Was de zondvloed wereldwijd?

In Genesis lees je over de zondvloed. Dit was Gods oordeel over de wereld: de mensen waren slecht geworden. Al wat ze deden was alleen maar slecht. Alleen Noach en (een deel van) zijn gezin vonden genade bij God en werden gespaard. Velen doen de zondvloed af als een fabeltje, iets wat niet echt gebeurd kan zijn. Is de zondvloed een verzinsel, of zijn er aanwijzingen van een wereldwijde vloed?

Heb je je wel eens afgevraagd wat je zou verwachten als de zondvloed echt gebeurd was? Ik zou verwachten dat je dan overal ter wereld formaties tegenkomt die door water zijn afgezet. In die formaties zou je dan fossielen vinden, voornamelijk van zeeleven.

Verrassing! Dat is precies wat je vindt. Kilometers dikke sedimentlagen die zich over complete continenten uitstrekken, tjokvol met fossielen van hoofdzakelijk zeeleven. Answers in Genesis spreker Ken Ham gebruikt altijd de volgende samenvatting van wat je zou verwachten op basis van de vloed:

Billions of dead things, buried in rock layers, laid down by water, all over the earth.

Miljarden dode dingen, begraven in rotslagen die door water zijn afgezet, over de hele wereld. Buddy Davis heeft er zelfs een kinderliedje over gemaakt. Neem even een momentje om ernaar te luisteren (en mee te zingen):


Het verslag in Genesis is zeer beknopt. Er staat dat de “bronnen van de grote watervloed/oervloed” zijn opengebarsten, en de “sluizen van de hemel” zijn opengezet. Het regende 40 dagen en 40 nachten. Zo op het eerste gezicht lijkt het een rustige vloed te zijn geweest, met water dat langzaam steeg en ook weer langzaam wegvloeide. Maar de werkelijkheid ligt waarschijnlijk anders.

Bronnen van de oervloed
Water komt uit de aarde. Dat betekent dat de aarde is opengescheurd. Diep in de aarde zit veel water, onder hoge druk en op hoge temperatuur. Als die bronnen openbarsten dan is 

g tipene
Afb. G. Tipene/Shutterstock.com

dat een explosief gebeuren. Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, zelfs de continentale platen komen in beweging. Een rustige vloed komt niet overeen met de wetenschappelijke bevindingen van miljarden dode dingen, begraven in rotslagen die door water zijn afgezet, over de hele wereld.

 

Die rotslagen worden gebruikt als bewijs voor een hoge ouderdom van de aarde. Zoals ik in een eerdere blog aangaf zijn rotslagen eerder een bewijs voor de vloed. Een opsomming van de belangrijkste argumenten:

 1. De rotslagen bevatten fossielen, dat duidt op een snelle afdekking;
 2. De rotslagen sluiten naadloos op elkaar aan, er zijn geen sporen van erosie tussen de lagen;
 3. Veel van die rotslagen strekken zich over een enorm gebied uit.
Grand_Canyon_2.jpg
De Grand Canyon: fossielhoudende lagen zonder erosieverschijnselen ertussenin.
De gele Tapeats Sandstone onder in de Grand Canyon (zichtbaar tussen de groene bomen in de voorgrond) kun je niet alleen door de Canyon zelf traceren, maar ook noordwaarts tot in Canada en noordoostwaarts tot voorbij New York.

1. Fossielen duiden op een snelle afzetting
Fossielen ontstaan alleen onder hele speciale omstandigheden. Het organisme moet snel, luchtdicht worden afgezet in een mineraalrijke omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij catastrofes, zoals een vulkaanuitbarsting, modderstroom, of… overstroming. Lagen met fossielen erin moeten snel zijn afgezet. Als het langzaam gebeurde was er geen tijd voor de kadavers om te fossiliseren.

800px-Bryce_Canyon_2_md
Bryce Canyon.
Afb. Moondigger, Creative Commons

2. Geen sporen van erosie
Als de miljoenen jaren dus niet ín de lagen kunnen zitten, misschien zitten ze er dan tussen? Een snelle afzetting van een aardlaag, dan miljoenen jaren niets, en dan weer een volgende aardlaag. Wat zou er gebeuren als dit het geval was? Dan zou je sporen van erosie moeten zien. Wind en regen slijten steen af. Dat kan leiden tot mooie plaatjes, zoals in Bryce Canyon. Maar dit soort onregelmatige structuren zie je niet in de Grand Canyon. Daar sluiten de lagen naadloos op elkaar aan. Er zijn geen sporen van erosie te vinden tussen de lagen. Er zijn geen miljoenen jaren tussen de lagen.

