Oproep aan predikanten: begin de kerstboodschap bij het begin

Nog een paar weken en dan is het weer zo ver: de tijd van familiediners, lichtjes, gezelligheid, en… de laagdrempelige, algemeen toegankelijke kerstdienst. Voor veel Nederlanders is kerst het enige moment in het jaar om een kerkdienst te bezoeken. Kerken door het land spelen daarop in door op een laagdrempelige manier het evangelie te vertellen. Maar de meeste kerkbezoekers vallen midden in het verhaal…

Waar begint het kerstverhaal? Is het in Mattheüs, met de komst van de wijzen uit het oosten, die de ster volgden? Of toch in Lukas, wanneer de engel het goede nieuws aan de herders verkondigt? Misschien zelfs nog wel een hoofdstukje eerder, als de engel Gabriël aan Maria aankondigt dat ze zwanger gaat worden?

In het Nieuwe Testament lees en leer je over de komst van Jezus. Maar waarom moest Jezus naar de aarde komen? Dat lees je in weer een ander evangelie, dat van Johannes:

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 

Jezus neemt zonden weg. Prima. Probleem opgelost. Rest van de dag vrij.
Toch?

Begin bij het beginMichelangelo-creation-of-adam-index.png
Wat opvalt aan het evangelie van Johannes is dat de apostel begint met een echo van Genesis. “In het begin…”
Het is alsof de apostel je wil zeggen: “blader eens even helemaal terug naar het begin van je Bijbel.” En dat doet hij met reden. Want in Genesis lees je namelijk over de zondeval, de verstoorde relatie tussen God en de mens, en dat was de reden dat Jezus geboren moest worden.

Zondebesef
Predikanten zouden er goed aan doen om deze kerst hun preek ook bij het begin te beginnen. Anders lopen ze het risico dat de kerstboodschap los komt te staan van het leven van de kerstganger (een kerkbezoeker die alleen met kerst een kijkje in de kerk komt nemen).
Jezus is gekomen om te sterven voor de zonden van de mensen. Dat is een prachtige boodschap, maar weet de kerstganger wat ‘zonde’ is? Dat zal de predikant dan toch echt even uit moeten leggen. Begin bij het begin: vertel de gemeente over de zondeval (als historische gebeurtenis, niet als een of ander geestelijk iets), waardoor er een kloof is ontstaan tussen God en de mensen. Vertel dat je als mens niet goed genoeg kunt leven om zelf de hemel te verdienen. Bijvoorbeeld door naar de 10 geboden te verwijzen. Niet op een wettische manier, “als je dit niet doet, ga je naar de hel”, maar als spiegel. “Zó wil God dat je leeft. Dat kun je niet. Jezus kon dat wel. Als je in Hem aanneemt als je Verlosser telt het voor God alsof jij ook net zo zondeloos hebt geleefd.” En dan gaat dat prachtige Johannes 3:16 ook voor jou gelden:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 

Emmaüs
Deze aanpak is niets nieuws. Het is zelfs heel Bijbels, want Jezus Zelf begint ook in Genesis. Wanneer Hij na Zijn opstanding optrekt met de Emmaüsgangers beantwoordt Hij hun vragen ook door bij het begin te beginnen:

En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 

Niet te wonderlijk
Maria werd zwanger zonder dat er een man aan te pas kwam. Jezus is opgestaan na Zijn dood. Dit zijn slechts twee wonderen die het leven van Jezus omvatten. Tijdens Zijn bediening deed Hij nog vele andere wonderen. Helaas is het voor veel christenen te wonderlijk om te geloven dat Hij ook de aarde in zes dagen heeft geschapen. Maar die zesdaagse schepping is juist een essentieel beginpunt voor het evangelie. Want als er geen schepping is geweest, dan waren er geen letterlijke Adam en Eva. Dan was er dus geen letterlijke zondeval, en dan is de dood dus ook niet het gevolg van de zonde. En dan had Jezus niet de kruisdood hoeven sterven om ‘de zonden van de wereld weg te nemen’.
gerard_van_honthorst_001Pas wanneer de kerstganger inziet dat de wereld eerst goed was, maar door de schuld van de mens er een letterlijke, historische zondeval is geweest, kan hij de gebrokenheid van deze wereld een plekje geven. Dan kan ook de kerstganger inzien dat hij een Verlosser nodig heeft, die voor zíjn zonden aan het kruis is gestorven, zodat ook de kerstganger eeuwig leven heeft.

 

Wie durft er op te staan?
Om het evangelie vanaf het begin uit te leggen aan de kerstganger zijn predikanten nodig die voor de betrouwbaarheid van Gods Woord in de bres durven springen. Wanneer Bijbelvaste predikanten opstaan om de kerstboodschap vanaf het begin te verkondigen, zullen de kerstgangers ook in het nieuwe jaar terugkomen.


3 reacties op ‘Oproep aan predikanten: begin de kerstboodschap bij het begin

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s