95 stellingen deel 4: Noach en de zondvloed

40. De Bijbelse zondvloed was wereldwijd De zondvloed was een wereldwijde gebeurtenis. De zondvloed was immers bedoeld als oordeel voor de mensheid. Mensen in een ander gebied zouden dan het oordeel kunnen ontsnappen. En als er al een wereldomvattende zondvloed was geweest, zoals sommigen menen die de hiaattheorie aanhangen, een zondvloed als gevolg van het … More 95 stellingen deel 4: Noach en de zondvloed

95 stellingen deel 3: Adam, Eva en de zondeval

24. Adam werd door de gehele kerkgeschiedenis als een echt persoon gezien Nergens in de kerkgeschiedenis werd aan de historiciteit van Adam getwijfeld. Er waren wel discussies over pre-Adamieten, maar dat was pas na de opkomst van het naturalistische gedachtegoed dat de aarde ouder zou kunnen zijn dan de Bijbel leert. Zelfs dan werd er … More 95 stellingen deel 3: Adam, Eva en de zondeval

95 stellingen deel 2: de schepping

13. God schiep uit het niets In Genesis schept God door te spreken. Hij sprak, en het was er (Psalm 33:9). Verschillende revisionistische stromingen veronderstellen dat God schiep door kleine veranderingen en het bijsturen van natuurlijke processen. 14. Genesis 1 is geen poëzie Revisionisten zeggen weleens dat Genesis 1 een lied is. Het genre van … More 95 stellingen deel 2: de schepping

95 stellingen deel 1: revisionisme en wetenschap

1. Revisionisme is on-Bijbels Volgens 2 Timotheüs 3:16 is de hele Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Het Woord van God hoeft niet herzien te worden, het staat op z’n eigen autoriteit. Door de Bijbel te herzien op basis van buiten-Bijbelse theorieën behandel je de Schrift niet als Woord van God. … More 95 stellingen deel 1: revisionisme en wetenschap

Aankondinging: 95 stellingen tegen revisionisme

Er zijn door de jaren heen veel pogingen gedaan om de Bijbel aan te passen aan het evolutiedenken. Dit is samen te vatten onder de noemer revisionisme: de Bijbel wordt herzien (gereviseerd) om beter bij de wetenschappelijke consensus te passen, met name de evolutietheorie. Met de woorden ‘evolutie’ en ‘evolutietheorie’ in deze stellingen wordt doorgaans … More Aankondinging: 95 stellingen tegen revisionisme

Oorspronkelijk (Recensie)

Met 650 aanwezigen zat de aula van het Hoornbeeck in Amersfoort vorige week dinsdag afgeladen vol. Mart-Jan Paul kreeg het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek Oorspronkelijk overhandigd. Een boek met, zoals de ondertitel luidt, overwegingen bij schepping en evolutie. De volle zaal bewijst dat velen dit onderwerp overwegen. Twee jaar heeft Paul aan zijn boek gewerkt, … More Oorspronkelijk (Recensie)

Contra Brinkum

In En de aarde bracht voort speculeert Gijsbert van den Brink wat er met het geloof gebeurt als de evolutietheorie klopt. Maar wat nu als die helemaal niet klopt? In dit artikel worden de aannames waarop Van den Brink zijn boek stoelt onder de loep genomen. Dit stuk is in deze vorm oorspronkelijk aangeboden aan het … More Contra Brinkum

En Van den Brink bracht voort… (recensie)

In zijn nieuwe boek probeert Gijsbert van den Brink de evolutietheorie rijmen met het christelijk geloof. Die poging is natuurlijk gedoemd te falen. De titel van het boek zegt al wat er gaat gebeuren: Bijbelteksten worden uit hun context gerukt om de evolutietheorie te accommoderen. De aarde bracht voort (Genesis 1:12, 24)… Daar zit toch … More En Van den Brink bracht voort… (recensie)

Gratis ebook: De openbare onzin van topnerd Tycho

In het najaar van 2015 verscheen Het geheime logboek van topnerd Tycho. Dit kinderboek was een poging het theïstisch evolutionisme op te dringen aan kinderen. In een uitgebreide blog fileerde ik het logboek. Juist vanwege de omvang van deze blog, en omdat hij vaak gelezen werd, heb ik besloten de inhoud opnieuw te publiceren. Niet als … More Gratis ebook: De openbare onzin van topnerd Tycho