3. Een groot gebied
De lagen in de Grand Canyon staan niet op zichzelf. In Arizona komen ze mooi aan de oppervlakte, maar diezelfde lagen kun je door heel Noord-Amerika volgen. De Grand Canyon maakt onderdeel uit van de ‘Grand Staircase’, een serie kliffen die als een enorme trap over het landschap van de VS liggen.

Grand_Staircase-big.jpg
De Grand Staircase, met linksboven Bryce Canyon en rechtsonder Grand Canyon.

Als je het plaatje van links naar rechts doorloopt, dan zie je links veel meer aardlagen dan rechts in de Grand Canyon. Die lagen hebben daar wel gelegen. Een voorbeeldje daarvan kun je nog zien aan de rand van Grand Canyon: Red Butte. Dit is het laatste overblijfsel van de Moenkopi zandsteenformatie en Shinarump conglomeraat op die plek, maar dat zie je wel weer hogerop in de Grand Staircase.

Red_Butte,_Arizona_2003-11-15
Red Butte, een overblijfsel van de Moenkopiformatie die je ook in Zion National Park kunt zien.
Afb. Curtis Clark, Creative Commons

Al het sediment van de Grand Canyon, en van alle lagen die er ooit boven hebben gelegen, is verdwenen. Er zijn geen sporen van te vinden. Als een rivier door het landschap snijdt neemt deze sediment mee naar de zee. Maar van het sediment dat de Coloradorivier zogezegd uitgesleten heeft ontbreekt elk spoor. In een Bijbels scenario kun je hier wel wat nuttigs over zeggen, want toen het vloedwater terugtrok nam het veel van de vers neergelegde (en nog relatief zachte) sedimenten mee en voerde het ver naar zee. Misschien is dat ook wel de reden dat Noach zo lang moest wachten in de ark tussen dat deze geland was en ze de ark mochten verlaten?

skew-t
De canyon onder Groenland.
Afb. Skew-t, Creative Commons

Wereldwijd
Je vindt aanwijzingen voor een waterige catastrofe over de hele wereld. Ravijnen zoals de Grand Canyon, maar ook de Taihang Grand Canyon in China of het enorme ravijn onder het Groenlandse ijs. Maar ook kleinere structuren zijn een stil getuigenis van een wereldwijde vloed. Wat te denken van afgevlakte bergen zoals de Tafelberg in Zuid-Afrika of zogenaamde water gaps (waterkloven), V-vormige inkepingen in bergketens die door snelstromend water zijn uitgesleten, bijvoorbeeld toen de vloedwateren terugstroomden of toen een groot meer doorbrak aan het eind van de ijstijd. Dat je deze structuren overal ter wereld tegenkomt is een extra aanwijzing voor een wereldwijde vloed.

 

1024px-View_from_Wallula_Main_Street_IMG_1480
Waterkloof bij Walullu, Washington (VS)
Danie van der Merwe
De Tafelberg in Zuid-Afrika.
Afb. Danie van der Merwe,
Creative Commons

Oordeel
De zondvloed was een oordeel over de mensen. Niemand ontsnapte eraan die niet op de ark zat. In een Bijbelstudie ga ik hier wat dieper op in. De parallel met het Nieuwe Testament is dat Jezus onze Ark is. Zonder Hem val je onder Gods oordeel, wanneer dat komt. Als de zondvloed niet wereldwijd zou zijn, waarom zou je dan verwachten dat het laatste oordeel wél over alle mensen gaat…?

02
Een lokale vloed?

Conclusie
Op basis van de wetenschappelijke gegevens kun je stellen dat er overal sporen zijn van (een) waterige catastrofe(s) van enorm formaat. Dit past precies binnen het plaatje dat de Bijbel schetst over de zondvloed. In de Bijbel staat namelijk dat het water tot 15 el (7 meter) boven de hoogste bergen stond. Gezien water altijd naar beneden stroomt betekent dat dat de hele aarde door het water bedekt is geweest.

Noot
In dit artikel leg ik uit waar het water van de vloed vandaan komt, maar niet waar het gebleven is. Dat is materiaal voor een ander artikel.

 

Advertentie

25 reacties op ‘Was de zondvloed wereldwijd?

 1. Tegenwoordig is de gedachte van de zondvloed als een wereldomvattende catastrofe binnen de geologie op de achtergrond geraakt. Maar als lokale ramp wordt ze toch nog wel gebruikt. Een nieuwe theorie is dat de zondvloed een reeks megatsunami’s was die door de Burckle-inslag veroorzaakt was. Een andere hypothese is dat het onderlopen van de Zwarte Zee na de ijstijd een bron is geweest van zondvloedverhalen.

