95 stellingen deel 8: revisionisme ontmaskerd

80. Revisionisten hanteren een andere exegese voor Genesis 1-11 dan voor de rest van de Bijbel Voor de lezing van de eerste hoofdstukken van de Bijbel worden door revisionisten allerlei kunstgrepen toegepast om deze in lijn te maken met de huidige wetenschappelijke kennis. Andere zaken die volgens de wetenschap even onmogelijk zijn worden echter door … More 95 stellingen deel 8: revisionisme ontmaskerd

95 stellingen deel 6: problemen met revisie van Genesis

65. Jezus nam de hele Bijbel serieus Keer op keer verwijst Jezus naar wat er in het Oude Testament geschreven staat. Hij gebruikt die teksten om de dwalingen van de Farizeeën te weerleggen en zelfs om de duivel mee een veeg uit de pan te geven. De nadruk die Jezus op de Schrift legt geeft … More 95 stellingen deel 6: problemen met revisie van Genesis

95 stellingen deel 5: geslachtsregisters en personen

55. De geslachtsregisters in Genesis laten geen ruimte voor toegevoegde jaren Een populaire manier om de geschiedenis van de mensheid op te rekken is door te stellen dat er generaties zijn weggelaten in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11. Het woord ‘verwekte’ zou ook naar een (achter)kleinzoon kunnen verwijzen. Zelfs als dat zo is … More 95 stellingen deel 5: geslachtsregisters en personen

95 stellingen deel 4: Noach en de zondvloed

40. De Bijbelse zondvloed was wereldwijd De zondvloed was een wereldwijde gebeurtenis. De zondvloed was immers bedoeld als oordeel voor de mensheid. Mensen in een ander gebied zouden dan het oordeel kunnen ontsnappen. En als er al een wereldomvattende zondvloed was geweest, zoals sommigen menen die de hiaattheorie aanhangen, een zondvloed als gevolg van het … More 95 stellingen deel 4: Noach en de zondvloed

95 stellingen deel 3: Adam, Eva en de zondeval

24. Adam werd door de gehele kerkgeschiedenis als een echt persoon gezien Nergens in de kerkgeschiedenis werd aan de historiciteit van Adam getwijfeld. Er waren wel discussies over pre-Adamieten, maar dat was pas na de opkomst van het naturalistische gedachtegoed dat de aarde ouder zou kunnen zijn dan de Bijbel leert. Zelfs dan werd er … More 95 stellingen deel 3: Adam, Eva en de zondeval

95 stellingen deel 2: de schepping

13. God schiep uit het niets In Genesis schept God door te spreken. Hij sprak, en het was er (Psalm 33:9). Verschillende revisionistische stromingen veronderstellen dat God schiep door kleine veranderingen en het bijsturen van natuurlijke processen. 14. Genesis 1 is geen poëzie Revisionisten zeggen weleens dat Genesis 1 een lied is. Het genre van … More 95 stellingen deel 2: de schepping

95 stellingen deel 1: revisionisme en wetenschap

1. Revisionisme is on-Bijbels Volgens 2 Timotheüs 3:16 is de hele Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Het Woord van God hoeft niet herzien te worden, het staat op z’n eigen autoriteit. Door de Bijbel te herzien op basis van buiten-Bijbelse theorieën behandel je de Schrift niet als Woord van God. … More 95 stellingen deel 1: revisionisme en wetenschap

Aankondinging: 95 stellingen tegen revisionisme

Er zijn door de jaren heen veel pogingen gedaan om de Bijbel aan te passen aan het evolutiedenken. Dit is samen te vatten onder de noemer revisionisme: de Bijbel wordt herzien (gereviseerd) om beter bij de wetenschappelijke consensus te passen, met name de evolutietheorie. Met de woorden ‘evolutie’ en ‘evolutietheorie’ in deze stellingen wordt doorgaans … More Aankondinging: 95 stellingen tegen revisionisme