95 stellingen deel 2: de schepping

13. God schiep uit het niets
In Genesis schept God door te spreken. Hij sprak, en het was er (Psalm 33:9). Verschillende revisionistische stromingen veronderstellen dat God schiep door kleine veranderingen en het bijsturen van natuurlijke processen.

14. Genesis 1 is geen poëzie
Revisionisten zeggen weleens dat Genesis 1 een lied is. Het genre van deze tekst is echter verhalend, ter herkennen aan het gebruik van de ‘waw-consecutivum’, in het Nederlands doorgaans vertaald met ‘en’ of ‘toen’. In het Hebreeuws begint Genesis 1 met een perfectum (voltooide tijd). De rest van de werkwoorden staat in het imperfecturm (onvoltooide tijd), maar vanwege de waw-consecutivum dient dit doorgaans als perfectum te worden gelezen. Dit is kenmerkend voor Hebreeuwse proza.

15. De dagen in Genesis 1 waren letterlijke dagenthe_sun_by_the_atmospheric_imaging_assembly_of_nasas_solar_dynamics_observatory_-_20100819
De context van Genesis 1 maakt duidelijk dat de scheppingsdagen als gewone dagen moeten worden gezien. Ze kunnen geen miljoenen jaren lang zijn geweest. Ten eerste omdat dat problemen geeft met de volgorde van de schepping (planten kunnen geen miljoenen jaren bestaan zonder insecten, bijvoorbeeld), maar temeer omdat ook uit andere oudtestamentische teksten blijkt dat het woord ‘dag’ in combinatie met ‘nacht’, ‘avond’ en/of ‘ochtend’ en een getal steeds naar letterlijke dagen verwijst.

16. Er zit geen tijdgat tussen Genesis 1:1 en 1:2
De hiaattheorie (Engels: gap theory) stelt dat er een tijdgat tussen de eerste twee verzen van Genesis zit, waarin je de miljoenen jaren van de evolutietheorie kwijt kunt. Grammaticaal gezien is dit onmogelijk, Genesis 1:2 is een bijzin die de toestand van Genesis 1:1 omschrijft en toelicht.

17. Genesis 1 en 2 spreken elkaar niet tegen
Boze tongen beweren dat in Genesis twee scheppings-‘verhalen’ staan die elkaar tegen zouden spreken. Dat zit ’m dan vooral in de volgorde: in Genesis 1 worden eerst de planten, dan de dieren en dan de mens geschapen. In Genesis 2 wordt eerst de schepping van Adam genoemd, dan van het veldgewas en de dieren van het veld en dan pas Eva. Dit lijkt een tegenstelling, maar is het niet, omdat het in Genesis 2 specifiek gaat over de gecultiveerde planten en gedomesticeerde dieren.

plants-1331667_960_720.jpg18. God bracht de dieren en planten voort ‘naar hun soort/aard’
In Genesis 1 wordt tien keer genoemd dat God de dieren en planten ‘naar hun soort’ (SV: aard) voortbracht. Dit is niet het hedendaagse begrip van een biologische soort, maar het geschapen basistype. Al deze basissoorten brengen op hun beurt weer voort ‘naar hun aard’. Eén Bijbelse soort omvat meerdere biologische soorten. Dat is exact wat wordt waargenomen, niet dat de huidige biologische soorten onveranderlijk zijn, maar dat een appel nooit een banaan zal worden, en een aap nooit een mens, en dat ze geen gemeenschappelijke voorouder hebben.

19. Jezus ziet Genesis 1 en 2 als één gebeurtenis
Wanneer de Farizeeën Hem bevragen over het huwelijk citeert Jezus in één adem uit zowel Genesis 1 en 2 als de schepping van de mens (Mattheüs 19:4-5). Jezus zag de schepping als een historische gebeurtenis en voor Hem was er geen tegenstrijdigheid tussen Genesis 1 en 2.
20. Jezus plaatst de mens aan het begin van de schepping
In het gesprek met de Farizeeën over het huwelijk bevestigt Jezus dat de mens aan het begin van de schepping (= de wereldgeschiedenis) is gemaakt (Markus 10:6, Mattheüs 19:4). Volgens de evolutietheorie is de mens pas aan het eind van de geschiedenis ten tonele verschenen.

21. God Zelf bevestigt de zesdaagse schepping
In Exodus 20:11 en 31:17 zegt God dat Hij de wereld in zes dagen heeft gemaakt. Volgens Exodus 31:18 heeft God deze verbondstekst met Zijn eigen vinger op de stenen tafelen geschreven. Door aan Genesis te morrelen zeg je dat God hier een vals getuigenis heeft afgelegd (Exodus 20:16); dat Hij liegt (Numeri 23:19).

22. De zevendaagse week is niet uit astronomische verschijnselen af te leidendownload.png
De dag is een omwenteling van de aarde om zijn eigen as, de maan die om de aarde draait is de basis van de maand, en een rondje van de aarde om de zon is een jaar. Maar de zevendaagse week, die kun je niet terugleiden tot een natuurverschijnsel. Deze volgt uit de zevendaagse scheppingsweek.

23. Jakobus bevestigt dat mensen zijn gemaakt naar Gods beeld
In Jakobus 3:9 staat dat mensen met hun tong zowel God loven als de mensen die naar Zijn gelijkenis zijn gemaakt vervloeken. Jakobus grijpt hiermee direct terug op de schepping van de mens zoals beschreven in Genesis 1:26-28.

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s