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Zee,_overstroming_na_de_ijstijd

  Andere, meer traditionele theorieën gaan ervan uit dat het verhaal van de zondvloed gebaseerd is op een uitzonderlijk grote overstroming van de Eufraat en de Tigris in Mesopotamië.

  Tekortkomingen van de ‘zondvloedgeologie’
  https://web.archive.org/web/20071011212153/http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=46&topic=&segm=3

  Like

  1. Hoi Bas,

   Om bij het eind te beginnen, wat je website over tekortkomingen van de zondvloedgeologie betreft: http://www.waaromschepping.nl/goeiekoop :-).

   De theorie dat de zondvloed een lokale overstroming was is mij wel bekend. Maar dat is ook een theorie waar ik weinig waarde aan hecht, omdat die niet overeenkomt met het Bijbelse verslag (waarom moest Noach van God een ark bouwen, en kon hij niet gewoon verhuizen? Waarom moesten landdieren en ook vogels mee, die konden toch migreren?). De Bijbel is mijn uitgangspunt bij dit artikel.

   Maar zelfs als je niet uitgaat van de Bijbel noch van miljoenen jaren, en je kijkt naar de feiten die ik in dit artikel presenteer, dan is het evident dát er een wereldwijde zondvloed is geweest, dat model past het beste bij de feiten.

   Like

 2. Zeker was de zondvloed wereldwijd! Want de Bijbel zegt in Genesis 7: vers 19, En de wateren hadden zo zeer de overhand op aarde dat alle hoge bergen die er onder de ganse hemel waren, bedekt werden. Tot vijftien el erboven hadden de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. Je mag aannemen dat dit over de gehele aarde verspreid was, want de aarde is rond en heeft een geweldige magnetische aantrekkingskracht. Een geweldig magnetisch veld.

  Dit voorbeeld bekijkend voor onze tijd, staat iets soort gelijks op de mensheid te wachten. Dan wel geen water maar vuur! In 2 Petrus 3: vanaf vers 5, staat, dat de aarde van toen en de mensheid door water werden overspoeld en vernietigd werden! Evenzo staat erbij dat de aarde van nu voor het vuur is opgespaard en bewaard worden voor de vernietiging der goddeloze mensen!

  Like

 3. Ik kan niet geloven dat dat water zo hoog heb kunnen staan, wetenschapper zeiden als Groenland en Antarctica zou smelten het water over heel de wereld 7 meter hoger word en als je na gaat hoeveel berger er op de wereld zijn die honderden tot kilometers hoger zijn de zondvloed er nog genoeg mensen over waren die dat hebben kunnen overleven.
  Kan iemand mij vertellen wanneer de zondvloed hebt plaats gevonden? is heel belangrijk om te weten.

  Like

  1. Hoi Hennes,

   Een oplossing hiervoor is verticale plaattektoniek, waarbij de aardschollen niet alleen horizontaal, maar ook verticaal kunnen bewegen. De hoge bergketens als de Himalaya zijn pas tijdens (sommigen denken na) de zondvloed gevormd.
   De zondvloed vond plaats omstreeks 2250 v.Chr.

   Like

 4. Beste Gert-Jan,
  Wat is verticale plaattektoniek? En wat is het bewijs ervoor?

  (Ik denk dat ik deze reactie drie keer heb geplaatst, graag deze plaatsen ;-)).

  Like

  1. Shalom, ik heb ‘m maar één keer voorbij zien komen.

   Verticale plaattektoniek is de theorie dat de aardschollen niet alleen in het horizontale vlak zich bewegen, maar ook verticaal. Ik heb me niet verdiept in de ‘bewijzen’ (vies woord in deze context) ervoor. Het concept is wel logisch, omdat gesmolten basalt (zeebodems) lichter is dan gestold basalt. Ook een waterkolom van 1-2 kilometer drukt behoorlijk op de continentale schollen.

   Like

 5. Hoi,
  Volgens mij gaat hier een aantal dingen door elkaar. Gesmolten basalt is inderdaad lichter dan gestold basalt, waardoor de zeebodem rond MOR’s hoger is, maar dat is geen plaattektoniek. Isostatische bewegingen door een watermassa zijn ook geen plaattektoniek. Bij verticale plaattektoniek denk ik aan aardplaten die op en neer bewegen.

