95 stellingen deel 6: problemen met revisie van Genesis

65. Jezus nam de hele Bijbel serieus
Keer op keer verwijst Jezus naar wat er in het Oude Testament geschreven staat. Hij gebruikt die teksten om de dwalingen van de Farizeeën te weerleggen en zelfs om de duivel mee een veeg uit de pan te geven. De nadruk die Jezus op de Schrift legt geeft aan dat Hij deze serieus neemt en als historisch betrouwbaar ziet.

66. Jezus stelde de Schrift boven menselijke kennis
Vaak wanneer Jezus een confrontatie heeft met de Farizeeën en Schriftgeleerden haalt Hij de Schrift aan: “Hebt u niet gelezen dat…” De wetsgeleerden hadden hun eigen systeem van wetjes en regeltjes bedacht als een soort van ‘vangrail’ om de Wet van God heen. We mogen de naam van God niet ijdel gebruiken? Dan gebruiken we ’m maar helemaal niet. We mogen niet werken op de sabbat? Dan doen we maar helemaal niets. Doe je ’t in elk geval niet fout. Jezus maakt korte metten met deze mensen. Het gaat om wat er in de Bijbel staat, dat is volgens Hem belangrijker dan wat mensen vinden.

67. De wonderen van Jezus bevestigen het scheppingswonderLambert_Lombard_001.jpg
Bij de wording van de wereld schiep God ‘ex nihilo’; ‘uit het niets’. Hij sprak, en het was er. En Hij bracht bepaalde zaken uit elkaar voort, zoals de planten die opkwamen uit de aarde, volwassen planten binnen één dag. Tijdens Zijn bediening deed Jezus soortgelijke scheppingswonderen. Hij maakte wijn uit water, Hij vermenigvuldigde brood en vis. Deze wonderen weerspiegelen het wonder van de zesdaagse schepping.

68. Een allegorische lezing van Genesis sluit een letterlijke lezing niet uit
Revisionisten beweren dat de eerste hoofdstukken van Genesis geen geschiedenis zijn, maar een allegorie, verhalen waar je vooral een geestelijke boodschap uit kunt halen. Die allegorie zit er zeker in, er zijn heel veel geestelijke boodschappen uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel te halen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze geen geschiedenis zijn.

wedding-1335649_960_720.png69. Het loslaten van Genesis als historie zet ook de kernwaarden die daaruit worden afgeleid, zoals het huwelijk, op losse schroeven
Door Genesis niet meer als historisch te zien verliest ook de allegorische lezing z’n waarde. Want als mensen niet voortkomen uit één man en één vrouw, wat is er dan op tegen om als mannen of vrouwen onderling te trouwen? En waarom niet meer dan één? Dat gebeurt bij dieren immers ook, en volgens de evolutietheorie stammen mensen van de dieren af. Een logische gevolgtrekking van het loslaten van Genesis als historie, waarvan de uitwerkingen vandaag de dag duidelijk in de maatschappij te zien zijn.

70. Het accepteren van evolutie zet de deur open voor het ‘ontwonderen’ van de Bijbel
Wanneer je de schepping loslaat als een historische gebeurtenis, vallen onvermijdelijk ook andere Bijbelse gebeurtenissen om. Wanneer je de wetenschap laat bepalen hoe je Genesis 1-11 moet lezen, waarom dan niet ook verder? Over de verwoesting van Sodom en Gomorra, de doortocht door de Schelfzee, de maagdelijke geboorte en de opstanding van Jezus? Dat kan volgens de wetenschap ook niet.

71. Door Genesis te vergeestelijken raakt de Bijbel los van de werkelijkheid
Wanneer zelfs christenen de Bijbel al niet meer serieus nemen, hoe kan het dan anders dat zoveel niet-gelovigen de Bijbel bestempelen als een sprookjesboek? Wanneer God de wereld niet heeft geschapen in zes dagen is de Bijbel een onbetrouwbaar boek. En als de Bijbel onbetrouwbaar is, wat is dan nog de waarde ervan voor je eigen leven? Op die manier raakt de Bijbel los van het alledaagse leven, en daarmee van de werkelijkheid.

72. Het aanpassen van de Bijbel aan ‘wetenschappelijke’ gegevens heeft in het verleden ook allerlei problemen met zich meegebrachtGalileo-sustermans.jpg
In het verleden is de Bijbel al vaker gelezen vanuit een specifiek wereldbeeld. Met name zie je dat toen in de middeleeuwen de geschriften van Aristoteles opdoken. Hij beweerde dat de zon om de aarde draaide (en volgde daarin Ptolemaeus). Dat wereldbeeld hield stand tot de tijd van Galilei. Dat was geen conflict tussen wetenschap en de Bijbel, maar tussen wetenschap en het Aristoteliaanse wereldbeeld dat de kerk in die tijd volop had omarmd. Toen bleek dat Galilei toch gelijk had moest het wereldbeeld worden losgelaten. Niet het Bijbelse, maar het ‘wetenschappelijke’ van Aristoteles. Wanneer christenen evolutie aan de Bijbel toevoegen zal op den duur hetzelfde moeten gebeuren: de evolutietheorie blijkt wetenschappelijk niet te kloppen, maar het is zo’n integraal onderdeel geworden van het christelijk geloof, dat men het maar moeilijk los kan laten.

 

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s