaal geen Babylonisch. Dus waarom zou je Hobrink dan citeren, als die geeneens vermeldt waar hij zijn informatie vandaan heeft?
      Verder noemen Evenboer en Hobrink het punt dat er Egyptsche plaatsen in de Torah voorkomen, “zoals Migdol en Pi-Hachiroth”. Deze twee plaatsen zijn alleen niet geïdentificeerd, dus hoe geldig is dit argument?
      Ook bij de twee stenen noemt Hobrink geen bron. Het kan best waar zijn, maar Hobrink moet je er niet bij citeren.
      Slordig werk van zowel Evenboer als Hobrink dus.

      Like

  1. Hoi Bas,

   Het water van de vloed is er gewoon nog hoor. 70% van het aardoppervlak bestaat uit water! Als je de bergen vlak zou maken en de zeeën op zou hogen is er genoeg water om de aarde met een kilometers diepe laag water te bedekken. Door bijvoorbeeld verticale plaattektoniek zijn de continenten weer boven komen drijven na de vloed.

   Interessant, overigens, dat dezelfde mensen die ontkennen dat er op aarde, die bedekt is met water, een wereldwijde vloed is geweest, wel stellen dat Mars, waar je met moeite een paar druppels kunt vinden, ooit helemaal onder water heeft gestaan.

   Op al die (achterhaalde) argumenten worden aangehaald op de site die je meestuurt kan ik antwoorden geven. Dat ga ik nu niet doen, want ik vraag me oprecht af of jij die antwoorden zou accepteren.

   Dus, bij dezen mijn vraag aan jou: accepteer je dit antwoord over waar de vloedwateren gebleven zijn? Waarom wel/niet?

   Like

    1. Hoe weet je zo zeker dat bepaalde bergketens zo veel ouder zijn dan andere?

     Dat alle bergketens kort na elkaar (binnen enkele maanden tot een paar jaar) zijn gevormd is precies wat het catastrofale plaattektoniekmodel beweert. En niet vervelend bedoelt, maar dat jij het niet kunt geloven maakt natuurlijk helemaal geen verschil of iets wel of niet waar is.

     Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s