  Bovendien kan die watermassa geen oorzaak zijn van de verticale plaattektoniek, aangezien die verticale plaattektoniek de oorzaak zou moeten zijn van de zondvloed, right? Iets kan niet tegelijk de oorzaak zijn en erdoor veroorzaakt worden.

  Like

  1. Er lopen inderdaad een paar dingen door elkaar, excuus voor de verwarring. Het is niet onwaarschijnlijk dat tijdens de zondvloed de oceaanbodem zich compleet heeft ververst (zie het model van Baumgartner en de aardschollen die nog in de mantel te zien zijn als koude plekken). Verticale plaattektoniek is ook niet de oorzaak van de zondvloed. Dat beweer ik nergens. Enkel dat vanaf de afloopfase van de vloed het basalt stolde, zwaarder werd en naar beneden bewogen. Hierdoor krijg je een onbalans (gecombineerd met de sterke wind uit Genesis 8:1), waardoor water van het continent af stroomt op de oceaanplaten. De druk op het continent neemt af, waardoor dat naar boven komt, en de druk op de oceaanbodems neemt toe, waardoor die naar beneden zakken. Dat zorgt voor een hoogteverschil, en dus kan water blijven stromen, tot de continenten droogvallen en de zeeën ‘gevuld’ zijn.

   Like

   1. Nogmaals ik geloof niet in een schepper moet even kijken naar deze YouTube filmhttps://www.youtube.com/watch?v=9doJSphkZNM

    Like

 6. hallo, als de zondvloed wereldwijd was, hoe kan het dan dat er verderop in genesis als zoveel volken zijn en dat parallel aan de bijbel zich ook in China en Zuid-Amerika beschavingen vestigden? Hoe werkt de verspreiding van de volken en het ontstaan van menselijk rassen als er 8 overlevenden van de zondvloed waren?

  Like

  1. Dat zijn goede vragen, elk zou een apart artikel kunnen zijn. Laat me even proberen ze kort te beantwoorden:

   – Waar komen de volken vandaan?
   De namen van de stammen en volken die daar staan zijn van ten minste 100 jaar na de zondvloed. In die tijd waren de stammen nog vrij klein, natuurlijk. Genesis 10 is een soort ‘terugblik’ vanuit het (toenmalige, op het moment van schrijven) heden: toen had je zo’n 70 volkeren op de wereld, en in dat hoofdstuk wordt genoemd waar die vandaan komen.
   – Hoe zit het met de Chinese en Zuid-Amerikaanse beschavingen?
   De chronologieën die zijn opgesteld op basis van Chinese geschriften en dergelijke zijn niet betrouwbaar, zeker naarmate je verder teruggaat in de tijd worden de jaartallen steeds onbetrouwbaarder. Alleen het verslag van de Bijbel geeft de ware versie van de geschiedenis weer. Dat kun je weten doordat je de claims die de Bijbel doet kunt testen, en die van andere geschriften vaak niet.
   – Hoe zijn de ‘rassen’ ontstaan?
   Er is in feite maar één menselijk ras, maar om dat nare woord toch maar te gebruiken: na de verspreiding van de volken bij de toren van Babel gingen (stam)groepen andere richtingen uit. Er was geen vermenging meer van het DNA door huwelijken. Hierdoor kwamen bepaalde genen in bepaalde gebieden sterker tot uitdrukking, en verdwenen andere genen uit de lokale genenpoel. Het DNA heeft ontzettend veel variatiemogelijkheden ingebouwd zitten.

   Zoals gezegd, dit zijn hele korte (misschien zelfs wat kort-door-de-bocht-) antwoorden.

   Shalom,

   -GJ

   Like

  2. Nee natuurlijk niet er zal best een plons water zijn gevallen maar iedereen nee hoogste berg 8 km. Zo hoog ?? Nee fabel de bijlen is achter af geschreven en aan gepast zo hun het wilde .

   Like

   1. Wie zegt dat de Mount Everest (of welke andere berg dan ook) 4500 jaar geleden tijdens de zondvloed zijn huidige hoogte had? In de geologische modellen die op de Bijbel zijn gebaseerd speelt gebergtevorming tijdens en na de zondvloed een belangrijke rol.

    De Bijbel (wat je denk ik bedoelt) is inderdaad achteraf geschreven, maar hoe lang na de gebeurtenissen? Er zijn aanwijzingen dat Genesis is samengesteld door gebruik te maken van eerdere kleitabletten. Die kunnen best door ooggetuigen zijn geschreven. Daarbij leefde men vroeger erg lang: Abraham kon de historiciteit van de zondvloed nog checken bij mensen die ‘m hadden meegemaakt.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s